Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Det ska bli enklare att planera och att gå i pension

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

En e-tjänst för att planera uttag av alla pensioner, bättre överblick över efterlevandeskydd, beslutsstöd kring livssituationer och standardiserade förval, till exempel livsvarigt uttag av pension. Det är Pensionsmyndighetens förslag för att göra det enklare för pensionärer och pensionssparare i de valsituationer de ställs inför när det gäller pension.

- ­Det kan vara en utmaning att få en helhetsbild av valen och dess konsekvenser vid uttaget av pension, säger Lars Pettersson, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten. Våra förslag, exempelvis utvecklandet av en e-tjänst, för att bättre kunna planera uttaget av pension kommer att hjälpa blivande pensionärer att få en överblick över alla sina pensioner – den allmänna, tjänstepensionen och eventuellt privat pensionssparande. Därmed blir det enklare för individen att själv avgöra när han eller hon har möjlighet att gå i pension.

Pensionsmyndigheten har fått regeringens uppdrag att analysera de valsituationer som pensionssparare och pensionärer står inför under sparandetiden, inför pensionering och under tiden som pensionär. Syftet är att pensionärer och pensionssparare ska kunna göra mer medvetna val och lättare förstå vilka konsekvenser det får.  

Pensionsmyndighetens analys visar att det idag är svårt att få en överblick av valen och dess konsekvenser. Behovet för individen att få en överblick är än viktigare vid uttaget av pension, då flera av valen dessutom är oåterkalleliga. Sammanfattningsvis föreslår Pensionsmyndigheten följande åtgärder.

  • En utvecklad e-tjänst. För att underlätta för individen att planera uttag av pension ska en e-tjänst tas fram. Syftet med tjänsten är att hjälpa individen att simulera alternativa uttag av pensionen. Vidare ger det en bättre överblick av konsekvenserna vid olika val, vilket underlättar att göra medvetna val. Pensionsmyndigheten har inom samarbetet med Min Pension inlett en förstudie inom detta område.
  • Skydd för familjen. Många har idag svårt att överblicka om försäkringsskyddet är tillräckligt. Därför föreslår Pensionsmyndigheten en översyn av behovet av skydd för familjen. Översynen innefattar hur individen kan få ett bättre beslutsunderlag för att förstå hela sin livförsäkringssituation inklusive efterlevandeskydd inom pensionen.
  • Bättre information vid vissa livshändelser. Kunskapen om hur pensionen påverkas vid olika händelser, exempelvis föräldraskap, tjänstepension och arbete utomlands, är för låg. Pensionsmyndigheten planerar att genomföra förstudier under 2016 av informationstjänster inom dessa tre områden.
  • Förenkla förvalda lösningar. Det finns ett behov av att standardisera och förenkla förvalda lösningar för att underlätta valen för pensionssparare och pensionärer. Här ingår bland annat att uttaget av pension bör vara livsvarigt som förval, individen själv bör initiera uttaget av pension samt en standard för val av efterlevandeskydd. Inom området ryms även en översyn av framtida hantering av försäkringar med litet pensionskapital samt en översyn av utformningen av premiepensionens förval/tradlivförsäkring.

För vidare information

Lars Pettersson, pensionsspecialist, 072-210 20 95