Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

En av fyra 70 – 75-åringar ångrar tidigt pensionsuttag

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Sveriges befolkning i åldern 70 – 75 är nöjda med de flesta av sina pensionsbeslut. De uppger att de har en bättre hälsa än när de gick i pension och har anpassat sig till en ny ekonomisk situation sedan de började ta ut pension. Men mellan fem och tio år efter pensionering uppger många att de hellre skulle ha arbetat längre och börjat ta ut pension senare. En del skulle också ha valt att ta ut sin tjänstepension på längre tid.

Många av 70 – 75-åringarna är nöjda och har anpassat sig till sin nya ekonomiska situation som pensionärer. Det visar Pensionsmyndighetens rapport Blev det som du tänkt dig? som är baserad på en studie bland 70 – 75-åringar.

Av rapporten framgår att 68 procent av deltagarna uppger att deras livssituation är oförändrad jämfört med när de gick i pension. 41 procent uppger att de har samma eller bättre hälsa jämfört med när de gick i pension.

– Vi ser i rapporten att dagens 70 – 75-åringar upplever tillvaron som mindre stressig, att de kan styra över sin egen tid och att de har större möjligheter att ta hand om sig själva numera jämfört med innan de gick i pension, säger Ann-Christine Meyerhöffer, marknadsanalytiker på Pensionsmyndigheten.

Får ut lägre pension nu jämfört med när de började ta ut pension

Samtidigt svarar hälften av deltagarna i studien att pensionen blev lägre och att de har en sämre ekonomisk situation än vad de förväntade sig när de gick i pension. Närmare 40 procent av deltagarna uppger att de numera får ut en lägre pension jämfört med när de gick i pension. 

– Det är en lägre tjänstepension som ligger bakom de lägre pensionerna och det i sin tur beror på att många av 70 – 75-åringarna har korta uttagstider för sin tjänstepension. 41 procent bland dem som har tjänstepension svarar att de har en uttagstid på 10 år eller kortare för huvuddelen av sina tjänstepensioner. Och många av 70 – 75-åringarna verkar inte vara helt insatta i de korta uttagstiderna, 16 procent svarar att de inte vet vilken uttagstid de har för sina tjänstepensioner, säger Ann-Christine Meyerhöffer.  

Hälften av dem som inte arbetat vidare hade kunnat tänka sig det

Om deltagarna i studien hade möjlighet att ändra vid vilken ålder de började ta ut sin pension skulle de flesta, 65 procent, välja att börja ta ut pension vid samma ålder som de en gång valde. 4 procent svarar att de börjat ta ut pension tidigare och 23 procent att de börjat ta ut sin pension senare.

– Det är också intressant att hälften av dem som är pensionärer på heltid och alltså inte arbetar alls längre säger att de hade kunnat tänka sig att arbeta längre om de hade haft förutsättningarna. Några nämner bättre hälsa som en förutsättning, vilket kanske är svårt att påverka. Men några nämner också möjligheten att arbeta vidare från arbetsgivarens sida och bättre arbetsvillkor som till exempel mindre slitsamma och mer stimulerande arbetsuppgifter, deltidsarbete, flexibla arbetstider och längre semester, förklarar Ann-Christine Meyerhöffer.

Av deltagarna uppger 12 procent att de fortfarande arbetar eller har gått tillbaka till att arbeta parallellt med att de tar ut pension efter att ha varit pensionärer på heltid.  

Pensionärers råd till blivande pensionärer

I studien blev deltagarna ombedda att ge råd till blivande pensionärer. De fyra vanligaste råden var:

  • Börja spara själv – så tidigt som möjligt,
  • Arbeta längre, gå i pension/börja ta ut sin pension senare eller så sent som möjligt,
  • Informera dig, ta reda på saker, gör en ekonomisk kalkyl över inkomster och utgifter för pensionstiden och räkna på olika alternativ (till exempel hur stor pensionen blir om du arbetar längre, tar ut tjänstepensionen på kort tid eller livsvarigt med mera),
  • Säkerställ att du har tjänstepension och se över uttagstiden, välj gärna lång uttagstid.

Om studien

Deltagarna till djupintervjuerna rekryterades bland 70 – 75-åringar via Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade online-panel. Kantar Sifo genomförde 20 djupintervjuer, varav 10 av dessa var ansikte mot ansikte med personer i Stockholmsområdet och 10 via telefon med personer boende i övriga landet, under perioden 20 – 28 maj 2019.

Den postala undersökningen genomfördes via Kantar Sifo. Urvalet till undersökningen köptes bland personer folkbokförda i Sverige i åldern 70 – 75 år via befolkningsregistret SPAR. Svarsperioden var under perioden 25 juni – 12 augusti 2019 och deltagarna kunde välja att svara via webbenkät. Totalt inkom 1 514 svar, varav 1 333 via postal enkät och 181 via webbenkät. Svarsfrekvensen var 61 procent.

Rapporten som pdf

Blev det som du tänkt dig? En studie bland 70 – 75-åringar

Mer information för journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00