Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Fåtal aktörer bakom de flesta synpunkterna till Pensionsmyndighetens kundservice

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Listan över aktörer som pensionsspararna har synpunkter på är lång – men det är ett fåtal aktörer som ligger bakom större delen av klagomålen. Det visar en genomgång av de kundsynpunkter som inkom till Pensionsmyndighetens kundservice under 2016. 

Fondbytesblanketter i topp

Under 2016 inkom 1 119 synpunkter och klagomål till Pensionsmyndighetens kundservice som rörde rådgivning, förvaltning och fondbolag. I rapporten beskrivs de olika typer av klagomål och synpunkter som förekommer – och vilka aktörer som förekommer oftast inom respektive kategori. 

– Det vanligast förekommande klagomålet handlar om att pensionsspararen fått fondbytesblanketter hemskickade till sig utan att ha bett om det. De allvarligaste klagomålen som har kommit in under året är klagomål som rör mobilt bank-ID, där har telefonförsäljare i vissa fall bytt fonder utan spararens vetskap. Vi har också fått in samtal från sparare som känner sig lurade och har fått vilseledande information från olika aktörer, säger Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

Högt upp på listan återfinns också synpunkten att den som kontaktat spararen utgett sig för att antingen jobba åt– eller samarbeta med – Pensionsmyndigheten. 

– Här finns en enkel grundregel: det stämmer aldrig. Vi har inga sådana samarbeten med aktörer, och ringer heller aldrig hem till sparare för att ge råd om vilka fonder man borde byta till, fortsätter Monica Zettervall. 

Tiotal aktörer i topp

Listan över aktörer som pensionsspararna nämner vid kontakt med Pensionsmyndighetens kundservice är långt och består av totalt 70 olika aktörer. De flesta är dock tämligen okända och nämns bara en eller ett fåtal gånger. Ett tiotal aktörer nämns dock oftare och där många pensionssparare bland annat reagerat på aggressiva försäljningsmetoder eller dålig förvaltning. Flera av aktörerna i topp på listan har dessutom funnits med på listan under flera år – även om några av dem har bytt namn under årens lopp. 

– Det är inte rimligt att kräva av pensionsspararna att de i alla lägen ska vara pålästa och informerade om de olika aktörerna. Däremot är det viktigt att som sparare vara vaksam när man blir kontaktad av säljare som vill sälja in rådgivning eller förvaltning av premiepensionen. Lämna exempelvis aldrig ut dina personuppgifter och logga inte in med bank-ID på ditt premiepensionskonto eller bankkonto på uppmaning av någon annan, avslutar Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

Vanligaste förekommande synpunkterna/klagomål från sparare under 2016

 1. Utskick fondbytesblanketter
 2. Orolig för att förvaltningsbolag kommer åt kontot/byter fonder m.m.
 3. Missnöjd med förvaltningsbolag/känner sig lurad
 4. Säger sig ringa från/samarbeta med/på uppdrag av PM
 5. Fondbyte via mobilt bank-ID
 6. Fel info från förvaltningsbolag
 7. Inte tackat ja men fått faktura/avtal
 8. Svårt kontakta förvaltningsbolaget/säga upp avtal
 9. Tror att PM är/samarbetar med förvaltningsbolag
 10. Aggressiv försäljning

Aktörer med flest klagomål/synpunkter från sparare under 2016

 1. Advisor
 2. Konsumentkraft
 3. Falcon
 4. Lundstedt Fond och Finans
 5. Allra
 6. Pensionskraft
 7. Zensum 
 8. SFF, Svensk fond och försäkring
 9. Solidar
 10. Svensk pensionstjänst

Tips till dig som sparare

Rapporten innehåller en lista på konkreta tips som kan vara att känna till som pensionssparare:

 • Inget samarbete förekommer mellan Pensionsmyndigheten och aktörer som bedriver rådgivning eller förvaltning av premiepensionen. Pensionsmyndigheten ringer heller aldrig upp kunder och föreslår eller diskuterar lösningar för premiepensionen.
 • Pensionsmyndigheten avråder pensionssparare från att ta ”råd” från försäljare som vill ange hur du skall placera din premiepension. Om du inte är intresserad av att välja fonder själv kan du placera din premiepension i AP7 Såfa. Det gör du enkelt via Pensionsmyndighetens webb med bank-ID eller via blankett.
 • Var rädd om dina personuppgifter. Var återhållsam med att lämna ut personnummer. Logga inte in med bank-ID på ditt premiepensionskonto eller bankkonto på uppmaning av någon annan.
 • Försäljare inom premiepensionsområdet som har tillgång till ditt personnummer kan beställa fondbytesblanketter åt dig, utan din vetskap. Du ombeds sedan att skriva under blanketten och skicka blanketterna till försäljaren utan att du har gjort något eget fondval. När rådgivningsföretaget har mottagit den undertecknade fondbytesblanketten kan de sedan fylla i vilka fonder som helst. Det troliga är då att de väljer fonder där de får ersättning och inte de fonder som skulle vara bäst för just dig. Skriv därför aldrig under en fondbytesblankett ”in blanco” eftersom det innebär att du helt förlorar kontrollen över hur pensionskapitalet förvaltas.
 • Muntliga avtal för finansiella tjänster, exempelvis via telefon är inte giltiga från den 1 juli 2014. Du behöver alltså inte betala för en tjänst där du inte har bekräftat avtalet skriftligt.
 • Vid pensionering erbjuder Pensionsmyndigheten efterlevandeskydd inom premiepensionen, utan någon avgift. En kostnad uppstår dock i form av sänkt pension eftersom efterlevandeskydd är en form av försäkring. 
 • När säljare mot en avgift erbjuder ett efterlevandeskydd under spartid, dvs tiden innan pensionering, så handlar det om att du får betala för en helt fristående livförsäkring. En sådan livförsäkring är inte kopplad till din premiepension. Som regel finns det billigare alternativ, till exempel via din arbetsgivare eller ditt fackförbund. Det är klokt att skaffa sig en bild av de totala ersättningar som betalas ut till din familj vid dödsfall. Då kan du lättare bilda dig en uppfattning om vilka behov du och din familj har.
 • Om du är intresserad av en produkt eller fond som erbjuds inom premiepensionen, be att de skickar informationsmaterial och läs igenom. Ta sedan själv kontakt med säljare om du fortfarande är intresserad av produkten eller fonden.
 • Fonder kopplade till rådgivning och förvaltning inom premiepensionsområdet presterade i genomsnitt 3,7 procentenheter sämre under 2016 jämfört med övriga fonder på fondtorget.
 • Får du information eller erbjudanden inom premiepensionen som du känner dig osäker på, kontakta Pensionsmyndigheten så kan vi bistå med vägledning kring förvaltnings-och rådgivningstjänster.
 • Känn ingen press att ta snabba beslut över telefon. Pensionsbeslut är långsiktiga.
 • Var försiktig med nystartade fonder. Historik saknas och det finns ingen anledning att vara ”först på plan”. Var kritisk mot fonder som byter namn.

För vidare information

Monica Zettervall, pensionsexpert, 072-210 23 70
Jimmy Larsson Hagberg, pressekreterare, 072-210 22 87
Pensionsmyndighetens pressjour (kvällar och helger): 010-454 30 00