Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Finns det en pensionärsskatt?

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

I debatten framförs ofta att pensionärerna betalar mer i inkomstskatt än förvärvsaktiva, den så kallade pensionärsskatten. Men en rapport från Pensionsmyndigheten visar att personer över 65 år redan idag betalar mindre i skatt jämfört med om de skulle omfattas av samma skatteregler som de förvärvsaktiva 65 år eller yngre.

Pensionsmyndighetens rapport Finns det en pensionärsskatt? visar att personer äldre än 65 år, som kollektiv, betalar lägre skatt än förvärvsaktiva 2019 med motsvarande inkomst. Däremot betalar äldre, med en pension överstigande 17 200 kronor i månaden, marginellt mer i skatt än de som är yngre än 65. Denna skillnad i skatt försvinner med regeringens förslag till skatteförändring. Om förslaget beslutas kommer skillnaden mellan äldres och yngres beskattning att öka ytterligare till de äldres fördel.

– Vår rapport visar att personer över 65 år betalar en lägre skatt jämfört med om de skulle betala skatt enligt samma regler som förvärvsaktiva 65 år eller yngre, säger Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren.

Personer som är äldre än 65 år är skattegynnade av att de har ett förhöjt grundavdrag samt att de med arbetsinkomster har ett förstärkt så kallat jobbskatteavdrag. Skattebortfallet uppgår till 34 miljarder kronor.

Pensionsmyndigheten påpekar i rapporten att delar av den lägre inkomst­beskattningen för äldre bör ses som en del av ålderspensionssystemets grundskydd. Hur stor del av skatteutgiften som ska anses vara del av grundskyddet beror på vad som ska anses vara norm för beskattningen. Om beskattningen av de förvärvsaktiva (65 eller yngre) är norm så kan denna del av grundskyddet skattas vara drygt två miljarder kronor. Om i stället beskattningen av andra socialförsäkringsersättningar är norm så kan den skattas vara 14 miljarder kronor.

– Den olikformiga beskattningen, speciellt mot bakgrund av ett redan komplext grundskydd, gör det svårare för den enskilde att fatta kloka beslut om arbete, sparande eller pension, säger Ole Settergren.

Rapporten Finns det en pensionärsskatt i korthet:

  • Som kollektiv betalar samtliga äldre än 65 år 0,9 miljarder kronor mindre i skatt i jämförelse med om de beskattats som förvärvsaktiva 65 år eller yngre.
  • Delar av skatteutgiften är att betrakta som en del av grundskyddet och bör redovisas när kostnaderna för systemet skattas med antingen 14 eller 2,3 miljarder kronor.
  • Den olikformade beskattningen försvårar för den enskilde att ta kloka pensionsbeslut och för Pensionsmyndigheten att informera om pensionen.

Rapport Finns det en pensionärsskatt? Effekter av den olikformiga inkomstbeskattningen

För vidare information till journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-221 21 63