Fler för över premiepension till sin partner | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Fler för över premiepension till sin partner

| press

Antalet som för över premiepension till sin partner ökar tydligt men fortfarande är det få pensionssparare som på detta sätt gör pensionen mer jämlik. En överföring under 20 års tid kan höja den framtida pensionen med upp till 1 500 kronor i månaden. Pensionsexperten Monica Petersson tycker att ännu fler par borde fundera på att föra över premiepension mellan varandra, och där 31 januari är sista ansökningsdatum för pensionspengar för 2015.

– Kvinnor har generellt lägre inkomster och deltidsarbetar i mycket högre utsträckning än män, vilket påverkar deras pension negativt. Jag tycker att många fler ska fundera på om de borde föra över pension mellan varandra, säger Monica Petersson, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

Antalet överföringar av premiepensionsrätt 2013 har ökat tydligt med en tiondel jämfört med året dessförinnan: 9 171 personer jämfört med 8 392. Totalt finns 5,4 miljoner pensionssparare och bland dem cirka 2 miljoner parförhållanden. Av antalet möjliga pensionssparare är det bara en halv procent som för över premiepensionen.

Överföringen över snittet på premiepensionsrätt

– Jag tror att den viktigaste förklaringen till att så få för över premiepension mellan varandra är att de helt enkelt inte känner till möjligheten. Sedan kan man fråga sig om det räcker med endast överföring av premiepension, jag tycker att en som deltidsarbetar under många år i ett parförhållande bör fundera över fler sätt att bli kompenserad på.

I 98 fall av 100 så är det en man som för över sin pensionsrätt till en kvinna. Det överförda beloppet är i genomsnitt drygt 8 500 kronor, betydligt högre än genomsnittet för alla premiepensionsrätter 2013 som är 6 600 kronor. Totalsumman för överföringar 2013 har stigit 10 miljoner kronor och ökade till 78 miljoner.

Så räknade vi ut den högre pensionen vid överföring

En premiepensionsöverföring under 20 år kan ge upp till 1 500 kronor högre pension i månaden. Detta räknat på maximal premiepensionsavsättning per år, med avkastning och förräntning enligt prognosstandard samt inklusive arvsvinst och med dagens delningstal.

Pensionsrätt är det belopp som varje år sätts av till din allmänna pension, totalt ungefär en femtedel av lönen. Premiepensionen är den mindre delen. För inkomstpensionen är snittet för senaste insättningen 41 000 kronor per person och år.

Så för man över pensionsrätter

  • Den som är gift eller har en registrerad partner kan föra över pensionsrätter för premiepensionen till sin partner för att jämna ut pensionsfördelningen.
  • Skicka in blanketten, som finns på Pensionsmyndighetens webbplats, senast den 31 januari.
  • Då förs intjänad premiepensionsrätt under året över till den angivna partnern.
  • Överföringarna fortsätter tills de stoppas och upphör automatiskt vid skilsmässa.
  • Det går bara att föra över hela premiepensionen, inte delar.
  • Det går inte att föra över redan intjänad pension. Det går inte heller att få tillbaka det man en gång har avstått.
  • Vid överföring av premiepensionsrätter minskas beloppet med 8 procent. Mottagaren får alltså 92 procent av det belopp som man för över. Resten av pengarna fördelas som en så kallad arvsvinst. Anledningen är att överföringen nästan uteslutande sker till kvinnor som har längre beräknad livslängd.
Överföringar premiepensionsrätt sammanfattning
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1 814 2 735 6 726 6 929 6 838 6 987 7 116 7 632 7 789
                 
2008 2009 2010 2011 2012 2013      
7 990 7 938 8 132 8 348 8 392 9 171