Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Fler unga tror på arbete efter 65 års ålder

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Nio av tio unga tror att de kommer behöva arbeta längre än till 65 år. Det visar en undersökning som Pensionsmyndigheten låtit göra. Bland de äldre tillfrågade uppger endast fyra av tio att de tror på pensionering senare än 65 års ålder. 

Att fortsätta arbeta högre upp i åldrarna ger mer pension per månad för de allra flesta. I år höjdes åldern för hur länge man har laglig rätt att jobba kvar på sitt arbete från 67 år till 68 år. Åldern för när man tidigast kan ta ut allmän pension höjdes dessutom från 61 år till 62 år. Det finns förslag från politikerna om ytterligare höjningar av pensionsåldrarna framåt i tiden.

I Pensionsmyndighetens undersökning uppger fyra av tio att de känner till den senaste tidens beslut och framtida förslag om att höja pensionsåldrarna. På frågan varför politikerna vill höja pensionsåldrarna är det relativt få som direkt svarar att det beror på den ökande medellivslängden.

– Det är inte särskilt förvånande att många unga har uppfattat att det troligtvis kommer att krävas arbete högre upp i åldrarna för att få en rimlig pension. Att anledningen till att våra politiker höjer pensionsåldrarna är att vi lever längre, och att de allra flesta tjänar på att arbeta längre, är däremot inte lika känt, säger Ann-Christin Meyerhöffer, marknadsanalytiker på Pensionsmyndigheten.  

De tillfrågade fick också svara på vid vilken ålder de tror att de kommer att kunna gå i pension. Då svarar 27 procent ”vid 65 års ålder”, 14 procent ”innan 65 år” och hela 67 procent när de är ”äldre än 65 år”. Detta kan jämföras med när de som är födda 1954 har valt att gå i pension, 41 procent valde att ta ut pension vid 65 år, 35 procent innan 65 år och cirka 20 procent efter 65 års ålder. Spridningen har ökat under många år och 65 år ses inte längre som en norm för pensionering i samma utsträckning som tidigare. Undersökningsresultaten visar att spridningen kan komma att fortsätta öka och att det kan bli vanligare att människor väljer att gå i pension efter 65 års ålder.

– Det finns flera anledningar till att det lönar sig att arbeta längre upp i åldrarna. Ju längre arbetsliv du har desto mer tjänar du in till din pension. Dessutom fördelas din intjänade pension på färre år som pensionär vilket innebär att din pension per månad blir högre. En annan fördel med att jobba längre är att från och med januari det år du fyller 66 år får du lägre skatt på både arbetsinkomst och pension, säger Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

Därför höjs pensionsåldrarna

Medellivslängden ökar i Sverige, vilket betyder att fler människor lever längre. Det innebär att många får fler år som pensionär och då måste pensionen räcka under fler år än tidigare. En yngre person behöver därför jobba längre än tidigare generationer för att få motsvarande nivå på pensionen som äldre generationer fått.

Åldern för när man tidigast kan ta ut allmän pension, eller få garantipension och bostadstillägg, kommer att kopplas till medellivslängdens utveckling genom att en så kallad riktålder införs. Det innebär att om vi i genomsnitt lever längre så kommer åldern för tidigast uttag av allmän pension, garantipension och bostadstillägg att höjas för att följa medellivslängdens utveckling.

Det lönar sig att arbeta längre

Om man jämför med att ta ut pension vid 65 års ålder så ökar den totala pensionen, för de allra flesta, med ungefär 6-11 procentenheter för varje ytterligare år du arbetar och pensionsuttaget skjuts framåt.

Ökning av den totala pensionen per månad vid olika pensionsåldrar

Beräknad procentuell ökning av bruttopension vid en pensionering efter 65 års ålder jämfört med 65 års ålder (individer utan garantipension).

Månadslön: under 40 250 kr
Ökad pension vid respektive pensioneringsålder:
66 år: +6%
67 år: +14%
68 år: +23%
69 år: +32%
70 år: +43%

Not: tabellen visar hur mycket pensionen ökar när arbetslivet förlängs och pensionen börjar tas ut vid en viss ålder, i jämförelse med pensionering vid 65 års ålder. Exempelvis blir pensionen 23 procent högre om arbetslivet förlängs till 68 års ålder vid en månadslön upp till 40 250 kronor.

Fakta om undersökningen

Totalt tillfrågades ett riksrepresentativt urval på 1 000 personer i åldrarna 20-65 år via Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel i april 2020.

Fler uppgifter från undersökningen

I svaren uppger 22 procent att den senaste tidens diskussioner kring höjda pensionsåldrar har påverkat deras tankar när de ska börja ta ut allmän pension. De allra flesta av dem menar att de kommer att arbeta längre än vad de tidigare hade tänkt, om de har möjlighet. Äldre uppger att det påverkat dem i större utsträckning än yngre, 28 procent bland de äldre menar att det påverkat dem jämfört med 15 procent bland de yngre.

Förslagen om höjda pensionsåldrar

Mer information för journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00