Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Följsamhetsindex gav högre pension mellan 2002 och 2020

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Det nya pensionssystemet har inneburit att de flesta pensionärer har fått förbättrade inkomst- och tilläggspensioner sedan följsamhetsindexeringen infördes vid årsskiftet 2001/2002 jämfört med om den tidigare prisindexeringen hade fortsatt. De totala utbetalningarna av pensioner skulle ha varit cirka åtta miljarder kronor lägre om de istället hade räknats om med förändringen i prisbasbeloppet.

Följsamhetsindexeringen har inneburit ökade inkomst- och tilläggspensioner i storleksordningen åtta miljarder kronor hittills jämfört med om prisindexering hade fortsatt att användas. För de allra flesta pensionärer har förändringen hitintills varit positiv och lett till realt ökade pensioner.

De åtta miljarder kronor i skillnad motsvarar cirka 300 kronor per pensionär och månad i ökad inkomst jämfört med om pensionerna skulle ha förändrats i takt med prisbasbeloppet under motsvarande period. Det visar en ny rapport från Pensionsmyndigheten.

Under perioden 2002 – 2020 har nuvarande omräkning av inkomstpensionerna överstigit inflationen med drygt fyra procent.

– De som pensionerades 2011 eller 2012 har realt fått ökade pensioner med omkring sju procent fram till 2020, säger Pensionsmyndighetens analytiker Tommy Lowén.

Men det finns också de som skulle ha tjänat på att pensionerna hade varit knutna till prisbasbeloppet.

– I genomsnitt har pensionärer tjänat på övergången till följsamhetsindexerade inkomstpensioner. Men de som pensionerades under den finansiella krisen 2009 har fram till 2020 fått realt oförändrade eller drygt 0,3 procents lägre pensioner, säger Tommy Lowén.

Årliga pensionsomräkningarna och förändringen i prisbasbeloppet 2001 – 2020

Diagrammet visar skillnaden mellan om pensionen hade förändrats med prisindexering jämfört med följsamhetsindexering. Under de flesta år mellan 2002 och 2020 så har följsamhetsindexering varit bättre för pensionen än prisindexering.

Så fungerar följsamhetsindexering

Inkomst- och tilläggspensionerna reduceras årligen för förskottet om 1,6 procent. Skälet till reduceringen är att man som nybliven pensionär får tillgodoräkna sig ett förskott på 1,6 procent vid pensioneringen som sedan räknas av årligen. Detta kallas för följsamhetsindexering av inkomst- och tilläggspensionerna. Det vill säga det är en indexering som är följsam till samhällsekonomin.

Före årsskiftet 2001/2002 räknades tilläggs- och folkpensionerna om med förändringen i prisbasbeloppet, så kallad prisindexering. För de allra flesta pensionärer har förändringen hitintills varit positiv och lett till realt ökade pensioner. Att följsamhetsindexeringen hittills medfört en bättre utveckling än om pensionerna varit prisindexerade är ingen garanti för att det kommer att vara så i framtiden.

Rapporten Årliga omräkningar av inkomstpensionen 2002 – 2020

Vidare information för journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00