Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Fortsatt god värdeutveckling för premiepensionen

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

För pensionsspararna och pensionärerna blev 2015 åter ett år med god värdeutveckling. Det visar den årliga rapporten över premiepension från Pensionsmyndigheten. Pensionssparare som ligger kvar i det statliga förvalet AP7 Såfa samt de med egenplacerad portfölj har haft bäst utveckling under året. Sämre har det däremot gått för de pensionssparare som anlitat någon slags förvaltningstjänst.

Den större delen av den allmänna pensionen kommer från inkomstpensionen, medan den mindre delen kommer från premiepensionen. Premiepensionen är ett så kallat fonderat system och innebär att spararen själv kan välja fonder. För den som inte gör något val hamnar pengarna i det statliga förvalet AP7 Såfa. Historiskt sett har det varit ett mycket bra alternativ: sedan start har avkastningen varit i genomsnitt 9,3 procent. Motsvarande avkastning för pensionssparare med egen portfölj har varit 6,0 procent. Under 2015 gick hade dock pensionssparare med egen portfölj något bättre utveckling än sparare i AP7 Såfa: 6,6 procent mot 5,8 procent. För de som valt någon typ av förvaltningstjänst var motsvarande utveckling 3,8 procent.

– 2015 började mycket bra, men i april tog det stopp och resten av året präglades av osäkerhet. Året slutade dock på en behaglig nivå för de flesta pensionsspararna med en värdeutveckling på runt sex procent. Enskilda fondkategorier gick mycket bra, exempelvis svenska småbolagsfonder med en genomsnittlig värdeutveckling på över 30 procent, säger Bengt Norrby, statistikansvarig på Pensionsmyndigheten.

Avkastning sedan start för fondtorget och Sjunde AP-fonden, perioden 2000–2015

Graf värdeutveckling

Avkastning sedan start för fondtorget och Sjunde AP-fonden, perioden 2000-2015

Vid årets slut omfattade premiepensionssystemet 7,0 miljoner individer, varav 5,7 miljoner pensionssparare och 1,3 miljoner pensionärer. Totalt förvaltat kapital uppgick till 860 miljarder kronor varav 839 miljarder kronor i fondförsäkring och 21 miljarder kronor i traditionell försäkring. Under året placerades 37 miljarder kronor i nya pensionsrätter, medan 6,0 miljarder kronor betalades ut i premiepensioner.

Genomsnittlig kontobehållning för pensionsspararna var 136 600 kronor. Det är en ökning med 14 000 kronor från föregående år. För pensionssparare med egen portfölj var kontobehållningen 184 900 kronor och för pensionssparare med innehav i AP7 Såfa, 85 300 kronor.

48 procent av pensionsspararna har sina pensionsmedel placerade i AP7 Såfa och deras fondkapital motsvarar 30 procent av det totala fondkapitalet i premiepensionssystemet. För pensionärerna var genomsnittlig kontobehållning 76 900 kronor. Behållningen har därmed ökat med 11 000 kronor sedan 2014. En bidragande orsak till ökningen är infasningen av det nya pensionssystemet.

80 procent av pensionärerna har fondförsäkring och av dessa har 65 procent en egen portfölj och 35 procent har placerat kapitalet i AP7 Såfa. 20 procent av alla pensionärer har sina pensionsmedel placerade i traditionell försäkring.

Pensionärer kan välja att ta ut hela eller delar av pensionen från och med 61 års ålder. Nästan alla, drygt 98,6 procent, väljer att ta ut hel premiepension. Under 2015 uppgick pensionsutbetalningarna till dem som tar ut hel pension i genomsnitt till 410 kronor i månaden. Den högsta utbetalningen i premiepensionen under 2015 var 4 374 kronor i månaden.

Värt att notera är också att antalet fondbyten ligger på samma nivå som föregående år. Under 2015 genomfördes 824 695 fondbyten, en marginell minskning med 8 069 fondbyten jämfört med 2014. Antal pensionssparare och pensionärer som gjorde fondbyten var drygt 383 000 viket motsvarar 5,5 procent av alla individer inom premiepensionen.

En dramatisk förändring kan noteras vad gäller fondbyten via fondbytesblankett. Sedan 2013 har antalet fondbyten med blankett ökat med närmare 2 000 procent. 2013 gjordes 6 282 fondbyten via blankett, medan motsvarande siffra för 2015 är 131 808 fondbyten.

Fondförvaltare som har fonder anslutna till premiepensionssystemet har tecknat ett avtal med Pensionsmyndigheten. I avtalet anges att fondbolagen skall lämna rabatt på fondavgiften. I januari 2015 infördes skärpta villkor i rabattmodellen. De nya villkoren medför bland annat att rabatten för vissa nivåer på fondavgiften kan uppgå till 100 procent. Maximal fondavgift för aktiefonder blir genom de nya villkoren 0,89 procent. Förvaltningsavgifterna uppgick i slutet av året till i genomsnitt 0,31 procent för egenvalda portföljer och till 0,12 procent för AP7 Såfa.

Pensionsmyndigheten verkar för att sänka förvaltningsavgifterna för pensionsspararna. Kravet på rabatt ger i genomsnitt 0,3 – 0,5 procentenheter lägre avgifter. Det gör att premiepensionen blir 10–15 procent högre.

För vidare information

Bengt Norrby, statistikansvarig, 072-210 23 70
Jimmy Larsson-Hagberg, pressekreterare, 072-210 22 87