Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Hälften vill gå i pension innan de blir 61 år - eller efter att de blivit 67 år

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Det är stor skillnad mellan hur olika personer skulle vilja planera och ta ut sin pension. Så många som hälften skulle vilja gå i pension innan de blir 61 år eller efter att de blivit 67 år, även om det för dem som går tidigt innebär mindre pengar i pension och/eller att de måste spara mer själva till pensionen. Undersökningsresultaten visar på ett stort behov av att kunna välja själv hur man vill göra med sin pension. 

I Pensionsmyndighetens undersökning fick 1 000 personer välja mellan tre alternativ: När de vill gå i pension, hur mycket pengar de vill ha i pension och hur mycket de vill spara till sin pension. De tre valen  i undersökningen, precis som i verkligheten, var beroende av varandra. Om en person till exempel valde att gå tidigare i pension måste personen spara mer för att få ut samma pension.

Resultaten visar att valen varierade kraftigt från person till person. Så många som varannan tillfrågad valde till exempel att gå i pension antingen tidigare än 61 år eller efter att de fyllt 67 år. Idag kan du börja ta ut din allmänna pension först från att du är 61 år, och du har laglig rätt att arbeta tills du är 67 år.

Hur mycket pengar de tillfrågade skulle få i pension var alltså inte den viktigaste faktorn för alla svarande. Cirka 25 procent accepterade en lägre procent av slutlönen än 55 procent, för att kunna gå i pension tidigare (eller spara mindre). Samtidigt valde cirka 25 procent av de svarande en högre procent av slutlönen än 80 procent – vilket innebär att de måste arbeta längre (eller spara mer).

Resultaten visar samtidigt att den största andelen, cirka 50 procent av de svarande, valde en pension som motsvarar 55–80 procent av deras slutlön – och därmed den pensionsålder eller det pensionssparande som krävdes för det. Denna procent av slutlönen stämmer väl överens med den procent av slutlönen som de allra flesta faktiskt också får ut i pension idag beroende på tjänstepensionens storlek, om de räknar in både den allmänna pensionen och tjänstepensionen.

Behovet av valfrihet rimmar väl med den spridningen i åldrar som personer faktiskt väljer att gå i pension sedan några år tillbaka. Medelpensioneringsåldern har sedan 2011 legat still på cirka 64,6 år, men spridningen för när personer går i pension har ökat över tid. För årskullen född 1938 gick 77 procent i pension vid 65 års ålder och för varje yngre årskull har denna andel minskat, motsvarande siffra för personer födda 1953 var 42 procent.

–      Du har en viss valfrihet när det gäller att ta ut din pension. Tänk på att pensionens storlek påverkas av när du väljer att ta ut den. Ju tidigare du tar ut din allmänna pension desto lägre blir den per månad livet ut. Logga gärna in på pensionsmyndigheten.se för att se vad du kan komma att få i pension per månad vid olika pensionsåldrar. Hur mycket kan du tänka dig att leva på som pensionär och när skulle du vilja gå i pension?, säger Marcus Lindenius, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten.

Att tänka på

Din allmänna pension kan du börja ta ut från den månad du fyller 61 år (Regeringens har föreslagit en höjd pensionsålder vilket innebär att från och med år 2020 kommer lägsta ålder för att ta ut allmän pension sannolikt höjas från 61 till 62 år.) Eventuellt äldreförsörjningsstöd, garantipension och bostadstillägg som ingår i den allmänna pensionen kan du söka först från 65 års ålder. Tjänstepensionen kan du ofta ta ut från 55 år. Kolla vad som gäller för ditt avtal. 

Om undersökningen

Undersökningen bygger på  1 000 intervjuer med personer mellan 30-65 år (inte pensionärer). 

Undersökningen Idealpension: En undersökning om hur vi vill att vår pension ska vara.

För vidare information

Annika Koponen, pressjour, tfn 010-454 30 00
Per Wikman, analytiker, tfn 010-4542108, 072 210 21 08
Marcus Lindenius, pensionsspecialist, tfn 072 210 26 63