Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Kontroll minskade felutbetalningar med 35 miljoner kronor

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Pensionsmyndigheten har fått ökade anslag till utökade kontroller för att minska felaktiga utbetalningar. Den första kontrollen har lett till återbetalningar och hindrade framtida utbetalningar på sammanlagt 35 miljoner kronor.

I en kontroll baserad på drygt 300 stickprov har Pensionsmyndigheten granskat eventuell förekomst av utlandspension och om denna ingår i myndighetens beslut om utbetalning. Stickproven har riktats mot ansökningar om allmän pension där den som söker har angivit att de saknar pension från annat land. I kontrollen har fokus varit på personer som invandrat från nuvarande Bosnien och Hercegovina.

– Vi valde att inleda med just detta land då många invandrade till Sverige i arbetsför ålder vilket gör att vi antar att man kan ha pension från sitt hemland. Pensionen från hemlandet behöver man redovisa i sin ansökan och det har man inte gjort i tillräcklig omfattning, säger Magnus Rodin som är chef för Pensionsmyndighetens produktionsavdelning.

Kontrollen visar att mer än vartannat stickprov, 167 av 316 ärenden, innehöll beslut som har fattats på felaktig grund. Kontrollen har lett till återkrav om 4,4 miljoner kronor i felaktiga utbetalningar och 34,3 miljoner kronor i stoppade framtida felaktiga utbetalningar.

Ytterligare kontroller väntas

Nu utvidgas kontrollerna till att granska pensionsansökningar som kan misstänkas vara felaktiga där fokus ligger på andra länder.

– Det är viktigt att man inte glömmer bort eventuell pension från andra länder när man ansöker om allmän pension i Sverige. Det är också bättre att informera oss om man tror att det kan ha blivit fel så att inte ett eventuellt återkravsbelopp växer sig onödigt stort, säger Magnus Rodin.

Anmäl ändringar som påverkar pensionen

Vidare information för journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00