Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Många egna företagare oroar sig inför sin pension

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Många egna företagare oroar sig för sin framtida pension. Det visar en undersökning som Pensionsmyndigheten låtit göra. Undersökningen visar också att kunskapsnivån hos egna företagare är låg – en femtedel uppger att de har låg eller ingen kunskap om hur de tjänar in pengar till pensionen. Samtidigt uppger färre än hälften av de tillfrågade företagarna att de tar ut en marknadsmässig lön.

En fjärdedel av egenföretagarna känner oro inför storleken på sin framtida pension. Bland kvinnor uppger 30 procent att de är oroliga, medan motsvarande siffra för män är 23 procent. Andelen som känner oro är högre bland egenföretagare med enskild näringsverksamhet (32 procent) jämfört med de som driver aktiebolag (20 procent).

Pensionsmyndigheten har nyligen presenterat en vägledning för eget sparande till pensionen som riktar sig till egna företagare. Där finns många tips som kan vara användbara för den som har funderingar eller känner oro.

– Det viktigaste en egen företagare kan göra för pensionen är att ta ut en marknadsmässig lön när det är möjligt, betala skatt och kompensera för tjänstepension genom ett eget sparande, säger Erik Ferm, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Ta ut lön och kompensera för tjänstepension

För att en egen företagare ska få motsvarande pension som en anställd behöver hen ta ut lön eller ha ett överskott, samt betala in avgifter och skatter för att tjäna in till den allmänna pensionen. Förutom allmän pension kan företagare även behöva kompensera för den uteblivna tjänstepensionen genom ett eget sparande till pensionen.

– Där brukar en tumregel vara att spara cirka 4,5 procent av årslönen, det motsvarar vad de flesta arbetsgivare med kollektivavtal betalar in i form av tjänstepension, fortsätter Erik Ferm.

Tips om sparande

Av de egenföretagare som driver ett aktiebolag uppger 78 procent att de har ett privat pensionssparande. Motsvarande siffra för företagare med enskild näringsverksamhet är 59 procent.

– Det många kanske inte vet är att för den som är egen företagare utan tjänstepension så finns fortfarande möjlighet att göra avdrag för pensionssparande i deklarationen. Bra att veta för den med enskild näringsverksamhet är också att du då endast bör utnyttja avdraget vid ett överskott över 468 000 kronor per år eftersom avdraget annars minskar den allmänna pensionen utan någon skattefördel, säger Erik Ferm, analytiker på Pensionsmyndighetens analysavdelning.

Skatt på lön eller överskott

Den allmänna pensionen baseras på den skatt som betalats in på den lön eller det överskott som företagaren haft under arbetslivet. Pensionens storlek beror också på de arbetsgivaravgifter eller egenavgifter som betalas in.

– Det är därför viktigt att du som egenföretagare tar ut lön i den mån du kan, och skattar för den. Det är också viktigt att komma ihåg att det finns ett årligt tak på hur mycket man kan tjäna in till sin allmänna pension. Det innebär till exempel att höga inkomster under några få år inte nödvändigtvis kompenserar för många år med låga inkomster, fortsätter Erik Ferm.

Få egna företagare tar ut marknadsmässig lön

Endast 44 procent av alla företagare i undersökningen uppger att de tar ut en marknadsmässig lön. Siffran skiljer sig mellan män och kvinnor då 54 procent av männen uppger att de tar ut en marknadsmässig lön samtidigt som motsvarande siffra för kvinnor är 32 procent. De som driver aktiebolag uppger i större utsträckning att de tar ut marknadsmässig lön jämfört med de som har enskild näringsverksamhet, 62 procent jämfört med 28 procent. 18 procent bland de med enskild näringsverksamhet uppger att de inte hade något överskott.

Fakta om undersökningen:

Totalt intervjuades 502 stycken egna företagare via Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel under tiden 26 februari – 7 mars i år. Bolagsformerna var fördelade på 49 procent aktiebolag och 45 procent på enskild firma. Fördelningen över landet var 35 procent från storstad och 65 procent från övriga landet.

Fler siffror från undersökningen:

  • 4 av 10 tänker jobba vidare efter 65 år.
  • 93 procent har varit anställda tidigare och 10 procent planerar att ta anställning framöver.
  • 63 procent arbetar heltid, 14 procent deltid och 23 procent blandat.

För vidare information

Jimmy Larsson Hagberg, pressekreterare, 072-210 22 87
Pressjour, kvällar och helger: 010-454 30 00