Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Nu lanseras efterlevandeguiden.se – vägledning för efterlevande

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Döden är en del av livet, inte minst för de närstående till de cirka 90 000 personer som dör i Sverige varje år. När en närstående dör är det dock inte bara sorgen efter den saknade som behöver hanteras – för den efterlevande är det också en hel del praktiskt som ska fixas och kontakter som måste tas. Nu lanseras efterlevandeguiden.se – ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som har förlorat någon nära.

Efterlevandeguiden.se är ett samarbete mellan Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan och kan beskrivas som ett digitalt stöd för den som har förlorat en närstående. Där beskrivs exempelvis vad man ska börja med när en nära anhörig har dött, vad som kan vänta till månaderna och åren därefter.

– Som efterlevande kan det vara svårt att veta vilken myndighet som ansvarar för vad och vem man ska kontakta. Därför gör vi nu ett försök att samla informationen på en och samma webbplats. Fokus ligger på praktiska saker i samband med att någon dör, som information om vad det innebär att förvalta ett dödsbo eller göra en bouppteckning, säger Ingegerd Widell på Skatteverket.

Redan på efterlevandeguidens första sida möts besökaren av rubrikerna "Att börja med", "Månaderna efter" samt "Följande år" med underliggande rubriker som "Informera om dödsfallet", "Vem ärver?" "Sköta dödsbo".

– Vår gemensamma ambition är att det ska vara lätt att göra rätt, också för den som just förlorat en närstående. Med den här guiden vill vi bidra till att ge en överblick som många beskriver som svår att få på egen hand. Vi vill också ge en vägledning i vad man behöver prioritera och vad man kan vänta med – en nog så tuff utmaning att ta sig an när livet ställs på ända, säger Rebecca Belmonte på Försäkringskassan.

Sedan tidigare finns flera andra webbplatser som utvecklas i samverkan mellan olika myndigheter, organisationer och i förekommande fall företag. Till exempel, ersättningskollen.se, verksamt.se och minpension.se. Fokus för efterlevandeguiden.se är att presentera all information ur den efterlevandes eget perspektiv.

– Den respons vi har fått såväl internt på våra respektive myndigheter som av de som har testat sajten säger oss att det här är något som behövs. Vår förhoppning är att vi successivt kan knyta fler aktörer till efterlevandeguiden.se, så att den täcker så mycket som möjligt av det man som efterlevande måste ha koll på, avslutar Elenor Cacciatore på Pensionsmyndigheten. 

För vidare information

Ingegerd Widell, verksamhetsutvecklare Skatteverket 010-574 87 99

Rebecca Belmonte, produktchef Digitala kanaler Försäkringskassan, nås via Försäkringskassans pressjour 010-116 98 88

Elenor Cacciatore, verksamhetsutvecklare och UX-designer Pensionsmyndigheten 072-210 23 78

Jimmy Larsson-Hagberg, pressekreterare Pensionsmyndigheten 072-210 22 87