Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Nya tumregler för pensionsberäkningar

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Hur påverkas pensionen av att arbeta ett år till? Eller av att börja arbeta ett år tidigare? Vilken betydelse har tjänstepensionen? Vad innebär en ökad tillväxt i ekonomin för din pension? Pensionsmyndigheten har tagit fram tumregler som visar hur olika faktorer påverkar den framtida pensionen.

Att arbeta ett år längre ger 1 130 kronor extra pension i månaden före skatt och att börja arbeta ett år tidigare ger 330 kronor extra. Det visar tumreglerna för Pensionsmyndighetens typfall.

Tumregler är inte exakta utan ger ett värde mellan tumme och pekfinger. Rapporten innehåller olika tumregler för vad olika livsval eller ekonomiska antaganden har för betydelse för pensionen.

Hur stor den allmänna pensionen blir beror bland annat på yrkeslivets längd, inkomst och vid vilken ålder pensionen tas ut. Andra faktorer som påverkar pensionen är hur livslängden utvecklas generellt, den ekonomiska utvecklingen i samhället och värdeförändringar på sparandet. Om man tjänar in till tjänstepension eller inte och hur många år man gör det har stor betydelse för den framtida ekonomin som pensionär. Den som önskar en högre total pension kan även dryga ut pensionen med eget sparande.

– Tumreglerna visar hur olika livsval och den ekonomiska utvecklingen påverkar pensionen på ett mycket konkret sätt, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten och fortsätter:
– Med tumreglerna vill vi visa att det går att räkna pension ”på fingrarna” alltså väldigt enkelt, bara man accepterar att svaren inte är exakta utan ungefärliga.

– Det bästa sättet att få information om din egen pension är att göra en pensionsprognos på www.minpension.se. Av pensionsprognosen får du veta det viktigaste, nämligen hur mycket du kan förvänta dig att få i total pension, säger Monica Petersson, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

Alternativ pensionsålder

Den alternativa pensionsåldern för varje årskull beskriver hur mycket längre vi behöver arbeta om vi vill ha lika stor pension, mätt som andel av slutlönen, som vi hade fått om livslängden i Sverige inte hade ökat alls. Den alternativa pensionsåldern är ett sätt att beskriva den ökade livslängdens effekt på pensionerna.

Typfall

Tumreglerna utgår från ett så kallat typfall där vi har vi utgått från en person född 1971 som börjat arbeta vid 23 års ålder. Typfallet går i pension vid 65 års ålder eller vid sin alternativa pensionsålder som är 68 år och 4 månader. Lönen 2015 motsvarar dagens medellön för riket om 31 870 kronor per månad. Typfallets lön antas alltid vara samma som genomsnittsinkomsten.

Pension vid 65 och alternativ pensionsålder uttryckt i 2015 års lönenivå

tabell för pension vid 65 år