Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensionen kan öka med 340 kronor efter skatt 2016

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Nästa år ökar inkomst- och tilläggspensionen med 4,2 procent, i snitt 340 kronor i månaden efter skatt. De med lägst pension får i princip oförändrade pensioner.

– För pensionärer ökar inkomst- och tilläggspensionen med 4,2 procent 2016. För pensionsspararna blir räntan på inkomstpensionskontona 5,9 procent i nästa orange kuvert, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

Höjning tack vare högre sysselsättning

– Hur det går med inkomstpensionen beror framför allt på hur många som jobbar och deras inkomster, säger Ole Settergren. Sysselsättningen ökade 2014 jämfört med 2013 och AP-fonderna bidrog positivt till systemets tillgångar med en avkastning på 12,0 procent eller 127 miljarder kronor.

Garantipensionen – liksom värdet av de flesta tjänstepensioner – bestäms av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet sänks 2016 med 200 kronor, vilket motsvarar -0,4 procent. Det innebär att de personer som har lägst pension, det vill säga de som har enbart garantipension eller en stor del garantipension, får sänkt pension med cirka 30 kronor i månaden.

De pensionärer som har bostadstillägg och får höjd pension kan vid årsskiftet få sänkt bostadstillägg eftersom pensionen höjs. Från den 1 september i år höjs dock bostadstillägget med upp till 100 kronor i månaden

Premiepensionens förändring vet vi först i december. Fram till och med juni var värdeförändringen i premiepensionsfonderna +9 procent.

Så blir höjningen för olika grupper

  • 330 000 pensionärer – de med ingen eller låg inkomstpension och som har garantipension och/eller bostadstillägg får cirka -0,4 procent i förändrad pension.
  • 460 000 pensionärer får en förändring av summan av inkomst- och garantipension som ligger mellan -0,4 och +4,2 procent
  • De flesta pensionärer, 1,3 miljoner, som varken har garantipension eller bostadstillägg, får höjd inkomstpension med 4,2 procent.

Ökningen av den allmänna pensionen gör att en genomsnittlig pensionär med en total pension (inklusive tjänstepension) på 14 000 kronor före skatt beräknas få en ökning med i snitt cirka 340 kronor i månaden efter skatt, om skatten är lika som 2015.

Regeringen har aviserat att skatten för pensionärer ska sänkas nästa år. Cirka 1,3 miljoner pensionärer som är 65 år och äldre och tjänar under 20 000 kronor i månaden får då sänkt skatt. Regeringen har redovisat att det kan röra sig om 250 kronor per månad i skattesänkning för en pension på 10 000 kronor per månad.

Förändring av total pension (inkl. premiepension och tjänstepension) efter skatt samt antal i olika intervall, för de utan bostadstillägg (enligt nuvarande skatt)

förändring tabell
Prognos inkomst- och tilläggspensionen, i procent
  2015* 2016 2017 2018 2019
Majprognos +0,9 +4,7 +4,2 +3,6 +2,7
Juliprognos +0,9 +4,2* +2,7 +2,6 +1,4

*Fastställd indexering (omräkning), det är alltså ingen prognos

2015 ökade inkomst- och tilläggspensionen med 0,9 procent, i snitt 100 kronor i månaden efter skatt. De med lägst pension fick i princip oförändrade pensioner. För kommande år prognostiseras inkomst- och tilläggspensionen öka.

– Även framåt, 2017–2019, är det sysselsättningens utveckling som har störst betydelse för pensionerna. Ju fler som jobbar desto bättre är det för pensionärerna, säger Ole Settergren.

Typfall förändring av total pension

typfall prognos 2015