Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensionsmyndighetens traditionella försäkring investerar i fastigheter

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Pensionsmyndigheten investerar i fastigheter för att få en jämnare värdeutveckling i premiepensionens traditionella försäkring. Fastigheter är ett nytt tillgångsslag i portföljen, som i dag innehåller räntebärande tillgångar och aktier. 

När man tar ut premiepensionen kan man välja att ha kvar sin fondförsäkring eller byta till traditionell försäkring, som har ett lägsta garanterat månadsbelopp. Avkastningen på det förvaltade kapitalet styr återbäringsräntan, som för närvarande är 9 procent.  

Den första fastighetsinvesteringen i den traditionella försäkringens portfölj på 1 miljard kronor görs i bostadsfastighetsbolaget Heimstaden Bostad AB. Investeringen syftar till att jämna ut värdeutvecklingen i den traditionella försäkringen. Med fastigheter i portföljen sänks risken och den riskjusterade avkastningen förväntas öka. Hittills har tillgångsslagen i portföljen bestått av svenska räntor och globala aktier.

– Genom att investera en del av tillgångarna i fastigheter, som har ett mer stabilt värde, får portföljens avkastning en jämnare utveckling. Hittills har tillväxtportföljen bestått av enbart aktier. Nu sprider vi riskerna över fler tillgångsslag, säger Erik Fransson, chef på fondtorgsavdelningen på Pensionsmyndigheten.

Fakta om premiepensionens traditionella försäkring

  • Cirka 344 000 personer har valt att ta ut sin premiepension som traditionell livförsäkring.
     
  • Cirka 1 392 000 personer tar ut sin premiepension som fondförsäkring.
     
  • Tillgångarna i den traditionella försäkringen uppgick per den 28 februari 2021 till cirka 53 miljarder kronor fördelade på 63 procent i svenska räntebärande tillgångar och 37 procent i globala aktier.
     
  • Tillgångarna på fondtorget uppgick per den 28 februari 2021 till cirka 1 639 miljarder kronor.

Mer information om traditionell försäkring

Vidare information för journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00