Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Privat pensionssparande – viktigast för företagare

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Att spara själv till pensionen är viktigt för egna företagare, men även för dem som inte har en tjänstepension i sin anställning. Pensionsmyndigheten har tagit fram en konsumentvägledning som beskriver vilka som behöver spara, vilka sparformer som finns samt andra sätt att påverka inkomsten som pensionär.

Det privata pensionssparandet motsvarar ungefär fem procent av dagens pensionärers totala pension. De största utbetalningarna av pension kommer för de allra flesta från den allmänna pensionen och tjänstepensionen.

– Även om du själv sparar flera hundra kronor i månaden under många år, så kommer det du sparat ihop att utgöra den minsta delen av din samlade framtida pension. För de som riskerar en låg pension kan det ändå vara klokt att överväga ett eget sparande, säger Hannes Nilsson, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Diagram: utbetald pension som andel av total pension samt belopp efter typ av utbetalning, medelvärden 2018

Risk för låg pension

De som saknar tjänstepension i sin anställning, driver eget företag, jobbar deltid under långa perioder eller de som bosatt sig i Sverige sent i livet och inte har pension från något annat land kommer att få en jämförelsevis låg pension. Det gäller även många av dem som vill gå tidigt i pension. Dessa grupper kan behöva komplettera det obligatoriska sparandet i den allmänna pensionen och tjänstepensionen med ett eget sparande till pension. 

Att jobba längre ger ofta mer

Den genomsnittliga lönen för den som arbetade heltid 2019 var enligt Medlingsinstitutet cirka 35 300 kronor per månad. För en person med den lönen ökar pensionen med drygt 1 200 kronor per månad, livet ut, med ett års extra arbete efter 65 års ålder.

För att få ihop samma månadsbelopp genom ett eget sparande krävs ett sparande på exempelvis ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring med cirka 330 kronor per månad under 30 år, cirka 680 kronor per månad i 20 år eller drygt 1 500 kronor per månad i 10 år. 

– För att få en uppfattning om storleken på din framtida pension vid olika pensioneringsåldrar så loggar du in pensionsmyndigheten.se. Därefter kan du se över om du behöver och har möjlighet att spara. Ett annat sätt att påverka storleken på pensionen är att jobba längre, säger Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndighetens vägledning kring eget sparande till pension

• För dig som har tjänstepension via din anställning

Ett alternativ för långsiktigt sparande är att spara på ett investeringssparkonto (ISK) eller via en kapitalförsäkring.

• För dig som saknar tjänstepension

Om du inte har tjänstepension får du spara avdragsgillt. I det fallet är ett individuellt pensionssparande (IPS) eller en privat pensionsförsäkring ett alternativ för långsiktigt sparande.

• Sprid risken och betala inte för mycket

Ett sparande i en global aktieindexfond som kostar maximalt 0,4 procent i totala avgifter per år kan vara ett bra alternativ för ett långsiktigt sparande till pension. I globala aktiefonder sprids risken över hela världen och sparandet blir inte känsligt för hur enskilda marknader eller branscher utvecklas. En låg avgift gör att ditt pensionskapital inte äts upp av höga avgifter. 

• För dig som tjänar mer än cirka 46 000 kronor per månad

Om du har tjänstepension och tjänar mer än cirka 46 000 kronor i månaden kan löneväxling vara ett alternativ för långsiktigt sparande.

• Om du har bolån

Har du bolån kan ett alternativ vara att kombinera långsiktigt sparande med en löpande amortering på lånen. Amorteringen ger dig lägre utgifter som pensionär.

• Gå i pension senare innebär ofta högre pension

Att gå i pension senare innebär normalt en högre pension per månad. Testa olika pensioneringsåldrar när du loggar in på pensionsmyndigheten.se och se vad effekten blir för dig.

 

Rapporten Eget sparande till pension – en konsumentvägledning (pdf)