Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Riktmärke för en låg fondavgift

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Fonders avgifter har stor betydelse för hur värdet på sparkapitalet utvecklas över tid. Pensionsmyndigheten har därför tagit fram ett rekommenderat riktmärke som säger att en låg årlig avgift för globala aktieindexfonder på den svenska fondmarknaden är 0,2 procent. Det tidigare riktmärket var 0,4 procent.

Pensionsmyndigheten vill öka medvetenheten hos sparare om att avgiften på valda fonder påverkar värdeutvecklingen negativt. Ju högre avgift, desto lägre blir värdeutvecklingen efter avgifter. Värdeutvecklingen efter avgifter bestämmer pensionskapitalets utveckling och därför ger högre avgifter på sikt lägre pensionsutbetalningar. I valet mellan likartade fonder bör fonden med lägst avgift väljas, oavsett om det handlar om premiepension, tjänstepension eller eget privat sparande.

– En global aktieindexfond sprider risk geografiskt och mellan olika branscher. Du som väljer mellan likartade fonder bör välja den med lägst avgift eftersom det är den egenskapen som man kan utvärdera i förväg. Det är svårare att förutse en fonds framtida värdeutveckling, säger Inger Johannisson, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Eftersom avgiften har stor betydelse för hur sparandet i fonder utvecklas över tid så följer Pensionsmyndigheten utvecklingen av avgifter på den svenska fondmarknaden. Myndighetens sammanställning över fondbolagens avgifter för globala aktieindexfonder visar att avgiftsnivån 0,4 procent är något högre än medianen, den mittersta observationen när avgifterna är rangordnade från lägsta till högsta nivå. I relativ bemärkelse bör inte medianen ses som en låg nivå. Ett värde som motsvarar hälften av medianen, det vill säga avgiftsnivån vid den 25:e percentilen, ger en bättre vägledning i detta sammanhang.

Riktmärke: 0,2 procent

Sammanställningen visar att avgiftsnivån vid den 25:e percentilen är 0,2 procent. Pensionsmyndighetens riktmärke till spararna för vad som ska anses vara en låg årlig avgift på globala aktieindexfonder på den svenska fondmarknaden är därför 0,2 procent.

På Pensionsmyndighetens fondtorg för premiepensionen är fondernas avgifter lägre än på den öppna marknaden. Det beror på att Pensionsmyndigheten kräver rabatt av fondbolagen. Den rekommenderade avgiften på 0,2 procent gäller före rabatten.

För ett långsiktigt sparande som pensionssparande minskas kapitalet betydligt mer av en avgift på 0,4 procent än av en avgift på 0,2 procent. Vid lika stort årligt sparbelopp under 40 års tid blir skillnaden i slutligt kapital cirka 4,5 procent. Det motsvarar en skillnad på 45 000 kronor för ett kapital på 1 miljon kronor.

Rapport: Riktmärke för låg avgift för sparande i global aktieindexfond (pdf)

Vidare information för journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00