Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Så blir pensionen 2018

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

2018 höjs den genomsnittliga totala pensionen med cirka 380 kronor per månad efter skatt. Höjningens storlek skiljer sig dock mellan olika grupper inom pensionärskollektivet. Störst procentuell höjning av sin totala pension får pensionärer med låg till medelhög pension samt pensionärer med bostadstillägg. Det visar Pensionsmyndighetens beräkningar som presenteras idag. 

Det är flera olika faktorer som påverkar hur pensionens olika delar utvecklas. Följsamhetsindex, som styr inkomst- och tilläggspensionen, höjs nästa år med 1 procent. Prisbasbeloppet, som påverkar garantipensionen och de flesta tjänstepensioner, höjs med 1,6 procent. Störst påverkan i år får dock den sänkta skatten för pensionärer samt ändrade regler och höjt tak för bostadstillägg.  

– Det kan skilja väldigt mycket mellan olika grupper och vi har därför även i år valt att dela in pensionärerna i flera grupper när vi redovisar pensionernas utveckling. Den genomsnittliga höjningen är på mellan 106 kronor och 468 kronor efter skatt, och den genomsnittliga höjningen för hela kollektivet är 380 kronor per månad efter skatt, säger Hanna Linnér, statistikansvarig på Pensionsmyndigheten. 

Höjt bostadstillägg 

En sådan definierad grupp är ensamboende pensionärer med bostadstillägg. Det handlar om drygt 255 000 pensionärer, varav 80 procent är kvinnor. Preliminära beräkningar visar att 85 000 av dessa kommer att få den maximala höjningen av bostadstillägget. Bostadstillägget är skattefritt.

– För de pensionärer som har bostadstillägg ökar bostadstillägget med 200 kronor per månad i genomsnitt, men även där kan det skilja mycket. Den maximala höjningen av bostadstillägget för ensamboende är 470 kronor, medan motsvarande för sammanboende är 235 kronor per månad, berättar Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.  

Läs mer om ändrade regler för bostadstillägg

Ändrade skatteregler

De ändrade skatteregler för pensionärer som börjar gälla den 1 januari får stort genomslag på nästa års pensioner. För en pensionsinkomst mellan 10 000 och 35 000 kronor per månad sänks skatten. 

– Störst blir effekten för de pensionärer som har en total pension runt 17 000 kronor i månaden, säger Hanna Linnér. 

Regionala skillnader

Regionalt är skillnaden stor mellan olika delar av landet. I topp återfinns Stockholms län med en medelpension på 22 219 kronor per månad före skatt. I Jämtlands län är motsvarande medelpension 17 290 kronor per månad före skatt. 

På kommunnivå är skillnaden mellan topp och botten än större: högst genomsnittlig total pension har Danderyds kommun i Stockholms län med 30 086 kronor per månad före skatt. I Eda kommun i Värmlands län är motsvarande siffra 14 932 kronor per månad före skatt. 

Förändringar för utlandspensionärer

Till skillnad från tidigare år finns inte pensionärer bosatta i utlandet med i statistiken, bland annat därför att de inte påverkas av ändrade skatteregler för pensionärer i Sverige och därför inte är representativa i underlaget. Däremot höjs den så kallade SINK-skatten som utlandsboende betalar på pensionsinkomster från Sverige från 20 procent till 25 procent från den 1 januari 2018.

Sammanfattning pensionen nästa år

 • Inkomst- och tilläggspensionen höjs med 1 procent, i snitt 117 kronor före skatt.
 • Premiepensionen, omfattar 1,52 av landets 2 miljoner pensionärer
  – Pensionärer som valt fondförsäkring får sin premiepension sänkt med i snitt 3,8 procent, detta på grund av den sänkta förskottsräntan.

  – Pensionärer som valt traditionell försäkring får sin premiepension höjd med i snitt 3,3 procent
 • Garantipensionen och vissa tjänstepensioner höjs med 1,6 procent
 • Totalt ökar den genomsnittliga pensionen med cirka 236 kronor per månad före skatt, och cirka 380 kronor per månad efter skatt.
 • Genomsnittlig pensionsgrundande inkomst för alla som tjänade in till sin pension 2016 (fastställt 2017) är cirka 25 516 kronor i månaden.
 • Genomsnittlig total pension 2017 är cirka 19 029 kronor före skatt. 
 • Genomsnittlig total pension 2018 beräknas bli cirka 19 265 kronor före skatt. 

För vidare information

Jimmy Larsson-Hagberg, pressekreterare, 072-210 22 87
Pressjour, kvällar och helger: 010-454 30 00