Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Så blir pensionen 2022

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

De flesta pensionärer får, från och med 2022, höjningar av den totala pensionen med mellan 360 kronor och 840 kronor per månad efter skatt. Höjningens storlek skiljer sig mellan olika grupper inom pensionärskollektivet. Den 25 december kan pensionärer logga in och se sina personliga belopp för 2022 på pensionsmyndigheten.se.

Det är flera olika faktorer som påverkar hur pensionens olika delar utvecklas. Följsamhetsindex styr inkomst- och tilläggspensionen och höjs med 2,5 procent för 2022. Prisbasbeloppet, som påverkar garantipensionen och förmånsbestämda tjänstepensioner, höjs med 1,5 procent.

– Nästa år får åtta av tio pensionärer en höjning av sin totala pension med mellan 360 och 840 kronor per månad efter skatt. Höjningen av pensionen blir högre vid det här årsskiftet jämfört med förra årsskiftet vilket till största del beror på en starkare inkomstutveckling i samhället under 2021 jämfört med 2020, säger Linda Wiese, analytiker på Pensionsmyndigheten.

För 2022 finns tre regelförändringar beslutade som träder i kraft vid årsskiftet:

  • Förstärkt grundavdrag.
  • Höjt tak från 7 000 till 7 500 kronor för bostadskostnaden i bostadstillägget.
  • Höjt tilläggsbelopp från 340 till 540 kronor för bostadstillägget, från augusti 2022 höjs tilläggsbeloppet till 740 kronor.

– Höjningar i tilläggsbelopp gäller för ensamboende pensionärer. De som är sammanboende får halva beloppet vardera. Höjningen kommer att utbetalas automatiskt så ingen med bostadstillägg behöver därför vara rädd att gå miste om höjningen, säger Agneta Claesson som är pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten.

Sammanfattning av pensionen 2022*

  • Inkomst- och tilläggspensionen höjs med 2,5 (0,5) procent, i genomsnitt 179 – 459 (39 – 101) kronor före skatt. Höjningen med 2,5 procent motsvarar inkomstutvecklingen minus förskottsräntan som är 1,6 procent.
  • Premiepensionen, omfattar cirka 1,7 miljoner av landets 2 miljoner pensionärer över 65 år som tar ut full pension. För dessa höjs premiepensionen med 6 – 31 (0,5 – 13) procent. Det motsvarar 9 – 384 (1 – 119) kronor.
  • Garantipensionen och vissa tjänstepensioner höjs med prisbasbeloppets förändring som är 1,5 (0,6) procent.
  • Den genomsnittliga totala pensionen, allmän pension och tjänstepension**, ökar med 360 – 840 (70 – 550) kronor per månad efter skatt. Det motsvarar en ökning på 220 – 890 (70 – 260) kronor per månad före skatt. 

* Redovisade intervall omfattar 80 procent av alla pensionärer 65 år eller äldre som är bosatta i Sverige. Uppgifter inom parentes avser 2021.

** Tjänstepensionen för 2021 bygger på en framskrivning av tjänstepensionen för 2020. Detta har att göra med att Pensionsmyndigheten får uppgifter om tjänstepension för 2021 i november 2022 när deklarationerna är klara.

Bilagor

Presentationen från pressträffen (pdf)

Karta över pensionsförändringar geografiskt (pdf)

Dataunderlag (xlsx)

Se pressträffen i efterhand

Vidare information för journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00