Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Seniorlån fortsatt dyr affär för konsumenten

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Så kallade seniorlån kan bli en dyr affär för den enskilde konsumenten. Räntan är ofta flera procentenheter högre än vanliga banklån och kostnaden för ett lån på 500 000 kronor kan bli 200 000 kronor högre på bara tio år. Det visar en genomgång av Pensionsmyndigheten.

Seniorlån är ett samlingsnamn för en rad olika låneprodukter som riktar sig till äldre personer som äger en obelånad eller lågt belånad bostadsrätt, villa eller fritidshus. Genom att ta ett seniorlån finns möjlighet att frigöra en del av det bundna kapitalet i bostaden och fortfarande bo kvar. Den största skillnaden från ett ”vanligt” banklån är att räntorna inte betalas via pension eller annan inkomst utan med lånade pengar, antingen löpande från en del av lånet eller i samband med att lånet löper ut eller när bostaden säljs.

En orsak till att det blir dyrare är att räntesatserna i regel är två till tre procentenheter högre än för vanliga lån. Det gör att skulden på ett seniorlån ökar snabbt. Vid sex procents ränta fördubblas skulden efter tolv år. Ett seniorlån på 500 000 kronor med fem procents ränta blir drygt 200 000 kr dyrare på tio år än ett vanligt banklån med två procents ränta.

– Vi kan konstatera att efter vår förra genomgång har antalet aktörer som erbjuder den här typen av tjänster minskat, till att nu bestå av två långivare. Men fakta kvarstår att de lösningar som finns på marknaden fortfarande är väldigt dyra för konsumenten. Du riskerar helt enkelt att förlora mycket på att ta ett seniorlån jämfört med ett vanligt banklån. Det många missar är också att seniorlånet kan minska ett eventuellt bostadstillägg, säger Bengt Norrby på Pensionsmyndigheten.

Två typer av seniorlån

I dagsläget erbjuds två olika typer av seniorlån på marknaden: lån med skulduppräkning (erbjuds av Swedbank) och lån med ränteuppräkning (erbjuds av Svensk Hypotekspension).

Ett seniorlån med skulduppräkning är ett lån där räntan inte betalas med månadsinkomsten utan löpande läggs på skulden. Skulden ökar därigenom under hela lånets löptid. Seniorlån med ränteuppräkning är ett lån där räntan inte betalas med månadsinkomsten utan räknas upp kvartalsvis. Högsta belåningsgrad är 45 procent av bostadens marknadsvärde och ränteskulden ökar under hela lånets löptid. Ränteskulden tillsammans med skulden betalas då bostaden säljs.

Det finns flera frågor du som konsument behöver ställa dig innan du fattar beslut om att ansöka om ett seniorlån:

 • Finns det alternativa möjligheter till att ta ett seniorlån? (T.ex. att ta ett vanligt banklån, flytta till ett billigare boende)
 • Kontrollera med Pensionsmyndigheten om du kan ha rätt till bostadstillägg
 • Har du bostadstillägg? Kontrollera med Pensionsmyndigheten hur det påverkas av ett eventuellt seniorlån
 • Hur mycket behöver du låna? (Låna inte mer än du behöver)
 • Vad är lånets verkliga kostnad på 5, 10 eller 20 år?
 • Vilka övriga kostnader är förknippade med att ta lånet?
 • Är lånekostnaden avdragsgill löpande eller först när bostaden säljs?
 • Vad händer när lånet löper ut (Finns möjlighet att förnya lånet?)
 • Vad händer om du behöver flytta och vill sälja i förtid? (Kan det bli aktuellt att betala ränteskillnadsersättning?)
 • Hur påverkar lånet kommande arv?
 • Vad händer med lånet om du eller din partner går bort?

För vidare information

Bengt Norrby, 072-210 23 70
Jimmy Larsson-Hagberg, pressekreterare, 072-210 22 87