Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Sparare i Falcon får tillbaka 335 miljoner kronor

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Pensionsmyndigheten är överens med Falcon Funds förvaringsinstitut, Bank of Valletta, och försäkringsbolag om utbetalningar av sammanlagt 32,5 miljoner Euro, motsvarande cirka 335 miljoner svenska kronor, till drabbade pensionssparare och pensionärer. Pengarna återförs till drabbade sparare och pensionärer under hösten.

Pensionsmyndigheten har sedan upptäckten av omfattande oegentligheter i fondbolaget Falcon Funds arbetat med att minimera skadorna för pensionsspararna och få tillbaka så mycket pengar som möjligt. Arbetet med att återvinna pengar genomförs på flera olika sätt. Bland annat har förhandlingar skett och pågår fortsatt mellan Pensionsmyndigheten och aktörer som inte har ett direkt ansvar för bedrägerierna.

– De uppgörelser vi har nått ger tillbaka cirka 335 miljoner kronor till pensionsspararna. Uppgörelserna är en framgång för Pensionsmyndighetens arbete att få tillbaka pengar till våra pensionssparare och pensionärer. De ökar också tilltron till det europeiska fondregelverket då fondbolagets förvaringsinstitut och försäkringsbolag nu tar visst ansvar för att bedrägeriet kunde begås, säger Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr.

– Medarbetare på Pensionsmyndigheten och de advokater vi anlitat har arbetat hårt för den här framgången. Nu fortsätter vi att arbeta för att de som låg bakom bedrägerierna i Falcon Funds ska tvingas betala tillbaka det som de orättfärdigt tillskansat sig. Jag hoppas att de rättsliga processer som vi respektive Ekobrottsmyndigheten driver, på sikt ger pensionsspararna upprättelse så att förtroendet för vårt svenska pensionssystem upprätthålls, säger Daniel Barr.

Så fördelas pengarna

Pensionsmyndigheten fördelar återbetalningen i proportion till hur mycket varje sparare och pensionär har förlorat på grund av bedrägeriet i Falcon Funds. Vi avser exempelvis ta hänsyn till vid vilka tider som spararna ägde fondandelar och hur stora innehaven var. På så sätt kommer även de som hann sälja sitt innehav innan fonderna sades upp från Pensionsmyndighetens fondtorg att få del av återvunna medel.

Pensionsmyndigheten sätter in pengarna på drabbade sparares och pensionärers konton senare i höst.

Vidare information till journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00