Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Uppdaterade tumregler för pensionsberäkningar

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Hur påverkas din pension av att du arbetar ett år till? Vilken betydelse har tjänstepensionen? Och hur mycket pensionskapital, inklusive tjänstepension och premiepension, bör du sikta på att ha vid en viss ålder? Pensionsmyndighetens tumregler, som visar hur olika faktorer påverkar den framtida pensionen, finns nu i en uppdaterad version.

Den uppdaterade rapporten innehåller tumregler som visar vad olika livsval eller ekonomiska antaganden har för betydelse för pensionen. Att arbeta ett år längre ger exempelvis 1 220 kronor extra pension i månaden före skatt medan att börja arbeta ett år tidigare skulle ge 410 kronor extra för Pensionsmyndighetens typfall: en person född 1972 som börjat jobba vid 23 års ålder och som idag uppbär en lön på 32 900 kronor i månaden före skatt.

– Tumregler är till sin natur inte exakta utan ger ett värde mellan tummen och pekfingret, och visar på vilka effekterna blir av olika val och förändrade ekonomiska förutsättningar. Med tumreglerna vill vi visa att det går att räkna pension ”på fingrarna” alltså väldigt enkelt, bara man accepterar att svaren inte är exakta utan ungefärliga, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten. 

"Med tumreglerna vill vi visa att det går att räkna pension "på fingrarna" alltså väldigt enkelt"

Exempel på hur din pension kan påverkas av olika val

Så kan du påverka din pension genom olika val. Yrkeslivets längd, inkomst och vid vilken ålder pensionen tas ut.

Hur stor den allmänna pensionen blir beror bland annat på yrkeslivets längd, inkomst och vid vilken ålder pensionen tas ut. Andra faktorer som påverkar pensionen är hur livslängden utvecklas generellt, den ekonomiska utvecklingen i samhället och värdeförändringar på sparandet. Om man tjänar in till tjänstepension eller inte och hur många år man gör det har stor betydelse för den framtida ekonomin som pensionär. Den som önskar en högre total pension kan även dryga ut pensionen med eget sparande.

”Hur ligger jag till med min pension?”

En fråga som ofta ställs är hur man som pensionsspararare själv ligger till i förhållande till andra i samma ålder. I den uppdaterade rapporten finns nu en tabell som visar snittet i intjänat pensionskapital för olika åldrar. 

– Snittet mäts i antal månadslöner och avser den totala pensionen, det vill säga inkomstpension, premiepension och tjänstepension, säger Bengt Norrby, statistikansvarig på Pensionsmyndigheten. 

Av tabellen går till exempel att utläsa att för den som är 35 år motsvarar snittet för intjänat pensionskapital 31 månadslöner. För typfallet på 44 år motsvarar det intjänade pensionskapitalet 58 månadslöner medan det för den som är 61 år motsvarar  114 månadslöner. I samtliga fall är det den totala pensionen som anges: inkomstpension, premiepension och tjänstepension. 

"Det bästa sättet att få information om din egen pension är att göra en pensionsprognos på www.minpension.se"

– Det bästa sättet att få information om din egen pension är att göra en pensionsprognos på www.minpension.se. Av pensionsprognosen får du veta det viktigaste, nämligen hur mycket just du kan förvänta dig att få i total pension, säger Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

Alternativ pensionsålder

Den alternativa pensionsåldern för varje årskull beskriver hur mycket längre vi behöver arbeta om vi vill ha lika stor pension, mätt som andel av slutlönen, som vi hade fått om livslängden i Sverige inte hade ökat alls. Den alternativa pensionsåldern är ett sätt att beskriva den ökade livslängdens effekt på pensionerna.

Typfall

Tumreglerna utgår från ett så kallat typfall där vi har vi utgått från en person född 1972 som börjat arbeta vid 23 års ålder. Typfallet går i pension vid 65 års ålder eller vid sin alternativa pensionsålder som är 68 år och 4 månader. Lönen 2016 motsvarar dagens medellön för riket om 32 900 kronor per månad. Typfallets lön antas alltid vara samma som genomsnittsinkomsten.

För vidare information

Ole Settergren, analyschef, 073-022 20 50
Bengt Norrby, statistikansvarig, 072-210 23 70
Monica Zettervall, pensionsexpert, 072-210 22 37
Jimmy Larsson-Hagberg, pressekreterare, 072-210 22 87