Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Vilken lön krävs för att pensionens grundskydd inte ska betalas ut?

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Det krävs en månadsinkomst på drygt 32 100 kronor för att pensionen för en ensamstående inte ska fyllas ut med något av pensionens grundskydd. För att nå upp till ”fattigdomsgränsen” krävs en betydligt lägre månadsinkomst, omkring 15 000 kronor.

Pensionsmyndigheten har på uppdrag av regeringen beräknat vilken månadslön som krävs för att ensamstående ska nå en viss pensionsnivå förutsatt antal arbetade år. Nivån på pensionen är dels den pensionsinkomst som innebär att inget grundskydd – garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd – betalas ut, dels den pensionsinkomst som innebär att pensionen efter skatt och bidrag uppgår till minst 13 630 kronor per månad. Beloppet 13 630 kronor motsvarar dagens gränsvärde för relativt låg ekonomisk standard, den så kallade fattigdomsgränsen.

Pensionsmyndighetens beräkningar visar att det krävs en inkomst på drygt 32 100 kronor per månad för att inget grundskydd ska betalas ut. Beräkningarna baseras på en ensamstående person som är född 1956 och som har arbetat i 40 år och som pensionär har en bostadskostnad om 5 030 kronor per månad. För den som har arbetat färre år krävs en högre månadslön för att inte något av pensionssystemets grundskydd ska betalas ut. För de som är sammanboende är den lön som innebär att inget grundskydd betalas betydligt lägre.

Vid arbete under färre än 27 år, är det oavsett inkomst inte möjligt att få ett så pass hög inkomstgrundad allmän pension att garantipension inte betalas ut. Skälet till det är att den högsta årsinkomst som ger pensionsrätt i det allmänna pensionssystemet är 7,5 inkomstbasbelopp, 42 625 kronor per månad 2021. 

För att nå upp till en pensionsinkomst efter skatt och grundskydd, om 13 630 kronor per månad, gränsen för relativt låg ekonomisk standard, krävs för en ensamstående en lön på cirka 15 000 kronor per månad.

Samboende kvalificerar mer sällan till grundskydd

Omkring två tredjedelar av de som är födda 1956 är sammanboende vid 65 års ålder. För sammanboende krävs en lön på ungefär 19 000 kronor i månaden för att pensionen inte ska fyllas ut med något grundskydd.

– Den som är sambo är bättre rustad mot ekonomisk utsatthet eftersom man är två om många gemensamma utgifter som exempelvis boende. En samboende med minst 38 års bosättningstid i Sverige kommer, tack vare grundskyddet, normalt inte under gränsen relativ låg ekonomisk standard oavsett vilken lön den personen har under arbetslivet, säger Tommy Lowén som är analytiker på Pensionsmyndigheten.

Nödvändig löneinkomst och arbetsår för att nå ett pensionsutfall som dels innebär att grundskyddet upphör, dels en pension efter skatt och grundskydd som överstiger 13 630 kronor per månad.

Bilden är ett diagram som visar två kurvor. Den ena kurvan beskriver vilken lön som krävs för att inte grundskydd ska betalas ut. Den andra beskriver vilken lön som krävs för att nå över gränser för relativ låg ekonomisk standard.

Rapporten Pensionsnivå utifrån längd på arbetslivet och inkomstnivå (pdf)

Vidare information för journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00