Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Vissa kan gynnas av tidigt pensionsuttag

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

För de allra flesta ger en senarelagd pensionering högre pension. För ett fåtal kan dock ett tidigt uttag av den allmänna pensionen, i kombination med att arbeta vidare till 65, vara lönsamt givet dagens regler för garantipension och bostadstillägg. Det visar en ny rapport från Pensionsmyndigheten.

Den person som väntar ett år med att påbörja sitt uttag av hel inkomstgrundad allmän pension höjer sin månadspension med 6 till 8 procent enligt den tumregel som Pensionsmyndigheten tidigare har tagit fram. Tumregeln bekräftas i Pensionsmyndighetens nya rapport ”Vem vinner och vem förlorar på uttag av allmän pension före 65 års ålder?”. Rapporten visar även att de allra flesta också får mer i total utbetald allmän pension vid en senarelagd pensionering. 

En princip i det inkomstgrundande allmänna pensionssystemet är att det inte ska spela någon roll för storleken på individens livslånga pension när i livet han eller hon börjar ta ut sin pension. Däremot blir den månatliga pensionen lägre ju tidigare individen börjar ta ut pension. Men verkligheten avviker från principen om detta nollsummespel i flera avseenden. Exempelvis kan bostadstillägget kompensera en tidigt uttagen pension. Det förhöjda grundavdraget, som ges för både arbets- och pensionsinkomster från och med det år en person fyller 66, medför också avvikelse från nollsummespelet eftersom skatten på pensionsutbetalningar är högre innan 65 år än efter 65 år.

Framförallt är det bostadstillägget som gör att ett senare pensionsuttag inte alltid leder till en högre livslång inkomst (sammanlagd pension och bostadstillägg under alla år), exempelvis för de med förvärvsinkomster på 20 000 kronor per månad eller mindre före skatt. 

Bland de som får rätt till bostadstillägg så finns det en mindre andel personer som får en högre livslång inkomst om de tar ut pensionen exempelvis vid 61 istället för 65. Det beror på att i deras ekonomiska situation kompenserar bostadstillägget för bortfallet i pensionen som uppstår om pensionen tas ut tidigt. Effekten sker oavsett om personen arbetar vidare efter pensionsuttaget eller inte. 

– En lönsam variant för den som kan arbeta vidare skulle därför kunna vara att ta ut pensionen från 61 och arbeta vidare till 65. Men den livslånga inkomsten är beroende av att reglerna för bostadstillägg inte ändras. Det gäller också att rätten till bostadstillägg verkligen infaller den månad man fyller 65 och finns kvar under hela pensionstiden. Därför blir det väldigt svårt att ge vägledning kring tidigt uttag, säger Erik Ferm, analytiker på Pensionsmyndigheten. 

Författare: Erik Ferm och Inger Johannisson.

Vidare information för dig som är journalist

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar helger: 010-454 30 00