Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Ansök om svensk allmän pension när du bor i ett annat land

Har du jobbat och betalat skatt i Sverige har du tjänat in till svensk pension. Den har du rätt till även om du bosätter dig i ett annat land som pensionär.

Om du arbetat och tjänat in pensionsgrundande inkomst har du rätt till inkomstpension. Den betalas ut oavsett var i världen du bor. Du kan också ha rätt till premiepension, om du arbetat i Sverige efter 1994. InkomstpensionPremiepension

Garantipensionen, som är ett skattefinansierat grundskydd för den som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet, kan däremot inte betalas ut vid bosättning utanför Sverige.Garantipension

Inkomstpensionstillägget betalas ut som ett tillägg till allmän pension. Inkomstpensionstillägget kan betalas ut inom EU, EES, Schweiz och konventionsländer (ett land Sverige har avtal med om social trygghet). Inkomstpensionstillägg

Du kan tidigast ta ut allmän pension från 63 års ålder. Inkomstpensionstillägg kan du ha rätt till från 66 år. 

Du kan fylla i och skicka in din ansökan om allmän pension tidigast ett år före det att du uppnått den ålder som gäller för ditt första uttag av allmän pension.Mer om höjda pensionsåldrar

Att tänka på innan du ansöker om svensk pension

  • Ange så exakt du kan de tidsperioder som du bodde och eller arbetade i Sverige.
  • Bifoga kopior på arbetsintyg om du har sådana.
  • Du underlättar för oss om du uppger ett kontonummer i IBAN-format.
  • Du har alltid rätt till den pension du tjänat in genom arbete, oberoende av vilket land du bor i.
  • Om du bor inom EU, EES, Schweiz eller konventionsland kan du ha rätt till inkomstpensionstillägg.
  • Om du bor i Kanada kan du också ha rätt till garantipension enligt konventionen mellan Sverige och Kanada, den pension som beräknas på de antal år du bott i Sverige, om vissa villkor är uppfyllda. 
  • Ansök om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) hos Skatteverket i Sverige.

Bor du inom EU, EES eller Schweiz vänder du dig till pensionsmyndigheten i det land som du bor i för att få hjälp med att ansöka och skicka in din ansökan om svensk pension.

Dagen du lämnar in din ansökan i landet du bor i räknas som ansökningsdatum och du kan få din svenska pension utbetald från den månaden du ansökte. Den utländska pensionsmyndigheten skickar din ansökan till oss på Pensionsmyndigheten i Sverige utan dröjsmål. Vi utreder, beslutar om och betalar ut din svenska allmänna pension.

Beroende på vilket land du bor i kan du ha rätt till andra förmåner från det landet. Du kan läsa mer om vilka olika förmåner som finns i respektive land inom EU, EES och Schweiz. Förmåner inom EU,EES och Schweiz

Vänd dig till pensionsmyndigheten i det land som du bor i för att få hjälp att ansöka och skicka in din ansökan om din svenska pension.

I de flesta avtalen räknas den dag du lämnar in din ansökan i landet du bor i även som ansökningsdatum i Sverige och du kan få din svenska pension utbetald från den månaden. Du kan ha rätt till svensk pension även om du inte uppfyller villkoren enligt svensk lag om du har arbetat och tjänat in pension under perioder i det andra landet. Den utländska pensionsmyndigheten skickar din ansökan till oss på Pensionsmyndigheten i Sverige utan dröjsmål och vi utreder, beslutar och betalar sedan ut din svenska allmänna pension. Länder som Sverige har konvention med

Bor du utanför EU, EES, Schweiz eller utanför ett land som Sverige har ett avtal med, ansöker du om svensk pension via blankett. Eftersom du inte bor i Sverige så måste dina personuppgifter intygas. Intyget finns i blanketten.

Ta med dig ansökningsblanketten till en befolkningsmyndighet, socialförsäkringsmyndighet, polismyndighet, notarius publicus, svenska kyrkan, svensk ambassad eller svenskt konsulat i det land där du bor.

I Sverige kan du vända dig till Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. Du ska visa upp ditt pass eller annan identitetshandling för den som ska underteckna intyget på ansökningsblanketten. Blankett ansök om allmän pension för dig som bor utanför Sverige

Efter du ansökt om svensk pension

Normalt sett får du beslut om svensk allmän pension inom fyra-sex månader efter att du ansökt, men det kan i vissa fall ta längre tid beroende på ärendets art och när du vill ha första utbetalningen. Anmäl förändringar för dig som är bosatt i ett annat land

Din allmänna pension betalas ut en gång i månaden till ditt utländska bankkonto som du angivit. När den betalas ut beror på vilken dag i månaden du är född och i vilket land du har ditt konto. Räkna med att det tar tre-fem bankdagar innan pengarna finns på ditt konto från utbetalningsdagen. Utbetalningsdagar

Har du frågor om pension när du bor utomlands?

Vanliga frågor om allmän pension i utlandet