Ansök om bostadstillägg | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Ansök om bostadstillägg

Du kan ansöka om bostadstillägg om du är över 65 år och tar ut hela din allmänna pension, inklusive premiepension. Du kan ansöka oavsett om du hyr eller äger din bostad.  Du kan även ha viss förmögenhet.


Gör en preliminär beräkning innan du ansöker. Din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få något bostadstillägg.

Räkna och se om du kan få bostadstillägg

Gör din ansökan

Logga in med din e-legitimation. Är du gift eller sambo och bor tillsammans med din partner behöver ni båda signera ansökan.

Anhörig kan vara behörig att ansöka med sin e-legitimation.

Bra att veta innan du ansöker

  • Det kan ta upp till fem månader innan du får ett beslut.
  • Gör en preliminär beräkning innan, så vet du om du ska ansöka.
  • En anhörig kan vara behörig att ansöka åt dig.

Mer om bostadstillägg

Uppgifter du behöver vid ansökan

När du gör en ansökan om bostadstillägg behöver du svara på frågor om din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar om de överstiger 100 000 kronor.

Det är viktigt att du lämnar kompletta och korrekta uppgifter - det gör att vi snabbare kan hantera ditt ärende. Se därför till att ha aktuella uppgifter till hands, till exempel hyresspecifikation, utbetalningsbesked för tjänstepension, senaste deklaration samt årsbesked från din bank.

Behörig anhörig kan ansöka med sin e-legitimation

Du som är make, maka, sambo eller barn och är behörig anhörig kan använda webbtjänsten bostadstillägg för en anhörigs räkning. Om du är annan behörig anhörig eller annan ställföreträdare såsom god man eller förvaltare kan du ansöka med hjälp av en blankett. 

Ansök om bostadstillägg åt någon annan

Det går även bra att hjälpa en nära anhörig eller vän genom att sitta bredvid och finnas där som ett stöd. Den som ansöker loggar in med sin e-legitimation. 

Saknar du e-legitimation?

Kontakta din bank för att skaffa BankID.

Banker som utfärdar BankID

Du kan ansöka om bostadstillägg även om du inte har e-legitimation. Ansök via blankett eller kontakta vår kundservice så hjälper vi dig. Du kan också besöka något av våra servicekontor. 

Ett enkelt sätt att se om du eller personen du hjälper bör ansöka är att göra en beräkning här på webben. Den kan du göra utan att logga in. 

Räkna och se om du kan få bostadstillägg

Om beräkningen visar att du bör ansöka kan du som saknar e-legitimation använda en blankett. Det är viktigt att du lämnar kompletta och korrekta uppgifter - det gör att vi snabbare kan hantera ditt ärende.

Blanketter

Kontakta kundservice och hitta servicekontor

Vad händer med min ansökan?

När vi har fått din ansökan påbörjar vi handläggningen av ditt ärende. I vissa fall kan vi behöva be dig komplettera några uppgifter, i så fall kontaktar vi dig.

Vi hämtar vid behov in vissa uppgifter direkt från andra myndigheter eller privata aktörer. Informationsinhämtningen sker då maskinellt. För att kunna hämta in uppgifter som vi behöver för handläggningen behöver vi först skicka personnummer. Uppgifterna kan gälla inkomster från Skatteverket, uppehållstillstånd från Migrationsverket, tjänstepension från tjänstepensionsbolag eller uppgift om tillgångar från banker.

Du får alltid ett skriftligt beslut på din ansökan. Just nu har vi långa handläggningstider för bostadstillägg.

Väntetider för handläggning och kontakt med kundservice

Fler frågor och svar

Mer information hittar du bland våra vanliga frågor om bostadstillägg.

Vanliga frågor om bostadstillägg