Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare

Förslag om ökat informationsutbyte mot felaktiga utbetalningar

| nyheter

Felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen drabbar skattebetalarna och undergräver förtroendet för våra trygghetssystem. Fem myndigheter föreslår nu ändringar i lagen för att underlätta arbetet mot brottslighet och felaktiga utbetalningar. 

Myndigheterna bakom förslaget är Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Förslaget har arbetats fram inom ramen för MUR, Motståndskraft hos utbetalande och rättsvårdande myndigheter.

Informationsskyldighet även för regioner

Förslaget innebär att även regionerna ska omfattas av lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (2008:206) och därmed bli skyldiga att informera andra myndigheter vid misstanke om felaktiga utbetalningar.

Dessutom föreslås att det ska bli möjligt att skicka underrättelser elektroniskt, vilket i vissa fall inte är tillåtet idag.

Gemensamt initiativ mellan myndigheter

Initiativet MUR, Motståndskraft hos utbetalande och rättsvårdande myndigheter, syftar till att undersöka förutsättningarna för ett närmare och mer strukturerat, långsiktigt samarbete mellan myndigheterna för att förhindra att utbetalningar sker på felaktig grund. 

Följande myndigheter är med i samarbetet:

Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, CSN, Domstolsverket, Ekobrottsmyndigheten, Ekonomistyrningsverket, Försäkringskassan, Inspektionen för socialförsäkringen, Inspektionen för vård och omsorg, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Skatteverket, Skolverket, Socialstyrelsen, Tillväxtverket samt Åklagarmyndigheten.