Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Uppdatering av pensionstermer och ordlista för konsumenter

| nyheter

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Svensk Försäkring och Pensionsmyndigheten, i samarbete med andra aktörer, har tillsammans med SIS (Svenska institutet för standarder) uppdaterat standarden för pensionstermer och ordlistan för konsumenter.

Bra pensionsinformation behövs för att det ska vara lätt att förstå hela pensionen och göra medvetna val. Ett gemensamt språkbruk gynnar en effektiv kommunikation mellan parterna i branschen och till konsumenter.

2014 publicerades den första utgåvan av SS 40000 Pensionstermer. Sedan dess har en del hänt i pensionsbranschen och standarden behövde därför uppdateras. 

Det är både den svenska standarden Pensionstermer ”SS 40000”, som främst riktar sig till pensionsbranschen, och den mer konsumentvänliga ordlistan ”Pensionstermer för konsumenter” som nu finns i nya versioner.

De som deltagit från Pensionsmyndigheten är Atosa Anvarizadeh och Monica Zettervall.

– Genom att vi tillsammans använder enhetliga uttryck och benämningar vill vi underlätta för alla att förstå pensionsinformationen för att kunna fatta välgrundade beslut om sin pension, säger Atosa Anvarizadeh, verksamhetsutvecklare och vice ordförande i SIS kommitté för pensionstermer.

Ordförande i SIS kommitté för pensionstermer är Marie Hosinsky, senior ekonom på Svensk Försäkring.  

– Många konsumenter tycker pension är svårt. Då är det extra viktigt att pensionstermer används på ett enhetligt sätt av branschen. Med denna uppdatering är vår förhoppning att standarden fortsätter att vara ett stöd för försäkringsföretagen och andra aktörer i sin informationsgivning, säger Marie Hosinsky.