Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

2,1 miljoner pensionärer får besked om hur allmänna pensionen höjs 2015

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Denna vecka får 2 120 000 pensionärer sina årsbesked för den allmänna pensionen, där inkomst- och tilläggspensionen i snitt höjs 0,9 procent och garantipensionen 0,2 procent. En engångsändring av den så kallad förskottsräntan gör att den miljon pensionärer som har premiepension i fondförsäkring i snitt i år endast får en mindre ökning, trots att börsen hade hög avkastning 2014.

Den 14–16 januari får 2,1 miljoner pensionärer sitt årsbesked om den allmänna pensionen. Cirka 725 000 pensionärer födda 1937 och tidigare omfattas enbart av det gamla pensionssystemet och får ett enklare årsbesked, medan cirka 1 395 000 pensionärer födda 1938 och senare omfattas av dagens pensionssystem och får sitt årsbesked i ett orange kuvert.

Cirka 55 000 pensionärer som får utbetalningar både från Försäkringskassan och från Pensionsmyndigheten får sedan årsskiftet separata utbetalningar och även uppdelade årsbesked. Eftersom preliminär skatt dras på respektive utbetalning kan det innebära att skatteavdraget kan bli för högt eller för lågt, vilket kan vara bra att kolla upp.

Vad ska en pensionär göra med sitt årsbesked?

– Om du är en pensionär med låg inkomst får du hjälp av oss med att ta reda på om du har rätt till bostadstillägg, säger Monica Petersson, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

– En vanlig missuppfattning är att det egna boendet räknas med som tillgång, vilket inte stämmer.

Sammanfattning pensionen nästa år

 • Inkomst- och tilläggspensionen följer inkomstutvecklingen och höjs 0,9 procent, i snitt 100 kronor före skatt.
 • Premiepensionen höjs, omfattar 1,25 miljoner pensionärer
  • Traditionell försäkring +12,3 procent, cirka +32 kronor i månaden.
  • Fondförsäkring +3,5 procent i snitt, cirka +12 kronor i månaden (Se mer information om ändrade förskottsräntan längre ned.)
 • Garantipensionen följer prisutvecklingen och höjs med 0,2 procent. De som har en stor del eller enbart garantipension, får höjd pension med cirka 20 kronor i månaden. De pensionärer som har bostadstillägg kan få sänkt bostadstillägg eftersom pensionen höjs.
 • Tjänstepensionen (kommer i separata årsbesked från respektive aktör) följer vanligtvis prisutvecklingen och höjs med 0,2 procent
 • Totalt ökar den genomsnittliga pensionen efter skatt med cirka 100 kronor i snitt per månad, givet oförändrade kommunalskatter.

Så ändras allmänna pensionen för olika grupper

 • 0,2 procent för 112 000 med huvudsakligen garantipension.
 • 0,2 procent för 277 000 pensionärer med bostadstillägg
 • 0,2–0,9 procent för 650 000 med huvudsakligen inkomstpension men med viss garantipension
 • 0,9 procent för 1,2 miljoner som har inkomstpension och inte har garantipension eller bostadstillägg
 • Nio av tio pensionärer har någon form av tjänstepension, den följer vanligtvis prisbasbeloppet och höjs 0,2 procent.

Nya förskottsräntan i premiepensionen

I mars 2014 ändrade Pensionsmyndigheten antagandena om förskottsräntan, det vill säga förskottet på värdeutvecklingen på premiepensionen. Tillsammans med antagandena om hur många år premiepensionen ska betalas ut till varje årskull, är det grunden för hur stor varje månadsutbetalning blir.

– Det sänkta förskottet för premiepensionens fondförsäkring ger en lägre ökning i år, men därefter blir utvecklingen högre. Det höjda förskottet för traditionell försäkring ger en högre ökning 2015, men en lägre utveckling därefter, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

Sedan 2007 har förskottsräntan varit 4,0 procent för fondförsäkringen och 2,3 procent för den traditionella försäkringen. I mars förra året gjorde Pensionsmyndigheten en engångsändring till 3,0 procent för både fondförsäkring och traditionell försäkring.

– De viktigaste anledningarna till att vi ändrade var att fondförsäkringen haft en sämre genomsnittlig avkastning än vad den traditionella försäkringen har haft och att i branschens nya prognosstandard gäller avkastningsantagandet lika oberoende av den faktiska underliggande tillgångsfördelningen mellan aktier och räntor.

– Man bör dessutom komma ihåg att även om vi inte ändrat förskottsräntan så minskas avkastningen på börsen alltid med förskottsräntan för att få pensionsbeloppens förändring. Det som tillkommer i år är att fondförsäkringen minskar och traditionella försäkringen ökar med ändringen av förskottsräntan, säger Ole Settergren.

Ändringarna förskottsränta i detalj

Ändringen för traditionell försäkring på 12,3 procent är summan av 6,8 procent i återbäringsränta minus 2,3 procent i förskottsränta (den gamla) och plus 8 procent i förändrad förskottsränta.

I kronor baserat på genomsnittet från förra omräkningen på 284 kronor så blir det +19 kronor från återbäringsräntan, –7 kr från förskottsräntan och +22 kronor från förändrade förskottsräntan.

Ändringen för fondförsäkringen på 3,5 procent är summan av 18,8 procent i genomsnittsavkastning minus 4,0 procent i förskottsränta (den gamla) minus 10 procent i förändrad förskottsränta.

I kronor baserat på genomsnittet från förra omräkningen på 329 kronor så blir det +62 kronor från återbäringsräntan, –13 kr från förskottsräntan och –37 kronor från förändrade förskottsräntan.