Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

8,5 gånger högre avgift hos dyraste premiepensionsförvaltaren

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Upp till 1 304 kronor per år. Så mycket kan förvaltningen av premiepensionen kosta enligt en ny rapport från Pensionsmyndigheten. Rapporten har kartlagt avgifterna i 20 förvaltningsföretag som tillsammans förvaltar cirka 87 miljarder kronor åt cirka 600 000 sparare i sammanlagt 65 fonder.

Som en del av sitt uppdrag att stärka pensionssparare och pensionärers ställning som konsumenter följer Pensionsmyndigheten upp förra årets rapport om förvaltningsföretagen inom premiepensionen. I den var högsta förvaltningskostnad hela 13 gånger högre jämfört med förvalsalternativet AP7 Såfa, mot 8,5 gånger högre i årets rapport. Det indikerar att Pensionsmyndighetens arbete med att stävja avgifterna har varit framgångsrikt.

Ny rabattmodell pressar ner kostnaden

– Tack vare den nya rabattmodellen för fondavgifter som Pensionsmyndigheten införde den 1 januari i år har priserna på förvaltningsföretagens fonder pressats ner med en fjärdedel, men vi ser fortfarande att kostnadsspannet är för stort och avgifterna för höga, säger Inger Söderbom, finansanalytiker på Pensionsmyndigheten.

Klagomålen fördubblades

Klagomålen till Pensionsmyndighetens kundservice rörande förvaltningsföretagen fördubblades mellan 2013 och 2014. Mer än en tredjedel av alla klagomål under 2014 gällde förvaltningsföretagen.

– Kunder som hört av sig upplever marknadsföringsmetoderna som vilseledande, påträngande och aggressiva. En del företag ger sken av att ringa från Pensionsmyndigheten. En kund berättar till exempel om dagliga spam-SMS med uppmaningar att lämna ifrån sig sin PIN-kod trots att telefonen är NIX-spärrad, säger Inger Söderbom.

Avgifterna minskar pensionen

– En sparare får en femtedel lägre premiepension med sina pengar placerade i den dyraste förvaltningsföretagsfonden jämfört med om pengarna placeras i AP7 Såfa – givet samma avkastning under en genomsnittlig spartid, säger Inger Söderbom.

Förvaltningsföretagens historik, utveckling och inriktning

Från början tog ett förvaltningsföretag en fast årlig avgift för att välja ut ett antal fonder på fondtorget åt sina kunder. Nu uppger endast två företag att de tar ut en årsavgift. I stället erbjuder många förvaltningsföretag fond-i-fonder. En del företag har gått över till vanliga fonder. De slipper då betala avgift till de underliggande fonderna om det inte är så att de själva förvaltar dessa.

Det finns förvaltningsföretag som bedriver aktiv telemarketing för att värva kunder till fonder inom premiepensionssystemet men inte har tydliga kopplingar till några fonder. En ny typ av företag, som ursprungligen erbjöd el- och teleabonnemang, börjar dyka upp som marknadsförare av premiepensionsfonder. I vissa fall med tydlig koppling till fondbolag i vissa fall inte.

Förvaltningsföretagens historik, utveckling och inriktning visar att det är en heterogen samling företag. Vi väljer att lista 20 företag med utgångspunkt från förra årets rapport. Urvalet är därmed delvis godtyckligt.

Tabell förvaltningsföretagen, dyrast överst
Förvaltningsföretag Genomsnittlig
fondavgift
Årlig fast avgift Total årlig kostnad,
kronor
Så mycket dyrare än
genomsnittsfonden
Så mycket dyrare
än AP 7 Såfa
Kommentar
Indecap 0,56 660 1 304 309% 853% Försäkring ingår
Advisor 0,53 645 1 249 291% 813%  
Max Matthiessen 0,73   832 161% 508%  
IKC Fonder 0,72   819 157% 499%  
Zmartic Fonder 0,64   725 127% 430%  
Aktiva 0,62   707 121% 417%  
Independent 0,62   707 121% 417%  
Cicero Fonder 0,57   648 103% 374%  
Naventi 0,56   636 99% 365%  
Allra 0,55   629 97% 360%  
Stellum 0,55   627 96% 358%  
Söderberg & Partners 0,49   559 75% 308%  
JP-Fondval 0,49   559 75% 308%  
Solidar 0,47   533 67% 290%  
Monetar 0,36   412 29% 201%  
Genomsnittsfonden 0,28   319 0% 133%  
Ap7 Såfa 0,12   137   0%  

Tabellen utgår från genomsnittsspararen som har 114 000 kronor på sitt fondkonto.

Keynes & Partners, Konsument Rådgivningsbyrån, Lundstedt Fond & Finans AB, Svensk Fondanalys och Svensk Pensionstjänst finns inte med i listan. Det beror på att vi inte kan få fram vilka fonder dessa företag placerar spararnas pengar i. Inga fondnamn nämns på företagens hemsidor, bara att de marknadsför sig som förvaltare av premiepension.

Rapportering till tillsynsmyndigheter

Under september 2015 påtalade Pensionsmyndigheten för tillsynsmyndigheterna Finanasinspektionen och Konsumentverket att flera förmodade överträdelser av regelverken för förvaltningsföretagen skett. Läs hela rapporten Läs mer om fondrådgivare och förvaltningstjänster Läs mer om Pensionsmyndighetens ändrade rabattmodell

Fondrådgivare och förvaltningstjänster