Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Dags för utlandspensionärernas årliga levnadsintyg 2019

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Med start den här veckan skickas de årliga levnadsintygen till dig som bor utomlands och får svensk pension. Levnadsintyg krävs för fortsatt pensionsutbetalning och de flesta slipper tänka på detta tack vare elektroniskt utbyte.

I år betalar Pensionsmyndigheten ut pension till 160 118 utlandsboende i 173 länder. För att få pensionen behöver du som bor utomlands intyga att du lever.

Elektroniskt utbyte underlättar

Sverige har elektroniskt utbyte med flera av de länder där flest utlandspensionärer är bosatta. Det innebär att levnadsintyget normalt skickas automatiskt utan att du behöver göra något. Bosatta i länder utan elektroniskt utbyte behöver varje år, med hjälp av underskrift från exempelvis en svensk ambassad, intyga att man lever.

– Om man har svensk e-legitimation kan man lämna sitt levnadsintyg digitalt till Pensionsmyndigheten. Då slipper man skicka in blanketten. Nytt för i år är att man via webbformulär på pensionsmyndigheten.se kan skicka in levnadsintyget, säger Per Henriksson som är verksamhetsutvecklare på Pensionsmyndigheten.

– Vi har ett elektroniskt utbyte med pensionsinstitutionerna i Danmark, Finland, Norge, Tyskland, USA, Polen, Storbritannien och Island. I år påbörjar vi också elektroniskt utbyte med Spanien. De flesta 120 000 personer med svensk pension som bor i dessa länder slipper lämna levnadsintyg. Fördelen är också att information om dödsfall kommer in snabbare, säger Per Henriksson.

Antalet utlandsboende med svensk pension har ökat med 2 493 personer jämfört med 2018. Finland, Tyskland och Norge toppar listan över länder med utlandspensionärer och tar emot drygt hälften av alla utbetalningar som går till utländsk adress. Störst ökning av antalet utlandsboende med svensk pension skedde i Finland där antalet har ökat med 1 578 personer under 2019 jämfört med 2018. Störst procentuell ökning bland de 20 vanligaste länderna syns i Portugal och Polen. 

Illustration som visar var de flesta utlandspensionärerna bor i världen.
Länder med flest utlandspensionärer

Land

Antal 2019

Antal 2018

Förändring

Förändring procent

Finland*

59 877

58 299

1 578

2,71

Norge*

16 001

16 081

-80

-0,50

Tyskland*

15 660

15 575

85

0,55

Danmark*

10 454

10 131

323

3,19

Spanien*

6 789

6 519

270

4,14

USA*

6 494

6 503

-9

-0,14

Grekland

5 075

5 064

11

0,22

Storbritannien*

4 112

3 935

177

4,50

Frankrike

3 575

3 509

66

1,88

Österrike

2 709

2 766

-57

-2,06

Schweiz

2 667

2 617

50

1,91

Italien

2 616

2 657

-41

-1,54

Portugal

2 175

1 745

430

24,64

Kanada

2 000

2 064

-64

-3,10

Australien

1 984

1 948

36

1,85

Polen*

1 580

1 397

183

13,10

Serbien

1 267

1 323

-56

-4,23

Nederländerna

1 251

1 248

3

0,24

Thailand

1 222

1 201

21

1,75

Island*

1 047

966

81

8,39

* Land som har elektroniskt utbyte med Sverige och där levnadsintyget normalt skickas automatiskt.

Så fungerar levnadsintyg

Levnadsintyget är ett sätt för den som är bosatt utanför Sverige att intyga att man fortfarande lever. Det gäller den som har allmän pension eller efterlevandepension från Pensionsmyndigheten samt sjuk- eller aktivitetsersättning eller arbetsskadelivränta från Försäkringskassan. Levnadsintyget skickas årligen ut till alla berörda som inte kan identifieras som fortfarande levande genom det elektroniska utbyte som sker med vissa länder.

Du som får intyget kan välja mellan att söka upp svensk ambassad eller konsulat, svenska kyrkan, utländsk socialförsäkringsinstitution, notarius publicus, utländsk polismyndighet eller utländsk registerförande befolkningsmyndighet för att få levnadsintyget ifyllt.

Logga in och lämna levnadsintyg med e-legitimation

För vidare information

Johan Andersson, pressekreterare, 072-221 21 63