Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Högst pension till säljare och elektroingenjörer

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Företagssäljare respektive civilingenjörsyrken inom elektroteknik beräknas få högst pension räknat i kronor. Restaurang- och köksbiträden förväntas få lägst pension. Det framgår av Pensionsmyndighetens rapport som jämför pensionsutfall bland Sveriges 20 vanligaste yrken.

Pensionsutfallen utgår från genomsnittliga löner inom olika yrken, publicerade av Statistiska centralbyrån från 2018 och Pensionsmyndighetens typfallsmodell. De 20 yrkena omfattar ungefär en tredjedel av alla förvärvsaktiva individer. Resultaten visar att total pension, dvs. allmän och tjänstepension, före skatt vid 65 år kan förväntas variera mellan 14 800 och 30 000 kronor i månaden för en restaurangarbetare respektive civilingenjör, bland kvinnor och män. I figuren nedan illustreras resultatet för kvinnor. Mätt i kompensationsgrad, pension som andel av slutlön, förväntas de båda yrkena dock ge cirka 65 procent. De allra flesta får en kompensationsgrad på över 60 procent vid 65 års ålder.

Beräknad bruttopension per månad vid 65 år för de 20 vanligaste yrkena bland kvinnor

Tas istället pensionen ut vid alternativ pensionsålder, den pensionsålder som kompenserar för livslängdsökningen, visar beräkningarna att kompensationsgraden för en majoritet av yrkena överstiger 75 procent, jämför figur nedan.

Beräknad kompensationsgrad per månad vid 65 år för de 20 vanligaste yrkena bland kvinnor

– Typfallsberäkningarna är ungefärliga och beskriver utfallet under vissa förutsättningar. Men vi bedömer att beräkningarna ger en god uppskattning av vilken pension man kan förvänta sig i framtiden för de vanligaste yrkena, säger Hannes Nilsson, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Kvinnors prognosticerade genomsnittliga bruttopension vid 65 år i förhållande till män - 20 vanligaste yrkena

Pensionen avspeglar inkomsterna under förvärvslivet. De inkomstskillnader som finns mellan olika yrken kommer att avspegla sig även efter pensioneringen.

Om löneskillnaderna består så får kvinnor i 11 av de 20 beräknade yrkena en lägre pension än män.

– Det är samma yrken där män har en högre genomsnittlig lön än kvinnor idag. Löneskillnaderna på dagens arbetsmarknad kommer således att ge framtida pensionsskillnader, säger Hannes Nilsson.  

Exempel på pension för olika yrken vid 65 års ålder (alternativ pensionsålder: 69,4 år)

Kvinnor

  • Undersköterskor, 16 400 (21 300) kronor per månad
  • Förskollärare, 17 700 (23 200) kronor per månad
  • Redovisningsekonomer, 22 200 (29 900)kronor per månad

Män

  • Snickare, 19 000 (24 800) kronor per månad
  • Buss- och spårvagnsförare, 16 800 (21 800) kronor per månad
  • Butikssäljare, 17 500 (22 900), kronor per månad

Fakta typfallsmodellen

Typfallsmodellen är Pensionsmyndighetens egna utformade modell för att beräkna pensionsutfallet för en individ i en specifik grupp. Modellen tar hänsyn till allmän pension, tjänstepension, grundskyddet samt individuellt pensionssparande. Resultatet från beräkningarna beror på vilka antaganden och ingångsvärden som väljs. Bland annat utgår beräkningarna i denna rapport från prognosstandard där inflation och inkomsttillväxt antas till 0 procent samt att överavkastningen i premie- och tjänstepensionen antas vara 2,1 procent. Framtida pensioner uttrycks i dagens löne- och prisläge så att framtida pensioner blir lätta att jämföra med typfallets nuvarande lön.

För standardtypfallet som används i rapporten antas att inkomsterna under förvärvslivet utvecklas i enlighet med den allmänna tillväxten, det vill säga inkomstindex med en så kallad rak lönebana.

Beräkna pensionsutfall med typfallsmodellen.

Fakta om rapporten

Beräkningarna i rapporten Typfallsberäkningar av pension för de 20 vanligaste yrkena utgår från genomsnittslöner 2018 som har publicerats av Statistiska centralbyrån.

Rapporten Typfallsberäkningar av pension för de 20 vanligaste yrkena.

Vidare information till journalister
Pressjour, kvällar helger: 010-454 30 00