Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Hur väl stämmer pensionsprognosernas belopp med utbetald pension?

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

För de flesta människor som har fått en prognos för den allmänna pensionen hos Pensionsmyndigheten stämmer beloppet i prognosen väl överens med beloppet som sedan betalas ut: 80 procent av alla personer som fått en prognos året före pensionering fick mellan 1 och 6 procent mer utbetald pension än prognosen förutsade. Det visar en ny rapport från Pensionsmyndigheten, som omfattar drygt 42 000 individer.

– Pensionsmyndighetens prognosverktyg är en viktig tjänst för alla i arbetsför ålder, eftersom den svarar på en fråga många av oss har: vad kan jag förvänta mig i pension från olika åldrar? Svaret hjälper oss att planera för arbete och sparande. Ju träffsäkrare prognos, desto bättre hjälp i planeringen. Vi rekommenderar alla att göra en pensionsprognos. Därför är det bra om de pensionsprognoser vi erbjuder ger en så god bild som möjligt av vad man får ut i framtida pension, säger Johannes Luthman, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndigheten har studerat pensionsprognoser som myndigheten lämnat för den allmänna pensionen (ej tjänstepension eller privata pensionslösningar) sedan upp till tio år tillbaka. Prognoserna har jämförts med de faktiska pensionsutbetalningarna av allmän pension till respektive pensionär vid pensionering. Rapporten omfattar 42 666 individer som utgör 34,4 procent av de 124 137 personer som dels var 65 år gamla år 2017 och dels hade fått orange kuvert ett år tidigare. Analyserna begränsas till de personer, alla födda år 1952, som började ta ut någon eller alla delar av sin allmänna pension inom en månad före eller efter sin 65-årsdag. Det genomsnittliga felet i prognosen 10 år före pensionsuttaget var 21,8 procent och i prognosen ett år före uttaget var det 5,9 procent.

Högst träffsäkerhet för inkomstpensionen

Den allmänna pensionen delas in i inkomstpension, premiepension och garantipension. Inkomstpensionen är den del som har högst träffsäkerhet i pensionsprognosen då den är relativt enkel att prognosticera. Premiepension är till sin natur betydligt svårare att prognosticera på individnivå eftersom den påverkas av finansmarknaden.

Förbättrad träffsäkerhet för garantipensionen

Precisionen för garantipensionen har förbättrats avsevärt från år 2015 då prognoserna tar hänsyn till kravet på 40 års bosättningstid i Sverige för att få full garantipension. Har en person bott mindre än 40 år i landet får personen en fyrtiondel per bosättningsår. Den förbättrade träffsäkerheten vid kortare tid till pension visas i nedanstående figur.

Rapport Utvärdering av individuella prognoser för allmän pension

För vidare information

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00