Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Inkomstpensionen ökar med en procent 2018

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Inkomst- och tilläggspensionen beräknas nästa år öka med en procent, samtidigt upphör balanseringen. Det redovisar Pensionsmyndigheten till regeringen. 

Hur inkomstpensionen utvecklas beror framför allt på hur många som jobbar och deras inkomster. Det är positivt för pensionssystemet om fler kommer in i arbetslivet, men om dessa får en i genomsnitt lägre inkomst kan det ha en dämpande effekt på inkomstpensionens utveckling. 

Inkomst- och tilläggspensionen ökar med 1 procent nästa år. Samtidigt blir räntan på pensionssparares inkomstpensionskonton i nästa orange kuvert 2,6 procent. Skillnaden förklaras av det ”förskott” på inkomstutvecklingen som ingår i beräkningen av inkomstpensionen när den börjar att betalas ut. 

– Genom höjt bostadstillägg och sänkt skatt blir det en kraftig höjning av pensionen, netto efter skatt, för de med bostadstillägg och boendekostnad över 5000 kronor per månad. Det rör sig om höjningar netto på mellan 500 – 1000 kronor per månad, eller mellan fem och sju procent, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten. 

Balanseringsperioden upphör nästa år. Det innebär att inkomstpensionerna då kommer att ha det värde de skulle ha haft utan balansering. Balanseringsperioden inleddes under 2010 och avslutas alltså nu efter åtta år.

Garantipensionen – liksom värdet av de flesta tjänstepensioner – bestäms av prisbasbeloppet vilket ökar med 1,6 procent 2018. Premiepensionens förändring blir känd först i december. 

Så blir höjningen för olika grupper

  • Cirka 330 000 pensionärer med ingen eller låg inkomstpension och som har garantipension och eller bostadstillägg får cirka +1,6 procent i ökad allmän pension. Till detta ska läggas ett höjt tak för bostadstillägg samt en lägre skatt för pensionärer.
  • 440 000 pensionärer med en del garantipension får en förändring av summan av inkomst- och garantipension som ligger mellan +1,0 och +1,6 procent. Till detta ska läggas ett höjt tak för bostadstillägg samt en lägre skatt för pensionärer.
  • De flesta pensionärer, drygt 1,4 miljoner, har varken garantipension eller bostadstillägg Dessa får sin inkomstpension höjd med 1,0 procent samt lägre skatt för pensionärer.

För vidare information

  • Ole Settergren, analyschef, 0730–22 20 50
  • Stefan Granbom, analytiker, 072–210 24 23
  • Jimmy Larsson Hagberg, pressekreterare, 072–210 22 87
  • Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00