Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Lägre avgift för flytt av premiepensionsrätt

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Avgiften för överföring av premiepensionsrätt till maka, make eller registrerad partner sänks från åtta till sex procent. Den nya, lägre avgiften avser premiepensionsrätter som tjänades in under 2015 och framåt. 

Pensionsrätt är de pengar som varje år avsätts till din allmänna pension. Du som är gift eller har en registrerad partner kan välja att föra över delar av din pensionsrätt för premiepensionen till din maka, make eller partner. Anledningen kan vara att han eller hon har en låg inkomst eller ingen inkomst alls och därför riskerar att få en låg pension.

Mottagaren för den överförda pensionsrätten betalar en avgift, som dras från pensionsrätten. Denna avgift sänks nu från åtta procent till sex procent. Bakgrunden till beslutet är ett minskat gap mellan män och kvinnor vad gäller förväntad livslängd, samtidigt som överföringarna i huvudsak går från män till kvinnor.

– Det är förhållandevis få, i dagsläget drygt 9 000 pensionssparare, som använder sig av den här möjligheten att flytta premiepensionsrätt till sin maka, make eller registrerade partner. Det är möjligt att fler väljer att göra det med en lägre avgift, säger Lars Billberg, chefsaktuarie på Pensionsmyndigheten.

De livslängdsantaganden som används av Pensionsmyndigheten är baserade på Statistiska Centralbyråns livslängdsprognos för 2015–2110. Vid tillämpningen av denna prognos fås en skillnad i livslängd mellan kvinnor och män på 1,8 år, räknat från 65 års ålder. Motsvarande skillnad vid beräkningen av avgiften vid överföring år 2008 – då avgiften sänktes till åtta procent – var 3,1 år och vid den ursprungliga beräkningen 1998 – då avgiften bestämdes till 14 procent – var den 5,2 år.

Den nya procentsatsen på sex procent kommer att införas i november 2016, vilket påverkar de pensionsrätter som tjänades in 2015 och framåt.

Bakgrund

Enligt lagen så ska de som tar emot överförd pensionsrätt svara för utebliven arvsvinst på grund av överföringen. Den uteblivna arvsvinsten beror på att de som tar emot överförd pensionsrätt förväntas leva längre – i genomsnitt – än de som ger. Storleken på minskningen, det vill säga sex procent, motsvarar den uteblivna arvsvinst som blir följden av en längre förväntad livslängd.

Vid beräkning av procentsatsen för minskningen tas hänsyn till att 98 procent av överföringarna går från män till kvinnor och att kvinnor förväntas leva väsentligt längre än män. Minskningen tillämpas sedan lika för kvinnor och män, det vill säga oberoende av kön på mottagare och givare, i enlighet med de könsneutrala principer som gäller för allmän försäkring.

Flytt av premiepensionsrätt

För vidare information

Jimmy Larsson-Hagberg, pressekreterare, 072-210 22 87