Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Myndigheter förenklar för nyanlända

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

För att förenkla för nyanlända startar pilotprojektet ”Mötesplatser och information” vid servicekontoret i Norrköping. Kompetens från Migrationsverket, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och kommunen ska tillsammans ge ett samlat stöd till nyanlända. På sikt väntas det bidra till en snabbare etableringsprocess.

På servicekontoret, som kommer att vara basen för projektet, samarbetar redan Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten. Under våren utökas kontoret med kompetens från Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och kommunen. Tanken är att nyanlända ska slippa att slussas mellan olika myndigheter och istället få ett samlat stöd på ett kontor.

– På det här sättet samlar vi kompetensen under ett tak, säger Louise Andersson som är projektledare för Mötesplatser och information.

Enligt en prognos från Migrationsverket kommer antalet asylsökande i Sverige att öka och ligga på mellan 85 000 och 105 000 under 2015. Under kommande år spås också en ökande anhöriginvandring. Ett viktigt mål för projektet är därför att också att utveckla nya arbetssätt att ta hand om nyanlända.

– På sikt handlar det här samarbetet om att förenkla för nyanlända att orientera sig i Sverige och snabba på etableringsprocessen. Samtidigt blir det också effektivare för myndigheterna, om det blir mindre oklarheter och missförstånd, säger Louise Andersson.

Projektet kommer att pågå under 2015. Förutom Norrköping ingår även Alingsås, Ljusdal och Borlänge i projektet, men Norrköping är först med att starta verksamheten.

Fakta om myndighetssamarbetet för nyanlända

  • Det finns 103 servicekontor i Sverige där Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten ger gemensam myndighetsservice.
  • Migrationsverket tog under hösten 2013 initiativet till att försöka förenkla etableringsprocessen för nyanlända genom att ta kontakt med alla de aktörer som ingår i processerna för migration, introduktion, etablering och återvändande, kallat Samverkansuppdraget.
  • Samverkansuppdraget utmynnade i sex olika förslag: Initialprocessen, Mötesplatser och information, Prognoser och migrantprofiler, Boendeformer, Sysselsättning samt Gemensamt ersättningssystem.
  • Våren 2014 tog Migrationsverket och Försäkringskassan initiativ till en arbetsgrupp med deltagare från Skatteverket, Migrationsverket, Försäkringskassan, SKL och Arbetsförmedlingen som därefter bildade en styrgrupp. Till projektstarten har även Pensionsmyndigheten anslutit till styrgruppen.

För vidare information

Louise Andersson, projektledare Mötesplatser och information, 010–116 49 13

Paul Larsson, produktionschef Pensionsmyndigheten, 076–792 53 59

Sara Smedberg, controller Pensionsmyndigheten, 072–210 22 62