Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Ny webbtjänst: sök bostadstillägg åt en anhörig

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Pensionsmyndighetens nya tjänst anhörigbehörighet ska göra det enklare att ansöka om bostadstillägg.

Pensionsmyndigheten lanserar webbtjänsten anhörigbehörighet. Genom tjänsten kan maka, make, sambo eller barn, för anhörigs räkning, ansöka om bostadstillägg på pensionsmyndigheten.se. Tjänsten syftar till att förenkla för anhöriga som hjälper sina nära och samtidigt höja kvalitén på ansökningar av bostadstillägg genom att få fler att ansöka via webben istället för blankett.

– Nu kan nära anhöriga till personer som inte längre kan ta hand om sina ekonomiska ärenden, hjälpa till med ansökan om bostadstillägg via pensionsmyndigheten.se. En ökad andel ansökningar via webb innebär fler kompletta ansökningar vilket kan påskynda handläggningstiden, säger Linda Nygren som är specialist på Pensionsmyndigheten.

Fler söker bostadstillägg

Uppmärksamheten kring bostadstillägg har inneburit att fler söker bostadstillägg. Det är positivt om fler kan få det bostadstillägg de har rätt till och Pensionsmyndigheten arbetar aktivt för att minska mörkertalet.  Ansökningarna sker idag främst på blankett. Det stora antalet nya ansökningar innebär längre handläggningstider, i dagsläget cirka 13 veckor. En del handläggning drar ut på tiden mycket på grund av att ansökningar på blankett ofta behöver kompletteras med uppgifter. Därför försöker Pensionsmyndigheten uppmuntra till ansökningar via pensionsmyndigheten.se.

– Vår förhoppning är att anhörigbehörighet ska bidra till ett minskat mörkertal och att tjänsten, åtminstone på sikt, bidrar till kortare väntan på utbetalning för de som har rätt till bostadstillägg. Ett ökat antal ansökningar påverkar förstås handläggningstiden även fortsättningsvis. Den som står inför en ansökan kan enkelt göra en preliminär beräkning på webben för att få veta om man bör ansöka eller inte, säger Linda Nygren.

Vem som är behörig anhörig regleras i lagen om anhörigas behörighet från den 1 juli 2017.

Mer om anhörigbehörighet

För vidare information

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00