Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensionsmyndigheten avregistrerar Solidar från premiepensionens fondtorg

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Pensionsmyndigheten säger upp avtalet med fondbolaget Solidar Fonder och avregistrerar fonder kopplade till bolaget från premiepensionens fondtorg. Detta då Pensionsmyndigheten funnit att Solidar inte följer det avtal som finns för fondtorget.

Solidar Fonders åtta fonder samt den externt förvaltade fonden Solidar Sicav Global Fokus köpstoppades i december 2017. Anledningen var att Pensionsmyndigheten behövde utreda om bolaget följer det samarbetsavtal som finns för fondtorget.
Pensionsmyndighetens utredning visar att bolaget brutit mot avtalet med Pensionsmyndigheten på flera punkter. Bland annat har fondbolaget inte agerat i pensionsspararnas intresse när man valt förvaltningsmodell. Bolaget har dessutom haft ohanterade intressekonflikter och bristande interna regler.

Solidar har utöver detta fått allvarlig kritik från Finansinspektionen, där FI i sitt sanktionsbeslut bland annat underkänt fondens förvaltningsmodell. Pensionsmyndighetens egen utredning visar dessutom att förvaltningsmodellen, inklusive handeln med det Maltabaserade DS Platforms, varit del av en medveten strategi att handla till en omotiverat högre kostnad i syfte att gynna bolagets ägare snarare än pensionsspararna.

– De fonder som verkar på fondtorget har åtagit sig att i alla lägen se till pensionsspararnas bästa, och att leva upp till de krav som ställs i avtalet med oss. I Solidars fall kan vi efter en omfattande utredning konstatera att bolaget inte levt upp till dessa åtaganden. Vår slutsats är därför att bolaget inte är lämpligt för premiepensionens fondtorg, säger Erik Fransson, chef för Pensionsmyndighetens fondtorgsavdelning.

Utöver Solidar Fonders åtta egna fonder så avregistreras även fonden Solidar Sicav Global Fokus, som förvaltas av en annan aktör. Detta då personkopplingar mellan fonden och Solidar gör att även denna fond anses vara olämplig för fondtorget.

Ordnad inlösen

Innehavet i de nio fonder som nu avregistreras uppgår till drygt 16 miljarder kronor och där drygt 67 000 pensionssparare har hela eller delar av sin premiepension i fonderna.

I samband med avregistreringen skickas en säljorder på hela innehavet i fonderna. Därefter ska en ordnad avveckling av fondens innehav äga rum med pensionsspararnas bästa för ögonen. Samtliga sparare i fonderna kommer också att få ett brev hemskickat med information om avregistreringen.

För vidare information

Jimmy Larsson-Hagberg, pressekreterare, 072-210 22 87
Pensionsmyndighetens pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00