Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensionsmyndigheten och öppna data

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Prisbasbelopp och inkomstindex från 1960, administrationskostnadsfaktorer, fastställda och prognosdelningstal, återbäringsränta, tak och tröskel. Listan över alla de siffror och faktorer som är viktiga för att beräkna vad som ska finnas på ditt pensionskonto är inte bara lång – den är nu också sammanställd och kan laddas ner med ett par knapptryckningar. Vi har hela listan! 

– Det här är något som förmodligen inte ens den mest inbitne pensionsintresserade insett att hen alltid önskat sig. Man skulle kunna säga att ”aldrig har så få haft så många siffror att tacka för så lite”. Efterfrågan från pensionsspararna är sannolikt begränsad, säger Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren.

Sammanställningen och publiceringen av så kallade beräkningsfaktorer är ett led i myndighetens strävan att bli än mer transparent. Det som publiceras är en stor del av de siffror och data som tas fram och används inom myndigheten och som har påverkan på det som i slutändan blir utfallet på pensionssparares och pensionärers konton.

– Det är för oss en viktig princip att de faktorer som ligger till grund för pensionssystemets olika beräkningar är tillgängliga och tillhandahålls på ett sätt som gör det lättare för andra att både analysera och använda. Sammanställningen skulle till exempel kunna vara av intresse för pensionärsorganisationer, bankernas ekonomer samt för studenter och forskare. Vissa andra statliga myndigheter kan också ha intresse av beräkningsfaktorerna och de i flera fall långa tidsserier vi förvaltar, avslutar Ole Settergren.

Beräkningsfaktorerna tillhandahålls i en Excelbok och variablerna förklaras kortfattat i en tillhörande dokumentation.

Beräkningsfaktorer och belopp

För vidare information

Ole Settergren, analyschef, 073-022 20 50

Jimmy Larsson-Hagberg, pressekreterare, 072-210 22 87