Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Seminarier, pensionen på 30 minuter och personlig prognos med Pensionsmyndigheten i Almedalen

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Personlig hjälp att se hela sin framtida pension, snabbföreläsningar om hur pensionen fungerar i olika livssituationer och seminarier om pensionsålder och föräldraledighet – det står på programmet som Pensionsmyndigheten ordnar under årets Almedalsvecka i Visby.

  • Under tre dagar, 30/6–2/7, hjälper våra informatörer alla intresserade att logga in och se hela sin framtida pension. Det enda som behövs är en legitimation. Plats Nowas lokal på Kronstallgränd 4.
  • På bara 30 minuter kan den som är i 30–50 års åldern få veta det viktigaste om pensionen och hur man kan påverka den. 30/6, 1/7 och 2/7 kl 10:30–11:00 turas våra informatörer om att berätta om olika livssituationer och vilka som riskerar att ge lägre pension. Plats Kilgränd 1 i Visby.
  • Under rubriken ”Pensionsålder – hur länge lever vi och hur länge ska vi jobba?” ordnar SCB och Pensionsmyndigheten onsdagen den 1 juli ett seminarium med en debattpanel bestående av bland andra statssekreterare Therese Svanström Andersson (S) och Moderaternas ekonomiskpolitisk talesperson Ulf Kristersson.
  • Under rubriken ”Föräldraförsäkringen – inkomst- eller pensionsfälla?” ordnar Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten onsdagen den 1 juli ett seminarium med familjeekonomen Niklas Löfgren och pensionsexperten Monica Petersson.
  • Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren talar tisdagen den 30 juni på seminariet ”Vad händer med min pension om jag blir 96 år?” som ordnas av Min Pension och Svensk Försäkring.
  • Pensionsmyndighetens expert Monica Petersson talar onsdagen den 1 juli på seminariet ”Flexpension – För ett långt och hållbart arbetsliv” som ordnas av Unionen.
  • Pensionsmyndighetens IT-chef Peder Sjölander talar onsdagen den 1 juli på seminariet ”Så upphandlar du en konsultmäklare” som ordnas av KeyMan.
  • Pensionsmyndighetens IT-chef Peder Sjölander talar onsdagen den 1 juli på seminariet ”Bäst i världen på digitalisering – men nu då…?” som ordnas av IT- och telekomföretagen samt Governo.
  • Pensionsmyndighetens kommunikationschef Sten Eriksson sitter i juryn i debatt-SM torsdagen den 2 juli på temat ”Hur får vi så rättvisa pensioner som möjligt?” som ordnas av AP7 och PTK.
  • Pensionsmyndighetens IT-chef Peder Sjölander talar i Almedalen torsdagen den 2 juli på seminariet "Vad kännetecknar den moderna myndigheten – räcker det med en app?" som ordnas av PwC.

Få hjälp att logga in och se hela pensionen

Är du en av många med dålig koll på pensionen? Vi hjälper dig!

Många känner otrygghet kring framtida pensionen och blir lätt måltavlor för erbjudanden med höga avgifter. Ett botemedel är att ta reda på hur stor pensionen blir per månad. Var får jag information? Måste jag oroa mig? Kan jag få ekonomiskt självförtroende? Hur ser jag min hela min framtida pension?

Vi hjälper dig att se hur stor hela din framtida pension kan bli. Det enda som behövs är en legitimation.

Mötesplats: Min egen framtida pension – hur undviker jag att fatta dåliga beslut och köpa dyra tjänster?

Dag: tisdag 30/6, onsdag 1/7 och torsdag 2/7

Tid: 09:00–16:00  

Plats: Kronstallgränd 4, Nowas lokal

Almedalsveckan

Pensionen på 30 minuter – föreläsningar om livssituationer och riskgrupper

Tillhör du någon av riskgrupperna: egenföretagare, blivande föräldrar/småbarnsföräldrar, annat modersmål än svenska eller anställd utan tjänstepension? Vilka olika livssituationer riskerar att ge en lägre framtida pension? Hur kan du undvika eller kompensera låg pension?

Pensioner är enklare än du tror. Många tvekar för det verkar så krångligt. Men det är det inte. På bara 30 minuter får du som är i 30–50 års åldern veta det viktigaste om pensionen och vad du kan påverka.

Pensionssystemet består av olika delar där de allra viktigaste är din allmänna pension och din tjänstepension. Inom både den allmänna pensionen och tjänstepensionen finns bitar som du själv kan påverka. Dessutom finns olika livshändelser där du behöver tänka lite extra på din pension. Vi går igenom de viktigaste delarna och hur du kan tänka.

Vi berör även vad man kan göra inom ett parförhållande för att få sin pension så jämställd som möjligt.

För de som har enskild firma eller eget aktiebolag finns viktiga saker att ta hänsyn till. Att betala skatt och avgifter är de kanske allra viktigaste sakerna för egenföretagare att göra för pensionen.

För de som har lön från en anställning är det viktigaste för pensionen att betala skatt, att man har tjänstepension samt att man jobbar många år.

Föreläsning: Pensionen på 30 minuter – vilka grupper riskerar få låg pension? Så påverkar olika situationer i livet din framtida inkomst?

Dag: tisdag 30/6, onsdag 1/7 och torsdag 2/7

Tid: 10:30–11:00 

Plats: Kilgränd 1, Visby

Föreläsningen direktsänds och går att se i efterhand.

Almedalsveckan

Seminarium och debatt om pensionsålder

Vi lever allt längre. Det innebär att vi behöver jobba längre, om vi vill ha samma pensionsnivå som tidigare generationer. Men den ålder då vi faktiskt går i pension stiger långsammare. Vad betyder det för våra pensioner och för pensionssystemet – och vad tycker politikerna/parterna att vi ska göra?

Seminariet kommer att inledas med en faktadel från SCB samt Pensionsmyndigheten. Föredragande från SCB är Lena Lundkvist, befolkningsstatistiker, som presenterar SCBs nya livslängdsantaganden som kom i maj.

Från Pensionsmyndigheten föredrar analyschef Ole Settergren. Han kommer att visa utvecklingen av utträdesålder och pensionsuttagsålder – och skillnaden mellan faktisk utveckling och den som skulle behövts för oförändrad pensionsnivå.

Moderator är Pensionsmyndighetens pensionsexpert Monica Petersson som inleder och sammanfattar pensionsåldersutredningen.

Pensionsåldersutredningen föreslog 2013 satsningar kring arbetsmiljö, äldres möjligheter till kompetensutveckling, information, förstärkta ekonomiska incitament, åldersdiskriminering osv. Vad har hänt sedan dess och vad är de konkreta förslagen från politiker och arbetsmarknadens parter?

Seminarium: Pensionsålder – hur länge lever vi och hur länge ska vi jobba?

Arrangör: Pensionsmyndigheten och SCB

Dag: onsdag den 1 juli

Tid: 13:30– 14:30

Plats: Kronstallgränd 4, Nowas trädgård

Medverkande: Ole Settergren, analyschef, Pensionsmyndigheten; Lena Lundkvist, befolkningsstatistiker, SCB; Monica Petersson, pensionsexpert, Pensionsmyndigheten; Ulf Kristersson (M), ekonomiskpolitisk talesperson, Moderaterna; Therese Svanström Andersson (S), statssekreterare, Socialdepartementet; Carina Lindfelt, avdelningschef och ansvarig för arbetsmarknadsfrågor, Svenskt Näringsliv; Renée Andersson, policyansvarig allmän pension och avtalspension, LO.

Seminariet och debatten direktsänds och går att se i efterhand

Almedalsveckan

Seminarium om föräldraförsäkring och pension

Föräldraförsäkringen är en fantastisk förmån, men är den även en deltids-, kvinno- eller pensionsfälla? Personliga livsval slår olika mot mäns resp. kvinnors privatekonomi. Hur påverkas ekonomin vid ett mer jämställt uttag, inte bara under småbarnsåren utan även senare i livet som pensionär?

De flesta par i Sverige lever mer eller mindre jämställt tills de skaffar sitt första barn. Därefter sker en förändring och kvinnorna blir de som har huvudansvar för hem och familj. Till exempel arbetar en tredjedel av alla kvinnor deltid, medan endast var tionde man gör det. Dessutom tar kvinnor ut 75 procent av föräldraledigheten.

Detta påverkar ekonomi, inte bara under småbarnsåren utan också senare i livet som pensionär.

Är det till exempel möjligt att tjäna ekonomiskt om man delar mer jämställt?

Genom verklighetsliknande fall illustreras hur föräldrar delar på föräldraledigheten, både den betalda och obetalda.

Vilka effekter får deltidsarbete? Om man delar föräldraledigheten jämställt, både idag och i framtiden, vilka blir de ekonomiska skillnaderna? Hur kan livsvalen förbättra den framtida pensionen? Föräldraförsäkringen är en fantastisk förmån – men kan den även ses som en deltids-, kvinno- eller pensionsfälla?

Seminarium: Föräldraförsäkringen – inkomst- eller pensionsfälla?

Arrangör: Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan

Dag: onsdag den 1 juli

Tid: 15:15–16:00

Plats: Kronstallgränd 4, Nowas trädgård

Medverkande: Monica Petersson, pensionsexpert, Pensionsmyndigheten och Niklas Löfgren, familjeekonom, Försäkringskassan.

Almedalsveckan

Ole Settergren talar på seminarium om pensionsålder

Så beskriver arrangören programmet: Vad händer med försörjningen om vi blir riktigt gamla? Räcker det allmänna pensionssystemet till? Är tjänstepension lösningen? Vilket intresse har vi att spara långsiktigt till pensionen när avdragsrätten för privat pensionssparande slopas?

Vi lever allt längre. Enligt statistik från SCB kommer hälften av alla flickor som föddes 2011 att uppnå 93 års ålder. Men hur ska en åldrande befolkning försörjas? Blir det nödvändigt för oss att arbeta till 75 år om pengarna i det allmänna pensionssystemet och tjänstepensionen ska räcka livet ut?

Avdragsrätten för privat pensionssparande har skapat förutsättningar för ett sparande som ger en trygg inkomst livet ut även för dem som lever länge. Hur kan vi motivera individer att spara till sin ålderdom när avdragsrätten slopas?

Och vilken betydelse har försäkringsinslaget i ett långsiktigt sparande?

Seminarium: Vad händer med min pension om jag blir 96 år?

Arrangör: Min Pension, Svensk Försäkring

Dag: tisdag den 30 juni

Tid: 11:15–12:15

Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, lokal Viklau

Medverkande: John Chrispinsson, Journalist/moderator. Bengt-Åke Fagerman, Vd, Skandia. Ole Settergren, Chef analysavdelningen, Pensionsmyndigheten. Johan Sidenmark, Vd, AMF. Christina Lindenius, Vd, Svensk Försäkring. Annika Strandhäll, Socialförsäkringsminister, Socialdemokraterna. Cecilia Hermansson, Senior ekonom, Swedbank.

Almedalsveckan

Monica Petersson talar på seminarium om flexpension

Så beskriver arrangören programmet: Vi lever allt längre och blir allt friskare och mer aktiva. Samtidigt går de flesta fortfarande i pension vid 65 års ålder. Det är inte hållbart. Fler kommer få en alltför låg pension samtidigt som den svenska ekonomin förlorar kompetent och erfaren arbetskraft.

Flexpension bygger på att fackförbunden träffar avtal med arbetsgivarparterna om ökade avsättningar till tjänstepension för de anställda och förstärkt möjlighet till att gå ner i arbetstid.

På seminariet diskuteras hur fler äldre i framtiden ska orka och vilja stanna kvar längre i arbetslivet och hur vi undviker att dagens unga får en dålig ekonomi vid pensioneringen.

Seminarium: Flexpension – För ett långt och hållbart arbetsliv

Arrangör: Unionen

Dag: onsdag den 1 juli

Tid: 11:00–12:00

Plats: Unionens trädgård, Hästgatan 10

Medverkande: Camilla Frankelius, förhandlingschef, Sveriges Ingenjörer. Monica Petersson, pensionsexpert, Pensionsmyndigheten. Artur Ringart, vd, News55. Mattias Dahl, förhandlingschef, Svensk Handel. Niklas Hjert, förhandlingschef, Unionen.

Seminariet direktsänds och går att se i efterhand

Almedalsveckan

Peder Sjölander talar om digitalisering på seminarium

Så beskriver arrangören programmet: Sveriges digitalisering har tappat fart – och vi kan inte längre leva på gamla meriter. Nu väntar en ny organisation för nästa generations digitalisering – vilka är knäckfrågorna att lösa och vem tar bollen?

I ett antal internationella mätningar visas att Sveriges position inom digitalisering sjunker. Andra går om, fattar beslut och genomför genomgripande förändringar i hela sitt samhällssystem.

I Sverige görs utredning på utredning med olika förslag till insatser – men hur går vi från ord till verklighet? Vad krävs det för att modiga beslutsfattare och chefer ska på allvar våga sig an digitaliseringen?

Regeringen har fattat beslut om ny organisation och ansvarsfördelning för delar av digitaliseringsuppdraget – i detta seminarium kommer vi under ledning av Sofie Arvidsson och Karin Hovlin från Governo diskutera dessa frågor med en panel av ledande beslutsfattare.

Seminarium: Bäst i världen på digitalisering – men nu då…?

Arrangör: IT- och telekomföretagen och Governo

Dag: onsdag den 1 juli

Tid: 16:00–17:15

Plats: Almegas tält, Wisby Strand

Medverkande: Anne-Marie Fransson, Förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen. Per Mosseby, chef för avdelningen för digitalisering, SKL. Peder Sjölander, Chef IT-avdelningen, Pensionsmyndigheten. Lena Carlsson, Kanslichef, Digitaliseringskommissionen. Karin Hovlin, Konsult, Governo. Sofie Arvidsson, Konsult, Governo.

Almedalsveckan

Peder Sjölander talar på seminarium om att upphandla konsultmäklare

Så beskriver arrangören programmet: Pensionsmyndigheten förenklade administrationen, fick tillgång till alla konsultbolag och effektiviserade inköpsprocessen.

Vi går igenom tankar inför upphandlingen, utmaningar, viktiga ska- och börkrav samt hur resultatet blivit.

Seminarium: Så upphandlar du en konsultmäklare

Arrangör: KeyMan

Dag: onsdag den 1 juli

Tid: 10:00–11:00

Plats: Hästgatan 12, innergården

Medverkande: Peder Sjölander, IT-chef, Pensionsmyndigheten. Mats Mårtensson, Försäljningschef, KeyMan

Almedalsveckan

Sten Eriksson i juryn i debatt-SM om pensioner

Så beskriver arrangören programmet: Hur kan vi få så rättvisa pensioner som möjligt? Fungerar dagens pensionssystem, eller är behöver det förändras? Och bör pensionsåldern höjas – eller sänkas? Det är några av de frågor som åtta skickliga debattörer möts i dueller för att reda ut.

Efter varje duell kommenterar en namnkunnig och erfaren jury debattinsatserna, innan publiken får rösta på vem som ska gå vidare.

Seminarium och debatt: Hur får vi så rättvisa pensioner som möjligt?

Arrangör: AP7, PTK

Dag: torsdag den 2 juli

Tid: 11:45–13:15

Plats: Hästgatan 1, innergården

Medverkande: Ali Esbati, riksdagsledamot, Vänsterpartiet. Alexandra Ivanov, ordförande, Fria moderata studentförbundet. Maria Wetterstrand, debattör. Kristin Öster, ordförande, Saco studentråd. Bodil Sidén, 2:e vice ordförande, MUF. Aron Modig, riksdagsledamot, Kristdemokraterna. Per Börjesson, vd, Spiltan. Lena Josefsson, retorikkonsult. Sten Eriksson, kommunikationschef, Pensionsmyndigheten. Carl Fredrik Johansson, moderator, Gambit communications. Sebastian de Toro, Ekonom, LO. Anja Alemdar, Pr-konsult, Reformklubben.

Almedalsveckan

Peder Sjölander talar om moderna myndigheter på seminarium i Almedalen

Så beskriver arrangören programmet: Sveriges myndigheter bedriver ett ständigt förändringsarbete i syfte att nå en mer effektiv men samtidigt serviceinriktad statsförvaltning. En väl fungerande statsförvaltning är en grundförutsättning för ett konkurrenskraftigt och rättssäkert samhälle. Vad kännetecknar egentligen en modern myndighet?

Hur ska vår svenska statsförvaltning utvecklas? Vad krävs för ledarskap, samverkan och vidare utveckling av service genom nya digitala kanaler. I vilken grad ska myndigheter agera opinionsbildare och samhällsaktörer i syfte att nå den egna myndighetens/regeringens mål?

Seminariet lyfter fram goda exempel från myndigheter som bidrar till svensk konkurrenskraft och framgång genom att vara nytänkande och handlingskraftiga.

Seminariet knyter också an till tävlingen "Sveriges modernaste myndighet" där PwC är partner och har tagit fram en nationell utvärderingsmodell för moderna myndigheter utifrån såväl interna perspektiv (exempelvis styrning, ledarskap, hållbarhet) som externa perspektiv (kundfokus, samverkan, innovation).

Priset till ”Sveriges modernaste myndighet” delas ut på Kvalitetsmässan.

Seminarium

Vad kännetecknar den moderna myndigheten – räcker det med en app?

Arrangör: PwC

Dag: torsdag den 2 juli

Tid: 09:00–10:00

Plats: Hästgatan 9

Medverkande: Annika Brännström, Generaldirektör/ Ordförande eDelegationen, Bolagsverket. Göran Marby, Generaldirektör, Post & Telestyrelsen. Thomas Pålsson, Generaldirektör, Statens Servicecenter. Peder Sjölander, CIO, Pensionsmyndigheten/ eSamverkansprogrammet. Anders Christensson, Moderator, PwC. Anna Kelly, Moderator, PwC.

Almedalsveckan

Pensionsprognosen