Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Svårt göra medvetna val kring efterlevandeskydd

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Efterlevandeskyddet inom tjänstepensionen har ibland en utformning som försvårar för pensionssparare och pensionärer att fatta bra beslut om de ska ha skyddet eller inte. Det konstaterar Pensionsmyndigheten i en ny rapport. Förvalet inom flera avtal leder dessutom till att många individer betalar för en försäkring de inte behöver till priset av att de samtidigt sänker sin egen pension. 

¬ När vi har räknat kan vi konstatera att för de exempel vi använt så har pensionen minskat med upp till 6 procent under sparandetiden. Då kostnaden för återbetalningsskyddet dessutom ökar markant med åldern sänks ofta pensionen med ytterligare 10 procent eller mer efter pensionsinträdet, säger Erik Ferm, analytiker vid Pensionsmyndigheten och författare till rapporten Skydden till efterlevande inom tjänstepensionen. 

Rapporten går igenom skyddet för efterlevande inom flera avtalsområden. I rapporten konstateras att den som står inför beslutet att teckna ett efterlevandeskydd till sin tjänstepension bör ta hänsyn till de efterlevandes ekonomi och behov samt beakta de skydd som man redan har genom socialförsäkringen, tjänstegrupplivförsäkringen (en livförsäkring via anställningen) och eventuellt andra livförsäkringar och ekonomiska ersättningar som betalas ut vid dödsfall. 

I rapporten konstateras också att det är särskilt viktigt att se över efterlevandeskyddet inför pensionsinträdet eftersom socialförsäkringens skydd till efterlevande upphör och det inte längre går att välja till ett återbetalningsskydd när tjänstepensionen väl börjat betalas ut. Andra tidpunkter då det är lämpligt att se över efterlevandeskydden är till exempel i samband med giftermål, vid bostadsköp, separation, att man får barn eller att barnen blir självförsörjande.

Förvalet påverkar 

Förvalet, det vill säga det du får om du inte gör något alls, har stor betydelse. Ett efterlevandeskydd som förval har lett till att många betalar för efterlevandeskydd trots att det inte finns någon som kan få ta del av pengarna om de dör.  

– Att skydda sitt sparade tjänstepensionskapital genom ett återbetalningsskydd kommer alltid med en kostnad. Vår analys visar dock att många har efterlevandeskydd trots att de saknar förmånstagare. För den som har behovet av att skydda sina efterlevande är det vidare viktigt att vara medveten om vad de efterlevande faktiskt får utbetalt om man skulle gå bort. Inom privat sektor kan till exempel familjeskyddet vara ett bättre alternativ under år med hemmavarande barn, fortsätter Erik Ferm.

Förutsättningar saknas för medvetna val

Rapporten visar på flera exempel som tillsammans tyder på att många av valen som görs inte är medvetna.  En bidragande orsak till att det är svårt att för den enskilde att få överblick är att det skiljer sig mellan olika avtalsområden. Inom vissa områden är efterlevandeskydd förval, i andra inte. Det försvårar för konsumenterna att göra medvetna val, inte minst om personen har tjänstepension från flera olika branscher och därmed avtal. 

– Det bästa för de flesta vore om återbetalningsskydd, som skyddar tjänstepensionskapitalet, inte var förvalt – så är också de flesta tjänstepensioner utformade. Men oavsett om ett återbetalningsskydd bör vara förvalt eller inte är det lättare för pensionsspararen och pensionären att fatta medvetna beslut om förvalsalternativet är detsamma oavsett avtalsområde. Det ger likartade valsituationer för såväl pensionssparare i olika avtalsområden som för pensionssparare som under arbetslivet byter avtalsområde, avslutar Erik Ferm. 

För mer information

Erik Ferm, analytiker, 072-210 25 66
Jimmy Larsson-Hagberg, pressekreterare 072-210 22 87
Pressjour, kvällar och helger: 010-454 30 00