Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Tidigt uttag av pensionen för placering ger lägre pension resten av livet

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Att fortsätta jobba men ta ut den allmänna pensionen tidigt och placera den kan ge något högre inkomst de första åren efter 65 års ålder men ger sedan en garanterat lägre allmän pension resten av livet. Det visar en konsumentvägledning från Pensionsmyndigheten om fördelar och nackdelar med tidigt uttag av pension för placering i kapitalförsäkring.

Blivande pensionärer kontaktas ofta av företag och försäkringsbolag som ger rådet att börja ta ut den allmänna pensionen från 61 års ålder samtidigt som man fortsätter att arbeta med lön. Pensionspengarna placeras i en kapitalförsäkring där de förhoppningsvis ska växa till den tidpunkt då utbetalning sker. Pengarna i försäkringen betalas sedan ut från 65 års ålder under en begränsad tid, i många fall i fem eller tio år.

– Våra beräkningar visar att denna lösning kan ge en högre inkomst under några år för att sedan garanterat ge en mycket lägre pension resten av livet. Ett tidigt uttag av allmän pension för placering kan också påverka den enskildes möjligheter till inkomstbeprövade ersättningar som bostadstillägg eller a-kassa, säger Karin Grettve Odenfors, finansanalytiker på Pensionsmyndigheten.

En annan nackdel är skatteeffekten: Pension som tas ut före 66 års ålder beskattas högre än pension från och med 66 års ålder. Och om den sammanlagda inkomsten från jobb och pension blir mer än cirka 37 000 kronor per månad måste man förutom kommunal skatt även betala statlig skatt.  

Vårt räkneexempel Susanne

Susanne överväger att ta ut sin allmänna pension och placera den från 61 års ålder. Försäkringsupplägget är en kapitalförsäkring där pensionen placeras i aktiefonder och går ut på att Susanne fortsätter arbeta till 65 års ålder och sedan tar ut pensionen från försäkringen under 10 år. Susanne är 60 år och har arbetat på företag med kollektivavtal sedan 23 års ålder. Hon har en lön på 31 000 kronor i månaden.

Susannes totala månatliga pension efter skatt blir cirka 1 100 kronor högre mellan 65–75 års ålder jämfört med ett pensionsuttag från 65 års ålder. Från 75 års ålder blir pensionen cirka 1 500 kronor lägre än vid uttag från 65 års ålder.

  Ta ut pensionen
vid 65 år
Ta ut pensionen
vid 61 år för placering
Pension 65–75 år cirka 13 400 kr/mån cirka 14 500 kr/mån
Pension 75 år– cirka 13 400 kr/mån cirka 11 900 kr/mån

Ju längre Susanne lever desto mindre lönsamt blir det att göra ett tidigt uttag av pensionen.

– Om Susanne antas leva till 86 års ålder behöver den årliga värdeutvecklingen i kapitalförsäkringen vara cirka 7 procenteller högre för att det ska vara lönsamt att ta ut pensionen i förtid jämfört med att vänta med pensionsuttaget till 65 års ålder, säger Karin Grettve Odenfors.

Som en jämförelse har den historiska värdeutvecklingen på aktier över tid varit cirka 6 procent per år. Under den senaste tioårsperioden har värdeutvecklingen på aktier varit cirka 4,5 procent per år. Värdeutvecklingen på aktier har varierat kraftigt under olika tioårsperioder, från över 20 procent per år till negativa tal under vissa perioder.

Checklista – att tänka på innan man tar ut pension tidigt och placerar i en kapitalförsäkring

Var särskilt uppmärksam vid tidigt uttag av pensionen:

 • Om du har änkepension
 • Om du är eller riskerar att bli arbetslös
 • Om din inkomst av arbete och pension tillsammans blir mer än 36 942 kronor (2015) per månad
 • Om du eller din partner har andra inkomstprövade ersättningar som kan påverkas av pensionsinkomsten, till exempel bostadstillägg kopplat till sjukersättning från Försäkringskassan
 • Om du eller din partner kan ha rätt till bostadstillägg för pensionärer från 65 års ålder
 • Undersök alternativ och jämför några olika sparformer om du vill ta ut den allmänna pensionen tidigt och placera den. Alternativa sparformer med lägre avgifter kan vara direktsparande i fonder, sparande i fonder på ett investeringssparkonto (ISK) eller sparande på konto hos bank eller kreditmarknadsbolag.

Be rådgivaren om följande:

 • Exempel på hur pensionen påverkas på lång sikt av ett tidigt pensionsuttag, till exempel efter 70 års ålder och åren därefter.
 • Kalkyl där det framgår vilka avgifter som tas ut för att förvalta pengarna i kapitalförsäkringen och där hänsyn har tagits till avgiftsuttaget i prognosen.
 • Exempel på hur din framtida pension påverkas vid en negativ utveckling på börsen

Korta fakta om tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring:

Fördelar

 • Möjlighet till högre utbetalning under de första åren som pensionär
 • Det placerade kapitalet kan ärvas av efterlevande

Nackdelar

 • Lägre pension under resten av livet när utbetalningen från kapitalförsäkringen upphör
 • Skatteeffekter
  • Högre skatt på pension som tas ut före 66 års ålder
  • Högre skatt om den totala inkomsten hamnar över brytpunkten för statlig skatt (36 942 kronor per månad år 2015)
 • Kan påverka andra ersättningar, till exempel a-kassa
 • Ofta höga avgifter inom kapitalförsäkringen

Övriga faktorer som påverkar utfallet av ett tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

 • Den egna livslängden
 • Värdeutvecklingen på investerat kapital