Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Tjänstepensionen ökar skillnaderna mellan mäns och kvinnors totala pension

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Kvinnors lägre inkomster under livet leder till lägre pension. Kvinnornas pensionstillgång i det allmänna pensionssystemet är 86 procent av männens. I total utbetald pension skiljer det 5 900 kronor per månad mellan kvinnliga och manliga pensionärer. Det visar statistik som Pensionsmyndigheten tagit fram inför internationella kvinnodagen den 8 mars.

– Kvinnors allmänna pension är 78 procent av männens. Om man tittar på den totala pensionen är kvinnors andel 70 procent av männens. Det beror på att mäns tjänstepension är väsentligt högre än kvinnors, säger Monica Petersson, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

Ett bra verktyg för att se hela sin framtida pension är Minpension.se men som fortfarande har fler män än kvinnor registrerade. 

Total pension 2012, uppdelat ålder och kön

Diagram - total pension 2012

Kvinnorna utgör nästan exakt hälften av pensionsspararna, men tjänar ändå in väsentligt mindre än männen. Skillnaderna inom den allmänna pensionen är dock mindre än inkomstskillnaderna, det beror dels på att det finns ett tak på hur mycket man kan tjäna in till den allmänna pensionen per år och dels på att det mesta av den så kallade barnsårsrätten går till kvinnor.

– Skillnaden mellan män och kvinnors allmänna pension skulle jämnas ut om fler män utnyttjade möjligheten att föra över sin premiepension till kvinnor. Eller om inkomstskillnaderna jämnades ut, alltså om män och kvinnor jobbar lika många timmar och har lika lön, säger Monica Petersson.

Skillnaden i genomsnittlig pensionsrätt och pensionsbehållning mellan kvinnor och män är störst i Hallands län och minst i Stockholms län. Om man kompenserar för olika åldrar är de minsta skillnaderna i Stockholm respektive på Gotland och de största skillnaderna mellan könen i Hallands, Jönköpings och Kronobergs län.

– När det är stora skillnader i total pension mellan olika delar av landet rör det sig om män som med stor andel tjänstepension som drar upp snittet. När snittet är lägre är skillnaderna mindre mellan könen, säger Love Hansson, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Kvinnors inkomst över 65 år som andel av män

Karta över Sverige

Kvinnor och pension

 • 8,4 procent av kvinnorna och 21 procent av männen har en inkomst över avgiftstaket i allmänna pensionen
 • Kvinnors inkomster är 76 procent av männens, men kvinnors pensionsgrundande inkomst är 84 procent av männens
 • 7 procent av kvinnors totala pensionsunderlag kom från pensionsgrundande belopp 2013 (varav 4 procentenheter från barnår); för män 2 procent
 • Av pensionsspararna utgör kvinnorna 49,4 procent men som andel av den totala intjänade pensionsrätterna tillfaller 46 procent kvinnorna och resterande 53,9 procent männen.
 • Kvinnornas andel av männens pensionskapital utgör cirka 86 procent
 • Fler män (cirka 1,2 miljoner) än kvinnor (cirka 1,0 miljon) är ansluta till tjänsten Minpension.se, som visar den framtida totala pensionen samlat
 • Kvinnor i höga åldrar har lägre arbetskraftsdeltagande än män.
 • Kvinnor vid 65 års ålder förväntas i allmänhet leva något längre än män
 • Pensioneringsåldern är rörligare för män än för kvinnor.
 • Det finns 1,11 miljoner kvinnliga pensionärer och 0,97 miljoner manliga
 • 11 procent av kvinnornas genomsnittliga allmänna pension (2 procent av männens) utgörs av garantipension, men 60 procent av de kvinnliga pensionärerna (16 procent av männen) har någon andel av sin pension från garantipensionen
 • Över 65 år har en högre andel kvinnor än män låg ekonomisk standard. Av de sammanboende är andelen mycket låg både för kvinnor och för män, medan ensamstående äldre oftare lever med låg ekonomisk standard.
 • Av pensionärer som får bostadstillägg är 220 000 kvinnor och 64 700 män
 • Antalet kvinnor med efterlevandepension är cirka 296 000. Antalet män med efterlevandepension är cirka 5 000

Monica Zetterwalls blogginlägg om kvinnor och pension

Intjänade pensionsrätter för bosatta i Sverige 2013

Diagram - Intjänade pensionsrätter för bosatta i Sverige 2013

Total pension 2012

Stapeldiagram över total pension 2012