Statistik om äldreförsörjningsstöd | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Statistik om äldreförsörjningsstöd

Sammanställd statistik över utbetalningar av äldreförsörjningsstöd.

Utbetalning årsstatistik från 2003

Statistiken redovisar äldreförsörjningsstöd i det nuvarande pensionssystemet. Antal pensionstagare, pensioner och utbetalat belopp respektive år. Fördelning på kön.

Regelverk, definitioner med mera som har betydelse för tolkningen av statistiken

Antal och årsbelopp med fördelning efter kön och åldersgrupper och typ av förmån, tabell 01

Antal pensioner och pensionstagare med ålderspension, äldreförsörjningsstöd i december

Antal pensionstagare med ålderspension, äldreförsörjningsstöd i december med fördelning efter ålder och omfattning