Statistik om efterlevandepension | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Statistik om efterlevandepension

Sammanställd statistik över utbetalda efterlevandepensioner i pensionssystemet. Det finns ekonomiskt stöd för efterlevande när anhörig dör som kallas för efterlevandepension med barnpension, omställningspension och änkepension.

Utbetalning årsstatistik från 2003

Statistiken redovisar efterlevandepensioner inom pensionssystemet. Antal pensionstagare, pensioner och utbetalat belopp respektive år. Fördelning efter kön.

Regelverk, definitioner med mera som har betydelse för tolkningen av statistiken

Antal pensionstagare med barnpension. Efterlevandestöd med fördelning efter ålder i december

Efterlevande pension till vuxna. Tabell 01 Antal personer

Efterlevandepension till vuxna. Tabell 02 Årsbelopp

Antal pensionstagare med efterlevandepension och efterlevandestöd till barn i december

Utbetalning årsstatistik till 2002

Statistiken redovisar efterlevandepensioner i det tidigare pensionssystemet. Antal pensionstagare, pensioner och utbetalat belopp respektive år. Fördelning efter kön.

Regelverk, definitioner med mera som har betydelse för tolkningen av statistiken

Antal pensionstagare med barnpension i december med fördelning efter barnets ålder

Antal pensionstagare med efterlevandepension, exklusive barnpension, i december med fördelning efter ålder

Antal pensionstagare med efterlevandepension i december

Utbetald efterlevandepension i december. Årsbelopp i 1000-tal kronor