Statistik om efterlevandelivräntor | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Statistik om efterlevandelivräntor

Statistik över utbetalda efterlevandelivräntor enligt socialförsäkringsbalken, SFB.

Utbetalning årsstatistik

Statistiken redovisar statistikuppgifter om utbetalade livräntor enligt socialförsäkringsbalken, SFB.

Regelverk och definitioner som har betydelse för tolkningen av statistiken

Utbetalning tidsserier

Kvalitetsdeklaration