Om bostadstillägg - frågor och svar | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Om bostadstillägg - frågor och svar

Vem kan ha rätt till bostadstillägg? Hur räknar jag ut om jag kan få bostadstillägg? Vi svarar på de vanligaste frågorna om bostadstillägg. Kontakta oss om du har frågor som du inte får svar på.

Jag saknar e-legitimation och kan inte logga in

Du som saknar e-legitimation och inte kan ansöka via vår webbtjänst kan besöka något av våra servicekontor. Du kan också kontakta vår kundservice så hjälper vi dig vidare.

Kontakt kundservice och servicekontor

Du som är make, maka, sambo eller barn och är behörig anhörig kan också använda webbtjänsten bostadstillägg för en anhörigs räkning.

Mer om anhörigbehörighet och ansökan bostadstillägg

När får jag besked om min ansökan?

Det kan ta upp till 15 veckor innan du får ditt beslut om bostadstillägg. Även om handläggningen dröjer så går du inte miste om dina pengar, utan du får en retroaktiv utbetalning från den månad du har beviljats bostadstillägg. Det är när din ansökan kom in till oss som är av betydelse.

Du kan logga in på Mina sidor och se status för din ansökan under Mina ärenden.

Hur lång tid tar det innan jag får första utbetalningen av bostadstillägg?

Om du ansöker om bostadstillägg första gången är det bra att göra det omkring två månader innan du vill ha din första utbetalning. Du måste också vara väldigt noga med att se till att alla uppgifter är korrekt ifyllda. Är de inte det, eller saknas det någon uppgift, så tar det längre tid att handlägga ditt ärende eftersom vi måste skicka tillbaka ansökan till dig och begära nya uppgifter innan vi kan fatta ett beslut om utbetalning.

Om du ska ansöka om förnyat bostadstillägg, eller om du ska ändra i uppgifterna till exempel för att du har ändrad hyra eller ändrad inkomst, så bör du skicka in en komplett ansökan minst en månad i förväg. Är ansökan inte korrekt ifylld tar det längre tid och då riskerar du att bli utan bostadstillägg någon månad.

Vilken blankett ska jag använda när jag ska anmäla ändring för bostadstillägg?

Du kan anmäla ändringar som påverkar ditt bostadstillägg på blanketter för bostadstillägg.

Blankett om ändrade uppgifter för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Om du bara ska anmäla ändrad hyra/avgift kan du göra det direkt här på webben.

Anmäl ändrad hyra på webben

Jag har fått ett nytt beslut på grund av kapitalinkomst, varför har mitt bostadstillägg ändrats?

Bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar påverkar storleken på ditt bostadstillägg. Kapitalinkomst, till exempel räntor från sparkonton eller utdelning från aktieinnehav, är en sådan inkomst.

Pensionsmyndigheten hämtar in uppgift om kapitalinkomst från Skatteverket varje år, du behöver därför inte själv anmäla en ändrad kapitalinkomst.

Mer om vilka ändringar du själv behöver anmäla

Jag har ingen kapitalinkomst eller min kapitalinkomst är oförändrad. Varför har jag ändå fått ett beslut om detta?

Antingen kan du tidigare haft en kapitalinkomst registrerad hos oss. Eftersom du idag saknar kapitalinkomst så sker en förändring i beslutsunderlaget. Ditt bostadstillägg räknas då om utifrån de senaste uppgifterna från Skatteverket.

Det kan också beror på att din make/maka/partner har en ändrad kapitalinkomst. Eftersom ni har ett gemensamt bostadstillägg så förändras även ditt bostadstillägg när din makes, makas eller partners kapitalinkomst förändras.

Mitt bostadstillägg har dragits in på grund av ändrad kapitalinkomst, när kan jag ansöka på nytt?

Om dina övriga uppgifter är oförändrade kan du ansöka igen när du fått ditt besked om slutlig skatt för inkomståret 2018. Det innebär att deklarationen 2019 först måste vara fastställd vilket sker när du får ditt beslut om slutlig skatt från Skatteverket. Det är bra om du först gör en preliminär beräkning för att se om du kan få något bostadstillägg.

Om något annat i din ekonomiska situation har ändrats bör du direkt göra en preliminär beräkning för att se om du kan få bostadstillägg igen, om du exempelvis har fått en högre hyra eller lägre inkomster.

Gör en preliminär beräkning

Finns det någon inkomstgräns för vem som kan få bostadstillägg?

En enkel tumregel är att du kan ha rätt till bostadstillägg om du har lägre inkomst än 15 000 kronor efter skatt per månad som ensamstående. Andra belopp gäller för gifta.

Du kan själv testa om du har rätt till bostadstillägg på vår webbplats eller ringa vår kundservice för att få mer information.

Beräkna om du har rätt till bostadstillägg

Hur mycket kan jag få i bostadstillägg?

För att få veta vilka belopp som gäller kan du läsa mer under Fakta om bostadstillägg eller använda tjänsten Räkna ut ditt bostadstillägg.

Mer om bostadstillägg

Har jag rätt att ha några tillgångar om jag ska få bostadstillägg?

Det är flera faktorer som avgör. Är du osäker på om det är någon idé för dig att ansöka kan du göra en egen beräkning.

Hur mycket pengar på banken kan jag ha och ändå vara berättigad till bostadstillägg?

Det finns inga fastställda gränser för detta, men tillgångar som överstiger 100 000 kronor för ensamstående eller 200 000 för makar eller motsvarande påverkar beräkningen.

Blir det någon skillnad på bostadstillägg om jag hyr min bostad eller äger den själv?

Det är ingen skillnad om du bor i hyresrätt eller om du äger bostaden själv. Vi räknar alltså inte med värdet på bostaden som en förmögenhet när du söker bostadstillägg.

Beräkna ditt bostadstillägg

Vad krävs för att min ansökan om bostadstillägg ska godkännas?

Det är flera faktorer som avgör. Är du osäker på om det är någon idé för dig att ansöka kan använda tjänsten beräkna bostadstillägg direkt på webben.

Räkna ut om du kan ha rätt till bostadstillägg

Får jag bostadstillägg automatiskt om jag har hög hyra och låg pension?

Nej, du måste själv ansöka om bostadstillägg.

Mer om hur du ansöker om bostadstillägg

Får jag räkna med kostnaden för kabel-tv i bostadskostnaden?

Ja, om kostnaden för kabel-tv eller anslutning till internet ingår i hyreskostnaden. Det spelar ingen roll om kostnaden särredovisas på hyresspecifikationen eller ingår i hyresbeloppet.

Om du har eget avtal med ett bolag och får faktura därifrån anses kostnaden inte ingå i hyran och kostnaden för bostaden.

Har jag rätt att ansöka om bostadstillägg retroaktivt?

Du kan ansöka om bostadstillägget retroaktivt, men högst för tre månader tillbaka i tiden.

Hur beräknar ni min bostadskostnad för bostadstillägg om jag bor i egen bostadsrätt eller villa och inte betalar hyra?

Som bostadskostnad räknas 70 procent av räntekostnaderna för de lån som du har tagit med bostadsrätten/ villan som säkerhet. Bor du i villa räknar vi även med den kommunala fastighetsavgiften.

Kostnader för uppvärmning och övrig drift räknar vi enligt fastställda schabloner där beloppen räknas fram utifrån statistikuppgifter. Vi tittar därför inte på dina egna räkningar för exempelvis uppvärmning med el.

Jag har inte tagit ut min premiepension för det handlar om så lite pengar. Kan jag få bostadstillägg ändå?

Nej, för att vara berättigad till bostadstillägg måste du ta ut hela din allmänna pension, det vill säga även din premiepension.

Jag planerar att ta ut min pension från 61 år. Kan jag söka bostadstillägg då också?

Nej, du ska ha fyllt 65 år och börjat ta ut hela din allmänna pension, inklusive premiepension, för att ha rätt att söka bostadstillägg.

Jag tar ut halv pension. Kan jag söka bostadstillägg?

Nej, du måste ta ut hela allmänna pensionen inklusive premiepensionen.

Kan jag bli av med mitt bostadstillägg?

Ja, om du inte längre uppfyller villkoren. Till exempel om du flyttar till ett billigare boende, får högre inkomster eller flyttar utomlands. För att inte bli återbetalningsskyldig är det viktigt att du anmäler alla sådana förändringar till oss.

Räcker det med att jag ansöker om bostadstillägg en gång?

De allra flesta behöver bara ansöka om bostadstillägg en gång.

Därefter ska förändringar som kan påverka bostadstillägget anmälas. Exempelvis förändringar i ekonomi, bostads- och familjeförhållanden. Bostadstillägg kan även tidsbegränsas. Det gäller dig som exempelvis har:

  • äldreförsörjningsstöd 
  • tidsbegränsade hyreskontrakt
  • oregelbundna inkomster av näringsverksamhet
  • oregelbundna arbetsinkomster
  • om du eller den du bor med har tidsbegränsad sjuk- eller aktivitetsersättning.

Får jag bostadstillägg i efterhand om det blir någon försening som gör att jag inte får utbetalningarna direkt?

Ja, om du är berättigad till bostadstillägg för förfluten tid kommer du att få pengarna i efterhand.

Vad menas med avgiftsspecifikation när det gäller bostadstillägg?

Med detta menas avgiften som man betalar för sin bostad om man exempelvis bor i en bostadsrätt (kan jämföras med hyresavi).

Vad menas med specifikation till inkomstdeklarationen?

Det är den delen av självdeklarationen där dina inkomster för tidigare år redovisas. Det är en gul- och vitrandig sida.

Vad ska jag tänka på när jag fyller i ansökan om bostadstillägg?

Läs beskrivningen noga när du fyller i din anmälan. Många glömmer till exempel att ta ställning till om de har tillgångar och inkomster. Tänk också på att om samtliga uppgifter är korrekt ifyllda kan Pensionsmyndigheten snabbare fatta beslut om bostadstillägg.

Vilka underlag ska jag skicka med min ansökan om bostadstillägg?

Du behöver i regel inte bifoga underlag när du skickar in din ansökan. Den enda gång du behöver bifoga underlag är om du har en utländsk pension (utbetalningsbesked). Pensionsmyndigheten kan dock komma att begära kompletterande uppgifter från dig efter påbörjad handläggning.

Hur fort behöver jag anmäla förändringar i min ekonomi eller mina bostads- och familjeförhållanden när jag har bostadstillägg?

Anmäl dina ändringar när de sker, helst inom 14 dagar.

Jag har blivit änka, hur påverkar det mitt bostadstillägg?

Om du beviljas efterlevandepension från Pensionsmyndigheten behöver du inte anmäla detta. Ditt bostadstillägg kommer att räknas om automatiskt.

Om du beviljas tjänstepension eller privat pension efter din make måste du inom 14 dagar anmäla detta till Pensionsmyndigheten. Om din förmögenhet och inkomst av kapital förändras kan du i samband med arvskiftet anmäla detta. Anmäl dina ändringar när de sker, helst inom 14 dagar.

Jag har sålt huset eller sommarstugan. Påverkar det mitt bostadstillägg?

Du kan i samband med försäljningen anmäla detta till Pensionsmyndigheten. Anmäl dina ändringar när de sker, helst inom 14 dagar.

Vinst eller förlust vid försäljningen påverkar ditt bostadstillägg året efter försäljningen.

Jag har tänkt bo utomlands under vinterhalvåret i fortsättningen och skriva mig där. Kan jag få bostadstillägg ändå?

Nej, då räknas du inte som varaktigt bosatt i Sverige.

Jag har ärvt pengar. Hur påverkas bostadstillägget och är det något jag måste göra?

Du kan i samband med arvsskiftet anmäla detta till Pensionsmyndigheten. Anmäl dina ändringar när de sker, helst inom 14 dagar.
Ändrad förmögenhet påverkar från och med året efter förändringen. Det är endast den förmögenhet som överstiger 100 000 kronor för ensamstående och  200 000 kronor för gifta eller sambos som påverkar beräkningen av bostadstillägget. 

Jag ska arbeta extra och har svårt att beräkna inkomsten. Jag vill inte bli av med mitt bostadstillägg. Vad gör jag?

Anmäl den inkomst som du beräknas tjäna under en tolvmånadersperiod. Årsinkomsten ska vara före skatt och inklusive semesterersättning. Om du senare märker att din beräkning inte stämmer ska du anmäla detta snarast.

Jag ska flytta, behöver jag anmäla flytten?

Ja, du måste anmäla flytten annars kan ditt bostadstillägg komma att dras in. Fyll i någon av våra blanketter för ändringsanmälan. Om du inte har möjlighet att skriva ut anmälan direkt från webben ringer du till vår kundservice, 0771-776 776, och beställer en blankett. Du behöver göra din anmälan inom 14 dagar efter att du flyttat.

Blankett om ändrade uppgifter för bostadstillägg

Jag ska åka utomlands i ett halvår. Men jag har lägenheten kvar hemma och jag har inga planer på att flytta. Vad händer med bostadstillägget?

Ingenting så länge din vistelse utomlands understiger 6 månader. Är du borta längre måste du anmäla det redan vid utresan eftersom du då inte har rätt att behålla ditt bostadstillägg.

Jag är inte nöjd med ert beslut om bostadstillägg, vad gör jag då?

Du ska skriva till Pensionsmyndigheten och begära att beslutet omprövas. Begäran om omprövning skickas till:

Pensionsmyndigheten, Box 304, 301 08 Halmstad.

Efter omprövningen får du ett särskilt beslut. Om du fortfarande anser att beslutet är felaktigt kan du överklaga det till Förvaltningsrätten.

Kan jag få hjälp med dubbla boendekostnader om jag flyttar till särskild boendeform eller äldreboende och har kostnader kvar för nuvarande bostad en tid?

Du kan bara få bostadstillägg för en bostad. För den nuvarande bostaden kan du få bostadstillägg i högst sex månader. Om äldreboendet är dyrare än den nuvarande bostaden och om vistelsen i den anses vara varaktig (det vill säga längre än sex månader) beräknas bostadstillägget på den nya bostadskostnaden.

Min privata pension har ändrats. Behöver jag anmäla detta om jag har bostadstillägg?

Ja. Pensionsmyndigheten har inte tillgång till uppgifter om din privata pension. Du måste anmäla förändringen inom 14 dagar.

Min tjänstepension har stigit. Påverkar det mitt bostadstillägg?

Ja, det påverkar ditt bostadstillägg. Om du har tjänstepension från Alecta, AMF, KPA eller SPV får Pensionsmyndigheten automatiskt uppgifter i samband med årsskiftet. Du behöver därmed inte anmäla dessa förändringar.

Förändringar från andra bolag än de vi nämner ovan och som inträffar under året behöver du dock anmäla. Till exempel om du har fått en engångsutbetalning. Du måste anmäla ändringen inom 14 dagar.

Måste jag vara folkbokförd på den bostad som jag söker bostadstillägg för?

Om du inte bor där du är folkbokförd behöver du visa var du bor permanent. Till exempel med hyresavtal och hyresspecifikation på den bostad du söker bostadstillägg för.

Räntan på mitt bostadslån har sjunkit. Måste jag göra något om jag har bostadstillägg?

Du måste anmäla sådana förändringar omgående för att undvika att bli återbetalningsskyldig. Ändringen ska anmälas inom 14 dagar.

Vad händer med bostadstillägget om någon avlider? Upphör utbetalningen automatiskt?

Ja, utbetalningen upphör vanligtvis automatiskt, men om bostadstillägget har betalats ut felaktigt för en månad ska det betalas tillbaka.

Vad händer om jag flyttar ihop med någon eller om jag hyr ut en del av lägenheten eller får en inneboende när jag har bostadstillägg?

Om du blir sambo måste du och din sambo göra en fullständig ansökan gemensamt. Detta gäller även om det bara är en av er som har rätt till bostadstillägg.

Om du skaffar en hyresgäst/inneboende räcker det att du ringer till Pensionsmyndigheten och meddelar detta. Bostadskostnaden fördelas mellan dem som bor i bostaden.

Det är viktigt att du anmäler detta till Pensionsmyndigheten inom 14 dagar.

Vi har bostadstillägg och ska flytta isär. Vad behöver vi göra?

Ni fyller tillsammans i ”Anmälan om ändrade uppgifter för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd- Två sökande” (PM8441). Om ni inte har möjlighet att skriva ut ringer ni till vår kundservice, 0771-776 776, och beställer blanketten.

Blankett om ändrade uppgifter för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Vad händer om jag missar att anmäla en förändring när det gäller mitt bostadstillägg?

Du kan då gå miste om ett högre bostadstillägg eller eventuellt bli återbetalningsskyldig.