Bostadstillägg - frågor och svar | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Bostadstillägg - frågor och svar

Varför har jag fått ett nytt beslut? Vem kan ha rätt till bostadstillägg? Hur räknar jag ut om jag kan få bostadstillägg? Vi svarar på de vanligaste frågorna om bostadstillägg. Kontakta oss om du har frågor som du inte får svar på.

Beslut

Jag har fått ett nytt beslut på grund av kapitalinkomst, varför har mitt bostadstillägg ändrats?

Bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar påverkar storleken på ditt bostadstillägg. Kapitalinkomst, till exempel räntor från sparkonton eller utdelning från aktieinnehav, är en sådan inkomst. Även vinst efter försäljning av hus eller lägenhet räknas som kapitalinkomst.

Pensionsmyndigheten hämtar in uppgift om kapitalinkomst från Skatteverket varje år, du behöver därför inte själv anmäla en ändrad kapitalinkomst. Det är endast om du har begärt omprövning av ditt slutskattebesked som du själv behöver anmäla en ändring.

Ändringar du själv behöver anmäla

Jag har ingen kapitalinkomst eller min kapitalinkomst är oförändrad. Varför har jag ändå fått ett beslut om detta?

Det kan bero på att du tidigare har haft en kapitalinkomst som har påverkat ditt bostadstillägg. Eftersom du inte längre har inkomsten räknas ditt bostadstillägg om.

Det kan också bero på att din make/maka/partner/sambo har fått en ändrad kapitalinkomst. Eftersom ni har ett gemensamt bostadstillägg så förändras även ditt bostadstillägg när din makes/makas/partners/sambos kapitalinkomst förändras.

Mitt bostadstillägg har dragits in på grund av ändrad kapitalinkomst, när kan jag ansöka på nytt?

Om dina övriga uppgifter är oförändrade kan du ansöka igen när du fått ditt besked om slutlig skatt för inkomståret 2020. Det innebär att deklarationen 2021 först måste vara klar och att du har fått ditt beslut om slutlig skatt från Skatteverket. Det är bra om du först gör en preliminär beräkning för att se om du kan få något bostadstillägg.

Om några andra uppgifter har ändrats bör du göra en preliminär beräkning redan nu för att se om du kan få bostadstillägg igen, om du exempelvis har fått en högre hyra eller lägre inkomster.

Gör en preliminär beräkning

Mina uppgifter stämmer inte i beslutet, vad ska jag göra?

Gå igenom uppgifterna som finns i ditt beslut. Om du hittar något som inte stämmer, till exempel hyran, kan du göra en preliminär beräkning för att kontrollera om höjningen påverkar din möjlighet att få bostadstillägg.

Räkna och se om du kan ha rätt till bostadstillägg

Sedan gör du något av följande beroende på ditt beslut:

Beslut om indraget bostadstillägg:
Om preliminärberäkningen visar att du kan ha rätt till bostadstillägg ska du ansöka på nytt.

Beslut om sänkt bostadstillägg:
Har du fått en sänkning ska du anmäla det till oss. Gäller det ändrad hyra eller avgift kan du göra det här på webben. Har du andra uppgifter som ändrats behöver du anmäla det via blankett.  

Varför står det i beslutet att jag inte får något äldreförsörjningsstöd?

När Pensionsmyndigheten räknar om ditt bostadstillägg prövar vi samtidigt om du har rätt till äldreförsörjningsstöd. Prövningen görs även om du inte har haft äldreförsörjningsstöd tidigare.

Ansökan

När får jag besked om min ansökan?

Vi har långa handläggningstider för bostadstillägg. 

Det är viktigt att veta att du inte går miste om några pengar – du får en retroaktiv utbetalning från den månad du beviljas bostadstillägg. 

Enklast ansöker du på webben, det underlättar handläggningen och du får oftast beslutet snabbare. Om du ansöker via blankett ska du vara noga med att svara på alla frågor och lämna kompletta och korrekta uppgifter. Kom också ihåg att skriva under din ansökan.

Andra faktorer som påverkar handläggningstiden är datumet när du lämnar in din ansökan och från vilken månad du söker.

Har du sökt bostadstillägg i samband med ansökan om pension får du normalt ditt beslut om bostadstillägg först efter att du fått ditt utbetalningsbesked om din pension. Det beror på att Pensionsmyndigheten först måste vänta in uppgifter om tjänstepensioner.

Du kan logga in på Mina sidor och se status för din ansökan under Mina ärenden.

Logga in på Mina sidor

Har jag rätt att ansöka om bostadstillägg retroaktivt?

Du kan ansöka om bostadstillägget retroaktivt, men högst för tre månader tillbaka i tiden.

Hur mycket kan jag få i bostadstillägg?

För att få veta vilka belopp som gäller kan du läsa mer om bostadstillägg eller använda vår tjänst för att räkna och se om du kan ha rätt till bostadstillägg.

Bostadstillägg

Räkna och se om du kan ha rätt till bostadstillägg

Jag saknar e-legitimation och kan inte logga in

Du som saknar e-legitimation och inte kan ansöka via vår webbtjänst kan besöka något av våra servicekontor. Du kan också kontakta vår kundservice så hjälper vi dig vidare.

Kundservice och servicekontor

Du som är make, maka, sambo eller barn och är behörig anhörig kan också använda webbtjänsten bostadstillägg för en anhörigs räkning.

Ansök om bostadstillägg åt någon annan - som behörig anhörig

Hur långt i förväg ska jag ansöka?

För att kunna ansöka behöver du veta hur din ekonomi ser ut, till exempel dina inkomster. Vänta därför med att ansöka tills du har aktuella uppgifter.

Du kan få bostadstillägg som längst tre månader bakåt i tiden från att ansökan kom in till Pensionsmyndigheten. Det innebär till exempel att vi behöver ha din ansökan senast i september 2020 om du söker från och med juni 2020.

Det är viktigt att du lämnar kompletta och korrekta uppgifter - det gör att vi snabbare kan hantera ditt ärende. Det enklaste sättet att ansöka är på webben med e-legitimation. Även behöriga anhöriga kan ansöka på webben.

Om du ska ansöka om förnyat bostadstillägg bör du skicka in en komplett ansökan minst en månad innan ditt nuvarande bostadstillägg upphör. Saknas uppgifter tar handläggningen längre tid och det finns risk att du blir utan bostadstillägg någon månad.

Ansök om bostadstillägg

Bostadskostnad

Kan jag få bostadstillägg oavsett om jag bor i hyresrätt, bostadsrätt eller eget hus?

Du kan få bostadstillägg för den bostad du bor i permanent, oavsett om du hyr eller äger din bostad. Vi räknar alltså inte med värdet på bostaden som en förmögenhet när du söker bostadstillägg.

Räkna och se om du kan ha rätt till bostadstillägg

Får jag räkna med kostnaden för kabel-tv i bostadskostnaden?

Ja, om kostnaden för kabel-tv eller anslutning till internet ingår i hyreskostnaden. Det spelar ingen roll om kostnaden särredovisas på hyresspecifikationen eller ingår i hyresbeloppet.

Om du har eget avtal med ett bolag och får faktura därifrån anses kostnaden inte ingå i hyran och kostnaden för bostaden.

Kan jag få hjälp med dubbla boendekostnader om jag flyttar till särskild boendeform eller äldreboende och har kostnader kvar för nuvarande bostad en tid?

Du kan bara få bostadstillägg för en bostad under en och samma period. För den nuvarande bostaden kan du få bostadstillägg i högst sex månader om du har kvar den.

Om äldreboendet är dyrare än den nuvarande bostaden och om vistelsen i den anses vara varaktig (det vill säga längre än sex månader) beräknar vi bostadstillägget på kostnaden för äldreboendet.

Tillgångar

Kan jag ha tillgångar och pengar på banken och ändå få bostadstillägg?

Det är din samlade ekonomi som avgör om du kan få bostadstillägg. Det vill säga din bostadskostnad, dina inkomster och dina tillgångar. Du kan själv testa om du kan ha rätt till bostadstillägg på webben eller ringa vår kundservice för att få mer information.

Räkna och se om du kan ha rätt till bostadstillägg

Anmäla ändringar

Hur fort behöver jag anmäla ändrad hyra eller andra förändringar i min ekonomi eller familjesituation?

Anmäl dina ändringar så snart du kan eller senast inom 14 dagar. Om din ändring ger ett högre bostadstillägg, till exempel om du anmäler en höjd hyra, har du tre månader på dig att anmäla ändringen.

Förändrad ekonomi eller familjesituation kan påverka bostadstillägget så att det blir högre eller lägre. Därför är det viktigt att du meddelar oss för att inte gå miste om pengar eller bli återbetalningsskyldig.

Vilka ändringar behöver jag anmäla?

De förändringar som kan påverka ditt bostadstillägg är ändrade inkomster, tillgångar, bostadskostnad eller vilka du delar bostad med. Det kan till exempel vara att din hyra eller inkomst ändras, att du flyttar, blir sambo eller gifter dig, eller att du separerar eller blir änka/änkling.

Mer om vilka ändringar du behöver anmäla

Jag har ärvt pengar. Hur påverkas bostadstillägget och är det något jag måste göra?

Du kan i samband med arvsskiftet anmäla detta till Pensionsmyndigheten. Anmäl dina ändringar så snart du kan. En ändrad förmögenhet påverkar ditt bostadstillägg från och med året därefter.

Tillgångar över 100 000 kronor för ensamstående eller 200 000 kronor för gifta eller sambos påverkar storleken på bostadstillägget. 

Jag ska arbeta extra och har svårt att beräkna inkomsten. Vad gör jag?

Anmäl den inkomst som du beräknas tjäna under en tolvmånadersperiod. Årsinkomsten ska vara före skatt och inklusive semesterersättning. Om du senare märker att din beräkning inte stämmer ska du anmäla det så snart du kan.

Min tjänstepension/privata pension har ändrats. Behöver jag anmäla det?

Ja, eftersom det påverkar ditt bostadstillägg. Anmäl förändringen så snart du kan.

Undantag gäller den ändring av tjänstepension från AMF, Alecta, AFA, KPA AB och SPV som sker vid varje årsskifte. Den får vi automatiskt uppgift om. Du behöver därför bara anmäla ändringar som kommer under andra delar av året. Du behöver också anmäla om du får ett engångsbelopp utbetalat.

Jag ska flytta, behöver jag anmäla flytten?

Ja, du måste anmäla flytten annars kan ditt bostadstillägg komma att dras in. Fyll i någon av våra blanketter för ändringsanmälan. Om du inte har möjlighet att skriva ut anmälan direkt från webben ringer du till vår kundservice, 0771-776 776, och beställer en blankett. Du behöver göra din anmälan inom 14 dagar efter att du flyttat.

Blankett om ändrade uppgifter för bostadstillägg

Jag ska åka utomlands i ett halvår. Men jag har lägenheten kvar hemma och jag har inga planer på att flytta. Vad händer med bostadstillägget?

Om du reser till ett annat land en längre tid kan detta påverka din rätt till bostadstillägg. Hur länge du kan vistas utomlands beror på hur ofta du reser och om du reser utanför EU/ EES. Om du tänker vara utomlands under en längre tid än sex månader, eller om du regelbundet vistas utomlands, ska du därför anmäla detta

Räntan på mitt bostadslån har sjunkit. Måste jag göra något om jag har bostadstillägg?

Du måste anmäla sådana förändringar omgående för att undvika att bli återbetalningsskyldig. Anmäl ändringen så snart du kan.

Vad händer med bostadstillägget om någon dör? Upphör utbetalningen automatiskt?

Ja, utbetalningen upphör vanligtvis automatiskt, men om bostadstillägget har betalats ut felaktigt för en månad ska det betalas tillbaka.

Vad händer om jag flyttar ihop med någon eller om jag hyr ut en del av lägenheten eller får en inneboende när jag har bostadstillägg?

Om du blir sambo måste du och din sambo göra en fullständig ansökan gemensamt. Detta gäller även om det bara är en av er som har rätt till bostadstillägg.

Om du skaffar en hyresgäst/inneboende räcker det att du ringer till Pensionsmyndigheten och meddelar detta. Bostadskostnaden fördelas mellan de som bor i bostaden och bostadskostnad. Om du hyr ut en del av bostaden till någon utomstående och har avtalat om en hyra är det i normalfallet den avtalade hyran som minskar din bostadskostnad.

Det är viktigt att du anmäler ändringar till Pensionsmyndigheten så snart du kan.

Vi har bostadstillägg och ska flytta isär. Vad behöver vi göra?

Om ni båda har bostadstillägg fyller ni i varsin anmälan om ändringar med blanketten ”Anmälan om ändrade uppgifter för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd – En sökande” (PM8440). 

Om bara en av er har bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd är det den som är berättigad som ska anmäla ändringar. Kontakta kundservice eller besök ett servicekontor om du inte har möjlighet att skriva ut blanketten från vår webbsida. 

Blankett om ändrade uppgifter för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Hur anmäler jag ändringar för bostadstillägg?

På sidan Anmäl ändringar som kan påverka ditt bostadstillägg finns information om hur du gör.

Anmäl ändringar som kan påverka ditt bostadstillägg