Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Då växer din framtida pension

| blogg

Betalas det in pengar till din framtida pension från första kronan du tjänar? Vilka inkomster ger rätt till pension egentligen? Här får du svar på hur du tjänar in pengar till din framtida pension. 

De flesta tänker nog inte på att det man gör i vardagen faktiskt får pensionen att växa. Men faktum är att pensionen växer genom livet, när du till exempel pluggar, är föräldraledig och såklart när du jobbar. Om du vill känna dig extra trygg med din framtida pension kan det vara bra att ha koll på vad som faktiskt bygger den.

De flesta inkomster som du betalar skatt för ger allmän pension

Den allmänna pensionen är den pension du får från staten. För att börja tjäna in till den behöver du ha en årsinkomst på minst 24 238 kronor. Kommer du över den gränsen tjänar du in pengar till din allmänna pension från första kronan du tjänar.

Det finns också en övre gräns, du tjänar inte in till allmän pension på inkomster över 614 500 kronor under ett år. Beloppen gäller för år 2024.

Arbetsplats och ålder styr när du tjänar in till din tjänstepension

För din tjänstepension som du får från din arbetsgivare finns ingen inkomstgräns. Du tjänar in till den i stort sett oavsett lönenivå. I vissa tjänstepensionsavtal finns en gräns vid 190 500 kronor i månadslön, men det berör ju inte de allra flesta.

Det som styr när du börjar och slutar tjäna in till tjänstepensionen beror istället på var du jobbar och hur gammal du är. När du loggar in på minPension.se kan du se vilken/vilka tjänstepensioner du har. Logga in på minPension

Om du är privatanställd tjänsteman och arbetar på ett företag som omfattas av kollektivavtal har du ITP som tjänstepension. Du kan antingen ha tjänstepension ITP 1 eller ITP 2.

ITP 1 omfattar främst dig som är privatanställd tjänsteman och född 1979 eller senare, men det finns också arbetsplatser som har valt att använda ITP 1 för alla sina anställda.

ITP1 

Om du har tjänstepension ITP1 tjänar du in till din den från 25 års ålder fram tills du fyller 66 år.

ITP2 - född 1978 eller tidigare

ITP 2 omfattar dig som är privatanställd tjänsteman och är född 1978 eller tidigare.

Om du har tjänstepension ITP2 tjänar du in till den från 28 års ålder fram tills du fyller 65 år.

Läs mer om tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän

Avtalspension SAF-LO är tjänstepensionen som gäller för dig som är privatanställd arbetare på ett företag som har kollektivavtal.

Du tjänar in till Avtalspension SAF-LO från den månad du fyller 22 år och fram tills du fyller 65 år.

Läs mer om tjänstepensionen för privatanställda arbetare

Du som är anställd inom staten omfattas av det statliga tjänstepensionsavtalet PA16. Ditt födelseår avgör vilken avdelning du tillhör. 

PA16 avdelning 1 - född 1988 eller senare

Du tillhör Avdelning 1 om du född 1988 eller senare.

Du tjänar in till din pension från första anställningsdagen, oavsett ålder, fram till 69 år.

PA16 avdelning 2 - född 1987 eller tidigare

Du tillhör avdelning 2 om du är född 1987 eller tidigare. Du tjänar in till de premiebestämda delarna Kåpan Tjänste och den valbara delen i din tjänstepension från 23 års ålder till 69 år. Före den 1 januari 2024 tjänade du in till dessa delar fram till 65 år.

Om du har en förmånsbestämd del i din statliga tjänstepension tjänar du in till den från 28 års ålder till 65 år.

Läs mer om tjänstepensionen för statligt anställda

De flesta som arbetar inom en kommun eller region tillhör tjänstepensionsavtalet AKAP-KR. År 2023 infördes det nya avtalet AKAP-KR som berör alla anställda inom kommun och region som är födda 1958 eller senare.

Vissa tillhör dock fortfarande det äldre avtalet som heter KAP-KL.

AKAP-KR

Du tjänar in till din tjänstepension från första anställningsdagen, oavsett ålder. Du tjänar in till din tjänstepension upp till gällande åldersgränser i lagen om anställningsskydd, LAS (från 2023 är den åldersgränsen 69 år).

KAP-KL

Inom KAP-KL börjar du tjäna in till tjänstepensionen den månad du fyller 21 år fram tills du är 67 år.

Läs mer om tjänstepensionen för anställda inom kommun och region

Extra pengar till pensionen vid olika situationer i livet

Vid många stora händelser i livet behöver man göra annat än att jobba. I flera situationer betalar staten in extra pensionsavgifter som motsvarar en tänkt beräknad inkomst för dig. Det kallas för pensionsgrundande belopp och syns i ditt orange kuvert. Du behöver inte göra något själv för att få dessa registrerade.

När du pluggar

Om du studerar på högskola eller universitet och får studiebidrag från Centrala studiestödsnämnden, CSN, ger det pensionsrätt till den allmänna pensionen. Du kan också få pensionsrätter för studier på grund- och gymnasienivå, men då är det som tidigast från andra kalenderhalvåret det år du fyller 20. Det enda du behöver göra är att söka bidragsdelen i studielånet. Du behöver inte ha haft lön tidigare för att få pensionsrätt för studier.

Pensionsgrundande belopp som registreras för dina studier ger mellan 0,1–2 procent extra i pension per månad livet ut för varje ytterligare år som du studerar. Storleken på tillskottet i pensionen varierar med längden på ditt arbetsliv.

När du får barn

När du tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan fortsätter du att tjäna in till din allmänna pension precis som när du jobbar. Arbetsgivare betalar oftast in till tjänstepensionen under föräldraledigheten, men ibland krävs en ansökan. Jag föreslår att du frågar din arbetsgivare vad som gäller för dig.

Den förälder som tjänar minst kan också få extra inbetalningar till sin allmänna pension under barnets fyra första år. Det kallas för pensionsrätt för barnår och de ger dig mellan 200 och 300 kronor mer i allmän pension per månad, livet ut, per barn (jämfört om barnårsrätter inte funnits).

Du kan som max få fyra års barnårsrätter per barn, men då behöver det vara fyra år mellan barnens födelse. Blogg: Pensionstänk mitt i småbarnslivet

Om du blir sjuk

Vid sjukfrånvaro fortsätter du att bygga din pension eftersom sjuklön från arbetsgivaren och sjukpenning från Försäkringskassan är pensionsgrundande, precis som lön. Har du en kollektivavtalad tjänstepension görs inbetalningar till den också. 

Händelser i livet som kan påverka pensionen

Faktaruta

Inkomster som ger rätt till allmän pension

 • Lön
 • Inkomst av näringsverksamhet (överskott)
 • Föräldrapenning
 • Arbetsskadelivränta
 • Arbetslöshetsersättning/aktivitetsstöd
 • Omställningsstudiestöd
 • Sjukpenning
 • Sjukersättning/aktivitetsersättning

Inkomster som inte ger rätt till allmän pension

 • Pensionsutbetalningar
 • Kapitalinkomster, till exempel räntor, utdelningar och vinster vid försäljning av aktier, villor och bostadsrätter
 • Försörjningsstöd (socialbidrag)