Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Så kan du spara till pension

| blogg

Det här blogginlägget skrevs för över ett år sedan och kan innehålla information som inte stämmer längre.

För några år sedan så beslutades det att man inte längre får göra avdrag i sin deklaration för privat pensionssparande. Många undrar fortfarande hur man kan spara till pensionen istället. Om du vill, behöver och kan spara själv till din pension så kommer här några tips kring sparformer.

Det är, för de allra flesta, den minsta delen av pensionen som kommer från eget sparande till pension. För dagens pensionärer motsvarar det cirka fem procent av deras totala pension. De flesta i Sverige kommer även framåt att få den största delen av sin pension från den allmänna pensionen och den näst största från tjänstepensionen. Alla har inte heller ett eget sparande till pension, eftersom det är valfritt.

Mer om allmän pension

Mer om tjänstepension

Behöver jag spara själv till pensionen?

Om du loggar in här på vår webb kan du få en bild av storleken på din samlade pension, och hur den påverkas av vid vilken ålder du väljer att börja ta ut den. Då blir det lättare för dig att ta ställning till om du vill, behöver och kan spara extra till pensionen.

Logga in och gör en prognos

Extra viktigt för dig som riskerar att få en låg pension

För vissa är det viktigt att ha ett eget långsiktigt sparande till pension. Det gäller till exempel om du saknar tjänstepension i din anställning, driver eget företag, jobbar deltid under längre perioder, om du vill gå tidigt i pension eller om du bosatt dig i Sverige sent i livet och inte har pension från något annat land.

För dig som saknar tjänstepension via din anställning och för dig som driver eget företag så finns det fortfarande möjlighet att dra av för privat pensionssparande i deklarationen. Då kan andra sparformer vara aktuella för dig.   

Mer för dig som är egen företagare

Ta reda på om du har tjänstepension

Vilka sparalternativ finns?

Om du är anställd och har tjänstepension via jobbet kan ett bra alternativ för ett långsiktigt sparande vara att öppna ett investeringssparkonto, ISK, eller att teckna en kapitalförsäkring. I båda alternativen kan du sedan välja att spara i till exempel aktier eller fonder.

En tydlig genomgång av fördelarna och nackdelarna med båda sparformerna kan du läsa om här:

Blogg: vad är ett investeringssparkonto?

Blogg: Vad är en kapitalförsäkring?

Risk och avgifter är viktigast att tänka på  

Det viktigaste för ditt egna sparande till pension är vilken risknivå du väljer samt vilken avgift du betalar.

För att dina pengar ska växa så mycket som möjligt måste du ta en viss risk. Aktiefonder är förknippade med högre risk och räntefonder med lägre risk.

Aktiefonder kan med sin högre risk på sikt ge bättre värdeutveckling än räntefonder, men värdet kommer att variera mer under tiden. Det finns inga garantier för att en högre risknivå ger bättre värdeutveckling, men som ung kan det vara bra att välja aktiefonder eftersom det troligtvis kommer att ge dig en bättre värdeutveckling över tid.

För dig som närmar dig pensionen kan fonder med lägre risk, räntefonder, passa bra. Det gäller framförallt om du fäster stor vikt vid ett stabilt värde. 

Höga avgifter urholkar ditt sparande

Avgiften har betydelse för allt långsiktigt sparande och höga avgifter påverkar sparandet negativt. För varje extra krona du betalar i avgifter försvinner lika mycket från din framtida pension.

Du går också miste om den extra värdeutveckling som du skulle ha fått om pengarna du betalar i avgift istället hade fått stanna kvar i ditt pensionssparande och ge ränta år efter år. Det kan bli stora summor när det handlar om ett pensionssparande på 30 till 40 år.

Om du sparar till pension i fonder så kan ett alternativ vara att välja globala aktiefonder med låga avgifter. En global aktieindexfond kostar ungefär 0,4 procent i avgift, eller mindre, vilket kan vara ett bra riktmärke.

Det finns fler alternativ

Amortera på bolån

Att amortera på dina bolån är ytterligare ett alternativ, en bra variant om du vill spara med lägre risk. Du får lägre räntekostnader, mindre känslighet för räntehöjningar samt en möjlighet till billigare boende som pensionär. Men vill du att dina sparpengar ska växa kan ett sparande i aktiefonder med låga avgifter vara ett bättre val än amortering. En kombination av amortering och annat sparande kan vara ett bra alternativ.

Sparkonto med ränta

Att spara på ett sparkonto kan vara ett alternativ för dig som vill ha en mycket låg risk. Det är viktigt att du får ränta på dina sparpengar, även en låg ränta gör stor skillnad på lång sikt. Det finns möjlighet att binda ditt kapital på viss tid och därigenom få en högre ränta.

Se till att ditt sparande omfattas av insättningsgarantin annars finns det en risk att du förlorar ditt sparande. En nackdel är att ett långsiktigt sparande med låg risk ger en lägre värdeutveckling på ditt sparande än ett långsiktigt sparande med hög risk.

Jobba ett år extra

Att gå i pension senare innebär också en högre pension. Jobbar du ett år extra efter 65 kan det betyda uppemot cirka 2 000 kronor mer i pension per månad, livet ut, beräknat på en genomsnittlig lön. 

Avgiftens betydelse om du sparar i fonder

  • Betalar du en avgift på 0,4 procent och sparar i 30 år, sänks den totala summa du sparat med 11 procent.
  • Betalar du en avgift på 1,5 procent och sparar i 30 år, sänks den totala summa du sparat med 36 procent – mer än en tredjedel.

Avgifter är alltid minus och urholkar värdet på ditt sparande.