Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Checklista för dig som planerar att ta ut pension

| blogg

Planerar du för att börja ta ut din pension? Här stöttar vi dig i din planering inför pensionen. Vi har samlat det viktigaste du behöver veta i en checklista. 

Pension består för de flesta av allmän pension från staten, tjänstepension från arbetsgivaren och eventuellt eget sparande.

Det här gäller för din allmänna pension

Med dagens regler kan du tidigast ta ut allmän pension från 62 års ålder. Du som är född 1961 eller 1962 kan tidigast ta ut din allmänna pension från 63 års ålder och du som är född 1963 till 1969 från 64 års ålder. Riktåldern styr när du kan ta ut allmän pension

Du tjänar in till din allmänna pension oavsett ålder. Den lägsta årsinkomsten för att tjäna in till allmän pension är 22 208 kronor (2023), det motsvarar 42,3 procent av prisbasbeloppet.

Den allmänna pensionen är väldigt flexibel. Du kan exempelvis ta ut pensionen helt eller delvis. Du kan välja att ta ut 25, 50, 75 eller 100 procent av din inkomstpension och/eller din premiepension.

Du kan stoppa eller pausa utbetalningarna av din allmänna pension och det finns inga begränsningar när det gäller att jobba och ta ut allmän pension samtidigt.

Det här gäller för din tjänstepension

Jobbar du privat kan du tidigast ta ut din tjänstepension från 55 års ålder, jobbar du inom kommun och region från 60 års ålder och inom staten kan du tidigast ta ut tjänstepension från 61 års ålder eller från 63 års ålder beroende av vilket avtal du tillhör.

Det finns åldersgränser för när det inte längre betalas in mer pengar till tjänstepensionen, olika åldrar gäller för olika tjänstepensionsavtal. Ta reda på vad som gäller för dig genom att vända dig till ditt tjänstepensionsbolag eller valcentral. Det här är tjänstepension

Oftast kan du inte stoppa påbörjade utbetalningar eller ändra något när du väl har börjat få din tjänstepension utbetalad.

Tjänstepensionen är inte lika flexibel som den allmänna pensionen när det gäller att jobba och ta ut den samtidigt. Vänd dig till ditt tjänstepensionsbolag eller valcentral för att få reda på vad som gäller för just din tjänstepension om du planerar att arbeta samtidigt som du tar ut pension.

Några saker som kan vara bra att veta

  • Ju tidigare du tar ut din pension, desto lägre blir din pension per månad.
  • Du betalar högre skatt på din pension när du tar ut den tidigt. 
  • De flesta får en högre pension ju längre de jobbar.
  • Du har rätt till förhöjt jobbskatteavdrag på din lön från januari det år du ska fylla 66 år, vilket betyder att du betalar lägre skatt på lön.
  • Du har rätt att jobba tills du är 69 år enligt lagen om anställningsskydd. Om du kommer överens med din arbetsgivare kan du jobba längre än så.

Eget sparande - ta reda på vilka regler som gäller

Har du eget pensionssparande som du vill börja ta ut gäller olika regler för när du kan börja ta ut dina pengar. Hör med ditt försäkringsbolag eller bank vad som gäller för just ditt sparande.

Checklista inför uttaget av dina pensioner

Det är bra att göra en plan för hur du vill ta ut din pension. Det kan du göra i verktyget Uttagsplaneraren på minPension.se. Där får du överblick över hela din pension och du får veta hur mycket som betalas ut per månad efter skatt.

Från den dag du fyller 54 år kan du använda Uttagsplaneraren. Gör en plan i Uttagsplaneraren

Meddela oss på Pensionsmyndigheten när du vill börja ta ut din allmänna pension. Gör det helst tre månader innan du vill ha din första utbetalning. Du kan ansöka om pension som senast från och med den månad din ansökan kommer in till oss, din första utbetalning kan då bli fördröjd. Du kan inte ansöka om pension retroaktivt. Ansök om allmän pension
Vissa tjänstepensioner betalas ut automatiskt vid en viss ålder, exempelvis när du fyller 65 år, andra måste du ansöka om. Vill du inte att pengarna ska börja betalas ut automatiskt vid den ålder som gäller för din tjänstepension behöver du skjuta upp utbetalningen. Kontakta din tjänstepensionsutbetalare.

Om du har en hög tjänstepension eller privat pension eller bor i en kommun med hög skattesats kan det bli ett för lågt sammanlagt skatteavdrag på dina inkomster som pensionär. Det sker ingen samordning mellan dina olika utbetalare.

Du behöver därför själv ta reda på vilka skatteavdrag som görs och därefter se till att du inte betalar för lite i skatt på totalen.

Höj skatteavdraget eller begär jämkning på din pension

När du tar ut premiepension kan du fortsätta att ha den i en så kallad fondförsäkring, pengarna är då placerade i förvalet AP7 Såfa eller i fonder som du själv väljer. Du kan också byta till en så kallad traditionell försäkring där Pensionsmyndigheten placerar dina pengar. Premiepensionen när du går i pension

Ofta har du möjlighet till liknande val för din/dina tjänstepensioner.

Om du vill att variationerna i utbetalningarna ska vara små, bör du ha en större del av din premiepension och tjänstepension placerad i räntefonder eller i en så kallad traditionell försäkring. Kan du däremot tänka dig större variationer i utbetalningarna i utbyte mot möjligheten till en högre värdeutveckling, kan en större del placeras i aktiefonder.

I de flesta fall kan du välja att ta ut tjänstepensionen under hela livet eller under en kortare tid, exempelvis under 5, 10, 15 eller 20 års tid. Det är viktigt att tänka igenom under hur många år du väljer att ta ut din tjänstepension eftersom de val du gör inte går att ändra i efterhand. Tänk till när du väljer utbetalningstid för din tjänstepension

Den allmänna pensionen betalas alltid ut månadsvis och hela livet.

Det är först när du ska börja ta ut din premiepension som du kan välja att ha ett efterlevandeskydd. Efterlevandeskyddet innebär att din partner får din premiepension resten av sitt liv när du dör.

Du kan välja efterlevandeskydd om det finns behov av att förstärka pensionen för din make eller sambo ifall du dör först. Din egen premiepension blir lägre om du tecknar efterlevandeskydd. Att välja efterlevandeskydd för premiepensionen

Om du väljer att ha ett återbetalningsskydd får dina efterlevande delar av, eller hela, din intjänade tjänstepension om du dör. Ibland har du fått återbetalningsskyddet automatiskt, ibland inte - det beror på vilket tjänstepensionsavtal du tillhör. 

Det går inte att lägga till återbetalningsskyddet när din tjänstepension har börjat betalas ut. Inom vissa tjänstepensionsavtal går det inte heller att ta bort återbetalningsskyddet när din tjänstepension redan betalas ut. Kontakta ditt tjänstepensionsbolag om du vill veta vad som gäller för dig. Gör medvetna val för din tjänstepension

Garantipension som ingår i den allmänna pensionen kan du med dagens regler tidigast få vid 66 års ålder, den åldern kommer att höjas till 67 år 2026.

Garantipensionen är ett grundskydd i den allmänna pensionen som är till för dig som inte har haft någon arbetsinkomst eller haft liten till medelstor arbetsinkomst under livet. Den baseras främst på hur stor din inkomstpension är och hur länge du bott i Sverige, men även ditt civilstånd.

Den ansökan du lämnar in för att få din allmänna pension gäller också för garantipensionen, oberoende av hur gammal du är när du lämnar in din ansökan.Mer om garantipension

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen som du med dagens regler tidigast kan ansöka om från 66 års ålder, den åldern kommer att höjas till 67 år 2026.

Bostadstillägget påverkas bland annat av din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar. Om du lever tillsammans med någon räknas bådas inkomster och tillgångar med och det gör det svårare att få bostadstillägg. Många får avslag på sin ansökan, därför är det bra att första göra en preliminär beräkning.Testa om du kan få bostadstillägg.

För dig som bor utanför Sverige

Om du bor eller planerar att bo utanför Sverige som pensionär så har du rätt att ta med dig din inkomst- och premiepension samt tjänstepension. Garantipensionen betalas i de flesta fall bara ut när du bor i Sverige. Planera din pension - du som bor utanför Sverige

Om du har sjukersättning

Har du sjukersättning från Försäkringskassan upphör den när du fyller 66 år, den åldern kommer att höjas till 67 år 2026. Du får ett brev från oss cirka tre månader innan din sjukersättning upphör som berättar om du får din pension automatiskt eller om du behöver lämna in en ansökan.

Vill du lyssna och ställa frågor om pension?

Vi erbjuder digitala informationsmöten till dig som snart planerar att ta ut pension. Välkommen att delta! Informationsmöte om pension